КОЛДОНУУЧУЛУК МАКУЛДАШУУ

ушул Колдонуучулук макулдашуу айкын оферта болуп саналат (мындан ары – Макулдашуу) жана «СИТРОНИКС» АК тарабынан (мындан ары – Компания) «Sitronics Electro» Сервисинин кардары болууну көздөгөн (болгон), ушул Макулдашуунун талаптарына жооп берген, бардык аракетке жөндөмдүү адамга (мындан ары – Колдонуучу) даректелген.

Макулдашуу Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонуу боюнча мамилелерди, ошондой эле колдонулган бөлүгүндө – Компаниянын «Sitronics Electro» Сервисин берүүсү жана Колдонуучунун пайдалануусу боюнча мамилелерди жөнгө салат жана Колдонуучу катталган учурдан тартып Компания менен Колдонуучунун макулдашуусу болуп саналат.

Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонуудан мурун Колдонуучунун ушул Макулдашууну көңүл коюп окуусу жана анын бардык шарттарын шартсыз кабыл алуусу милдеттүү.

1. ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

Ушул Макулдашууда төмөндө аныкталган мааниге ээ болгон, төмөндөгүдөй терминдер колдонулат. Эгерде Макулдашууда ушул болүмдө аныкталбаган терминдер жана түшүнүктөр колдонулса, алар тиешелүү тармакта/чөйрөдө аларга берилген мааниге ээ болот.
1.1. Компания – «СИТРОНИКС» АК (СИН 7735116621, Юридикалык жактын жайгашкан жери жана дареги: 109316, Москва ш. Волгоградский проспектт, 32-үй, 31-к., 3-кабат, 2-орун жай).
1.2. Өнөктөш – жеке ишкер жана (же) юридикалык жак, анын ичинде өзүнүн ЭЗС Сервиске жана «Sitronics Electro» Тиркемесине кошкон, ЭЗС ээси, ал эми Колдонуучу ЭЗС издөөнү аткарат, ЭЗС резервдейт, ЭЗС жөнүндө маалыматта көрсөтүлгөн Тарифтерге ылайык заряддоо сессиясын ишке киргизет. Өнөктөш Россия Федерациясынын аймагында да, башка өлкөлөрдүн аймагында да кызмат көрсөтө алат.
1.3. Колдонуучу – ушул Макулдашуунун талаптарына жооп берген, Каттоо / Авторизациялоо жол-жобосунан өткөн жана ушул Макулдашууну анын талаптарына ылайык шартсыз кабыл алган жеке жак. Ушул Макулдашуунун максаттары үчүн жана контекстке жараша, Колдонуучу деген ушул Макулдашуунун талаптарына жооп берген, бирок Каттоо жол-жобосунан өтө элек (аяктай элек) жана ушул Макулдашууну кабыл албаган жеке адамды билдириши мүмкүн (Компаниянын жана/же анын Өнөктөшүнүн потенциалдуу кардары).
1.3. Сайт – Компаниянын расмий сайты https://sitronics.com/ .
1.4. «Sitronics Electro» тиркемеси – Колдонуучуга Катталуу/Авторизациялоо мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле (катталган жана авторизацияланган Колдонуучу үчүн) «Sitronics Electro Сервисин пайдалануу мүмкүнсүлүгүн берген, Компаниянын интеллектуалдык менчиги болуп саналган, Түзүлүш үчүн программалык тиркеме
1.5. Түзүлүш – iOS же Android операциялык системалар базасында иштеген, Колдонуучуга Катталуу/Авторизациялоо мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле (Түзүлүштүн функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша) «Sitronics Electro» Тиркемеси жана/же Сайт аркылуу «Sitronics Electro» Сервисин пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берген, Интернет тармагына кошулган Колдонуучунун электрондук түзүлүшү. Түзүлүштөр чектөөлөрсүз, компьютердерди (анын ичинде ноутбук/лэптоп, десктоп, Macintosh компьютерлери), мобилдик телефондорду (анын ичинде смартфондор жана коммуникаторлор), КПК, «планшет» тибиндеги түзүлүштөрдү камтыйт.
1.6. «Sitronics Electro» сервиси – жыйырма төрт саат, жумасына жети күн режиминде, дем алыш жана майрам күндөрү жок «Sitronics Electro» Тиркемесинин жардамы менен катталган жана авторизацияланган Колдонуучуларга көрсөтүлүүчү, Колдонуучуларга «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырылган шарттарда жана тарифтерде Колдонуучунун электромобилин заряддоо мүмкүнчүлүгү менен географиялык картада ЭЗС издөө функциясын берүүдө камтылган, Компаниянын жана анын Өнөктөштөрүнүн комплекстүү кызматы.
1.7. Заряддоо сессиясы – «Sitronics Electro» Сервисин жана Тиркемесин пайдалануу менен ЭЗС жардамында электромобилдик тарткыч батареясын электр энергиясы менен заряддоо процесси.
1.8. ЭЗС – Компанияга таандык жана Компания тарабынан тейленүүчү жана/же Өнөктөшкө таандык жана ал тарабынан тейленүүчү электр заряддоо станциясы.
1.9. Макулдашуу – тексти Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырылган, Компаниянын «Sitronics Electro» Сервисин берүүсү жана Колдонуучунун пайдалануусу боюнча мамилелерди жөнгө салган, Компаниянын жана Колдонуучунун келишими, анын ичинде ага карата бардык тиркемелер жана толуктоолор. Компания менен Колдонуучунун ортосунда Макулдашууну түзүү Россия Федерациясынын Жарандык кодексинин 428-беренесине ылайык, Колдонуучуну Компания тарабынан аныкталган жана Колдонуучулук макулдашууда берилген шарттарга кошулуусу аркылуу жүргүзүлөт. Милдеттүү тартипте Колдонуучунун ушул Макулдашуунун шарттарын шартсыз кабыл алуусу менен коштолгон, Колдонуучу Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде Каттоону аяктаган күндөн тартып (ийгиликтүү Каттоо күнүнөн тартып), түзүлдү деп эсептелет.
1.10. Колдонуучуну каттоо – «Sitronics Electro» Сервисин пайдаланууга кызыкдар болгон Колдонуучу жана Компания тарабынан «Sitronics Electro» Тиркемесинде жана/же Сайтта ушул Макулдашууда катталган иш-аракеттер топтомунун аткарылышы.
1.11. Колдонуучу авторизациялоо – «Sitronics Electro» Тиркемеси жана/же Сайт аркылуу андан ары «Sitronics Electro» Сервисин колдонуу үчүн катталган Колдонуучуну идентификациялоо максатында, «Sitronics Electro» Тиркемесинде жана/же Сайтта ушул Макулдашууда катталган иш-аракеттердин белгилүү бир топтомун жүргүзүү.
1.12. Банк-эквайер – Компания менен келишимдин негизинде банктык картты пайдалануу менен «Sitronics Electro» тиркемеси аркылуу Колдонуучудан төлөмдөрдү накталай эмес кабыл алууну жүргүзгөн юридикалык жак.
1.13. Банк-эмитент – эмиссияны жана Колдонуучунун эсептерин жүргүзүүнү ишке ашырган юридикалык жак.
1.14. Фискалдык документ – «Sitronics Electro» Сервисинин Колдонуучусу банктык картты пайдалануу менен төлөө учурунда контролдук-кассалык техника менен түзүлгөн, белгиленген форматтар боюнча берилген фискалдык маалыматтар.
1.15. Колдоо кызматы – жыйырма төрт саат, жумасына жети күн режиминде, дем алыш жана майрам күндөр жок, Колдонуучуларга консультациялык колдоо көрсөткөн, Колдонуучуларга жардам берген жана Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу процессинде, ошондой эле Компания тарабынан «Sitronics Electro» Сервисин берүү процессинде аларга маалымат берген Компаниянын түзүмдүк бөлүмү. Колдоо көрсөтүү жана маалымдоо Колдонуучу Колдоо кызматына кайрылганда ишке ашырылат.
1.16. Сайттын Сервистери жана «Sitronics Electro» Тиркемеси – кайрылган учурда Колдонуучуга жеткиликтүү болгон Сайттын жана «Sitronics Electro» Тиркемесинин бардык функционалдык мүмкүнчүлүктөрү жана ресурстары, анын ичинде Каттоо жана Авторизациялоо мүмкүнчүлүгү, ошондой эле Колдонуучунун азыркы учурдагы кирүү мүмкүндүгүнүн (Каттоодон өтүүгө чейин, Каттоо жол-жобосун баштагандан кийин, Макулдашууну түзгөндөн кийин) деңгээлине жараша «Sitronics Electro» Сервисин пайдалануу мүмкүнчүлүгү.
1.17. Купуялуулук саясаты – Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырылган, Сайттын Сервистерине жана «Sitronics Electro» Тиркемесине кирүү мүмкүндүгүн берүү үчүн, ошондой эле «Sitronics Electro» Сервисин берүү үчүн Колдонуучу жөнүндө маалыматты алуу, иштеп чыгуу жана сактоо максаттарын, ыкмаларын жана тартибин жөнгө салган документ.
1.18. Ушул Макулдашуунун тексти боюнча жеке санда колдонулган терминдер көптүк санды жана тескерисинче билдириши мүмкүн.

2. МАКУЛДАШУУНУН ПРЕДМЕТИ ЖАНА ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

2.1. Ушул Макулдашууга ылайык Компания Колдонуучудан кошумча төлөмдү алуусуз (төлөм тарткыч батареяны заряддоо боюнча кызматтын наркына киргизилген) Колдонуучуга Сайттын Сервистерин пайдаланууга артыкчылыктуу эмес укук жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланууга артыкчылыктуу эмес укук берет. Ар бир укук Сайтта катталган жана Колдонуучунун мобилдик түзүлүшүндө Тиркемени жүктөгөн учурдан тартып берилди деп эсептелет (тиешелүү түрдө). Компания Колдонуучуга Колдонуучунун азыркы учурдагы кирүү мүмкүндүгүнүн (Каттоодөн өтүүгө чейин, Каттоо жол-жобосун баштагандан кийин, Макулдашууну түзгөндөн кийин) деңгээлине ылайык келген көлөмдө Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу укугун берет. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу укугу берилген күндөн тартып 1 күн мөөнөткө берилет жана көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганда тараптардын бири дагы пайдалануу мөөнөтү аяктаганга чейин укукту пайдалануу укугун токтотуу жөнүндө билдирбеген шартта, ар бир жолу кийинки күнгө ошол эле шарттарда узартылат. Компания Колдонуучуну Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде өчүрүү (Колдонуучуну бөгөттөө) аркылуу укукту пайдаланууну токтотуу жөнүндө билдирүү жасоого укуктуу. Колдонуучу Компанияга жазуу жүзүндө арыз берүү аркылуу укукту пайдаланууну токтотуу жөнүндө билдирүү жасоого укуктуу.
2.2. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин ушул Макулдашууда (аны түзгөндөн кийин) каралган жолдор менен гана пайдаланууга жол берилет.
2.3. Колдонуучу Компанияга же үчүнчү жактарга зыян келтирүү максатында колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын, ушул Макулдашуунун шарттарын бузуу менен Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланбай турганын кепилдейт.
2.4. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу процессинде пайда болгон каталардын же бузуктардын болушу жөнүндө Колдонуучу Колдоо кызматына билдирет.
2.5. Сайттын Сервистери жана «Sitronics Electro» Тиркемеси Колдонуучу тарабынан төмөндөгүлөр үчүн колдонулушу мүмкүн:
2.5.1. Компания, анын Өнөктөштөрү жөнүндө маалымат алуу, Компания, анын Өнөктөштөрү көрсөтүүчү кызматтар менен таанышуу;
2.5.2. «Sitronics Electro» тиркемесинде жана/же сайтында Каттоодон өтүүгө багытталган иш-аракеттерди аткаруу;
2.5.3. Авторизациялоого жана «Sitronics Electro» Сервисин пайдаланууга багытталган иш-аракеттерди аткаруу.

3. ӨНӨКТӨШТӨР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕР

3.1. Сайттын Сервистери жана «Sitronics Electro» Тиркемелери Колдонуучуларга Компаниянын Өнөктөштөрүндө ЭЗС пайдалануу боюнча кызматтардын комплексине жетүү мүмкүндүгүн берет. Станциянын ээси Өнөктөш экени жөнүндө маалымат «Sitronics Electro» Тиркемесинде ЭЗС жөнүндө маалыматта көрсөтүлгөн.
3.2. Өнөктөштөр өз ЭЗСин Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине кошот, ал эми Колдонуучу өз кезегинде Колдоо кызматын пайдаланат, ЭЗС издөөнү аткарат, ЭЗС резервдейт, ЭЗС жөнүндө маалыматта көрсөтүлгөн Тарифтерге ылайык Компаниянын Өнөктөштөрүндө ЭЗСда заряддоо сессиясын ишке киргизет.
3.3. Колдонуучу Компания жайгаштырылган Өнөктөш ЭЗС менчик ээси эместигин, Тарифтерди белгилебей турганын жана Өнөктөштөр көрсөткөн кызматтардын сапаты үчүн жоопкерчилик тартпа турганын кабыл алат жана макул болот.
3.4. Компания жана Өнөктөштөр өзүнчө жана көз карандысыз уюмдар болуп саналат. Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде ЭЗСга жетүү мүмкүндүгүн резервдөө жана/же активдештирүү менен, Колдонуучу түздөн-түз Өнөктөштөрдүн бири менен коммерциялык/контракттык Макулдашуу түзөт.
3.5. Компания Колдонуучу менен Өнөктөштүн ортосундагы талаштарды жана пикир келишпестиктерди жөнгө салуу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Компания Колдонуучу менен Өнөктөштүн ортосундагы талаштын катышуучусу болбошу керек.
4. КОЛДОНУУЧУНУ КАТТОО ЖАНА АВТОРИЗАЦИЯЛОО

4.1. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин Колдонуучу ушул Макулдашууда, Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде белгиленген иш-аракеттердин ырааттуулугуна ылайык, Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде Катталган жана тиешелүү түрдө Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде Авторизацияланган шартта гана пайдаланууга мүмкүн.
4.2. Колдонуучуну «Sitronics Electro» Тиркемесинде каттоо үчүн Колдонуучу Интернет тармагында AppStore (https://www.apple.com/ru/itunes/) жана/же Google Play (https://play.google.com/store/) тиркемелер дүкөндөрүн пайдалануу менен «Sitronics Electro» Тиркемесин Түзүлүшкө жүктөөнү (жүктөп алууну) өз алдынча аткарат. Колдонуучуну Сайтта каттоо үчүн Колдонуучу Сайтка кирүүнү ишке ашырат.
4.3. Колдонуучуну Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде каттоо үчүн Колдонуучу бул анкетада талап кылынган маалыматты берүү менен анкетаны толтурат.
4.4. Колдонуучу «Мен шарттарына макулмун жана Колдонуучулук макулдашууну кабыл алам» чек-боксунда белги коюу (Сайтта) же «Sitronics Electro» Тиркемесинде «Кабыл алуу» баскычын басуу аркылуу ушул Макулдашуунун шарттарын кабыл алмайынча, Каттоону аяктай албайт.
4.5. Ушул Макулдашуунун 4.3, 4.4-пункттарында көрсөтүлгөн иш-аракеттерди аткаруудан мурун Колдонуучу өзүнүн мобилдик телефонунун номерин киргизет. Көрсөтүлгөн мобилдик телефон номерине Компания тарабынан бир жолку ырастоо коду (пароль) автоматтык түрдө түзүлөт жана sms аркылуу жөнөтүлөт, аны киргизгенден кийин Колдонуучуга ушул Тиркеменин 4.3, 4.4-пункттарында көрсөтүлгөн иш-аракеттерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү берилет. Андан ары «Sitronics Electro» Сайтында жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде авторизациялоодо Колдонуучунун жеке кабинетине кирүү мүмкүндүгү үчүн логин Колдонуучу Каттоодо көрсөткөн мобилдик телефон номери болуп саналат. Расмий Сайтта жеке кабинетке кирүү үчүн бир жолку код (пароль) Компаниянын системасында автоматтык түрдү генерацияланат (түзүлөт) жана жеке кабинетке кирүү зарылчылыгында ар бир жолу Колдонуучуга жөнөтүлөт. Маалыматтарды берүү этабында жана Каттоо жол-жобосун аяктаганга чейин Колдонуучу чектелген көлөмдө Сайтты жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланууга укуктуу: жеке кабинетке кирүү мүмкүндүгү, банктык карттарды байлоо жана Каттоонун бул этабында жеткиликтүү болгон башка функциялар.
4.6. Колдонуучу ушул Макулдашуунун 3.3-пунктуна ылайык маалыматтарды бергенден кийин, Компания Колдонуучуну ийгиликтүү каттоо жана Колдонуучу менен Макулдашууну түзүү жөнүндө Компанияга ыңгайлуу болгон жол менен маалымдайт.
4.7. Эгерде Колдонуучу Каттоодо ишенимдүү эмес маалыматты берсе, же эгерде Компанияда Колдонуучу берген маалымат ишенимдүү эмес деп божомолдоого негиздер болсо, Компания тизмеги Компания тарабынан аныктала турган маалыматты бөгөттөн чыгаруу үчүн Колдонуучу керектүү маалыматты бергенге чейин Колдонуучунун Сайттын Сервистерин жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланууга жетүү мүмкүндүгүн убактылуу бөгөттөөгө укуктуу. Колдонуучу Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине кирүү аракетинде бөгөттөө жөнүндө маалыматты алган учурда кирүү мүмкүндүгүн бөгөттөө жөнүндө маалымдалат жана маалымдалды жеп эсептелет.
4.8. Ушул Макулдашуунун 4.6-пунктуна ылайык Колдонуучу менен Макулдашуу түзүү жөнүндө чечим кабыл алуу жөнүндө маалыматты Колдонуучуга жөнөткөн учурдан тартып Каттоо аяктады (ийгиликтүү) деп эсептелет.
4.9. Колдонуучуну Каттоону аяктагандан кийин, Сайтты жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонуу жана «Sitronics Electro» Сервисин толук көлөмдө пайдалануу мүмкүнчүлүгүн билдирген Колдонуучуну Авторизациялоо Сайтта жеке кабинетте жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде логинди жана бир жолку ырастоо кодун (паролду) (ал Компаниянын системасында автоматтык түрдө генерацияланат (түзүлөт) жана Компания тарабынан SMS аркылуу Колдонуучуга жөнөтүлөт) киргизүү аркылуу жүргүзүлөт.
4.10. Колдонуучу логинди жана паролду, ошондой эле алар аркылуу Колдонуучунун атынан Сайттын Сервистерине жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине кирүү мүмкүндүгү алына турган башка маалыматтарды жашыруун сактоого милдеттенет. Логинди, паролду жоготкон учурда, же бул маалыматты (ошондой эле башка маалыматтарды) үчүнчү жак алган деп божомолдоого негиздер болгондо, Колдонуучу ал Каттоодо көрсөткөн байланыш маалыматтарын колдонуу менен Компанияга (Компаниянын support.ezs@sitronics.com электрондук дарегине жөнөтүү аркылуу, же Колдоо кызматына кайрылып) жеке кабинетке кирүүнү бөгөттөө жөнүндө суроо-талап берүүгө, ушундан кийин башка пароль алууга, ал эми Компания менен макулдашуу боюнча логинди дагы алууга милдеттүү. Жеке кабинетке кирүүнү бөгөттөө жөнүндө суроо-талап Компания тарабынан суроо-талап жөнөтүлгөн учурдан тартып 1 (бир) саат ичинде каралат. Колдонуучу бул милдеттенмелерди аткарбагандан улам келип чыккан бардык тобокелдиктер Колдонуучуга жүктөлөт.
4.11. Каттоону аяктагандан кийин Колдоо кызматына бардык чакырууларды Колдонуучу анкетаны толтурууда көрсөтүлгөн мобилдик телефон номеринен, же Колдонуучу Колдоо кызматынын кызматкеринин суроо-талабы боюнча кошумча маалыматтарды берген шартта башка телефон номеринен жүргүзөт.
4.12. Колдонуучу Колдоо кызматына же support.ezs@sitronics.com дарегине электрондук почта аркылуу кайрылып (мында Колдоо кызматынын операторуна Колдонуучу ушул Макулдашууда каралган контролдук маалыматты билдирет) ал Каттоодо көрсөткөн мобилдик телефондун номерин өзгөртө алат.

5. СЕРВИСТИН НАРКЫ, ТӨЛӨӨ ЖАНА КАЙТАРУУ ТАРТИБИ

5.1. Колдонуучу Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде Каттоо процессинен ийгиликтүү өткөн учурда Колдонуучу «Sitronics Electro» Сервиси менен автоматтык түрдү интеграциялана турган жана андан ушул Макулдашууда каралган төлөмдөр эсебине акча каражаттары алына турган өзүнүн банктык картын(тарын) «Sitronics Electro» Сервисине байлоого (дайындарды киргизүү) тийиш. Интернет-төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар, Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде көрсөтүлгөн төлөм системаларынын гана банктык карттарын пайдаланууга жол берилет. Интернет-төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү банктык карттын банк-эмитенти аркылуу Колдонуучу тарабынан өз алдынча камсыздалат.
5.2.Банктык картты колдонуу үчүн Колдонуучу Тиркемеде көрсөтүлгөн формага ылайык, «Sitronics Electro» сервисине төлөө үчүн колдонулган банктык карттын маалыматтарын көрсөтүшү керек. Колдонуучу банктык карттын дайындарын туура көрсөтүү үчүн өз алдынча жоопкерчилик тартат.
5.3. Колдонуучу ар бир банктык картты байлаганда, ошондой эле «Sitronics Electro» Сервисин ар бир жолу колдонуп баштагандан мурун Колдонуучунун банктык картындагы оң балансты текшерүү жүргүзүлүшү мүмкүн, бул үчүн алуу учурунан тартып 24 саат ичинде Колдонуучунун банк картына кайтаруу менен, акча суммасын алуу жүргүзүлөт.
5.4. Компания жана анын Өнөктөштөрү Колдонуучу көрсөткөн банктык карттын дайындарына жетүү мүмкүндүгүнө ээ болбойт жана накталай эмес төлөө жүргүзүүдө берилген маалыматтардын сакталышы жана купуялуулугу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Накталай эмес төлөө Колдонуучу тарабынан банк-эквайердин эрежелерине ылайык жүргүзүлөт.
5.5. «Sitronics Electro» Сервисинин наркы Компания жана/же Өнөктөш тарабынан керектелген кызматтын тарифтерин жана көлөмүн эске алуу менен өз алдынча аныкталат жана «Sitronics Electro» тиркемесинде көрсөтүлөт.
5.6. Керектелген Кызматтардын көлөмү деген Заряддоо сессиясынын узактыгын, ЭЗС брондоону, керектеген электр энергиясынын өлчөмүн жана Компаниянын жана/же анын Өнөктөштөрүнүн тарифтери менен каралган, «Sitronics Electro» Сервисинин наркына таасирин тийгизүүчү башка компоненттерди билдирет. кВт*с менен туюндурулган көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү ЭЗС техникалык эсепке алуу приборунун көрсөткүчтөрүнүн негизинде түзүлөт жана заряддоо процессинде электромобиль чагылдырган электр энергиясынын көлөмүнө дал келбеши мүмкүн.
5.7. Керектелген Кызмат көрсөтүү үчүн эсептешүү анын аймагында Компания жана/же Өнөктөш «Sitronics Electro» Сервисин көрсөткөн өлкөнүн валютасында жүргүзүлөт.
5.8. Заряддоо сессиясын аяктагандан кийин Макулдашуу менен каралган төлөмдөр эсебине акча каражаттары «Sitronics Electro» Сервиси тарабынан Колдонуучу байлаган жана негизги банктык карт катары тандалган банктык карттан алынат.
5.9. Төлөгөндөн кийин Колдонуучуга Фискалдык документтер берилет. Фискалдык документтер банктык картты байлоодо Колдонуучу көрсөткөн электрондук дарекке жөнөтүлөт.
5.10. Колдонуучу төлөөгө байланыштуу маселелерге макул болбогон учурда, Колдонуучу support.ezs@sitronics.com электрондук почтасы же 8-800-250-93-36 телефону аркылуу Компанияга кайрылууга укуктуу.
5.11. Эгерде мындай кайрылуунун негизиндеги текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча Компания жана/же Өнөктөш накталай эмес төлөмдүн суммасын толук же жарым-жартылай кайтаруу жөнүндө чечим кабыл алса, көрсөтүлгөн кайтаруу андан накталай эмес төлөө жүргүзүлгөн банктык карттын банктык эсебине жүргүзүлөт. Акча каражаттарын кайтаруу тартиби банк-эквайердин катышуусу менен жүргүзүлөт жана эл аралык төлөм системаларынын, банктардын (анын ичинде байланган карттын банк-эмитентинин) жана эсептешүүлөрдүн башка катышуучуларынын эрежелери менен жөнгө салынат.

6. КОЛДОНУУЧУНУН БИЛДИРҮҮСҮ

6.1. Ушул Макулдашуунун шарттарын кабыл алуу менен Колдонуучу төмөндөгүлөрдү билдирет:
- ушул Макулдашуунун маанисин жана маңызын окуу жана түшүнүү үчүн жетиштүү деңгээлде орус тилин билет;
- Макулдашуунун шарттарын окуду, аталган документтин маанисин жана маңызын түшүнөт, анын мазмуну менен макул жана аны кандайдыр бир эскертме, шарттар жана алып коюулар жок кабыл алат жана ал белгилеген талаптарды аткарууга, анда берилген талаптарды жана шарттарды аткарбагандыгы/талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартууга милдеттенет, ошондой эле Каттоо, Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин, «Sitronics Electro» Сервисин пайдалануу боюнча өз иш-аракеттеринин кесепеттерин түшүнөт;
- Каттоодо Компанияга толук, жарактуу жана ишенимдүү маалыматтарды берди;
- ушул Макулдашуу менен ага коюлган бардык талаптарга ылайык келет;
- ЭЗСда киргизилген видеоконтролдоо каражаттарынын жардамы менен электромобилди заряддоо процессин видео жаздырууга макул;
- Колдонуучу ушул Келишим боюнча өзүнүн кепилдиктерин жана милдеттенмелерин бузуунун жыйынтыгында пайда болгон, Компания тарткан чыгымдардын өлчөмү Компания тарабынан жана анын кароосу боюнча аныктала турганына макул жана Компанияга мындай чыгымдардын ордун толтурууга шартсыз макул болот;
- ушул Макулдашууну Компания тарабынан кандайдыр бир билдирүүсүз Компания өзгөртө аларына макул жана ушул Макулдашуунун тиешелүү өзгөрүүлөрүн өз алдынча көзөмөлдөөгө милдеттенет. Ушул Макулдашуунун жаңы редакциясы же өзгөртүүлөр аларды Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырган учурдан тартып күчүнө кирет жана аларды Компания жайгаштырган учурдан тартып же аларды Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштыргандан кийин башталган тарткыч батареяны кезектеги заряддоону баштаган учурдан тартып, же Колдонуучу «Мен шарттарына макулмун жана Колдонуучулук макулдашууну кабыл алам» (Сайтта) чек-боксунда белги койгон же «Sitronics Electro» Тиркемесинде «Кабыл алуу» баскычын баскан учурдан тартып, шарттардын кайсынысы эрте болгонуна жараша, 24 саат ичинде Колдонуучу үчүн милдеттүү;
- Компаниядан алардын мазмуну РФ колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык келген шартта, ар кандай форматта кабарлоолорду, билдирүүлөрдү, маалыматты жана жөнөтмөлөрдү алууга макул;
- Сайт же «Sitronics Electro» Тиркемеси аркылуу Компания жөнөткөн документтердин юридикалык күчүн өз колу менен кол коюлган документтер катары, Сайт же «Sitronics Electro» Тиркемеси аркылуу аткарылган иш-аракеттер катары тааныйт;
- Компания колдонгон идентфиикациялоо каражаттары андан тиешелүү документтер жана иш-аракеттер чыккан жакты аныктоо үчүн жетиштүү болуп саналарын тааныйт;
6.2. Ушул Макулдашуунун шарттары (анын ичинде жаңы редакцияда) менен таанышуу Колдонуучу тарабынан «Мен шарттарына макулмун жана Колдонуучулук макулдашууну кабыл алам» (Сайтта) чек-боксунда белги койгон же «Sitronics Electro» Тиркемесинде «Кабыл алуу» баскычын баскан учурга чейин жүргүзүлүшү керек. Ушул Макулдашуунун шарттары (анын ичинде жаңы редакцияда) менен өз убагында таанышпаган Колдонуучу буга байланыштуу жагымсыз кесепеттердин бардык тобокелдиктерин өзүнө алат.

7. КОЛДОНУУЧУНУН МАКУЛДУГУ

7.1. Колдонуучу Компаниядан Компания жана/же анын өнөктөштөрү жана/же башка үчүнчү жактар саткан товарлардын жана кызматтардын жарнамасын камтыган жарнамалык билдирүүлөрдү Колдонуучу Каттоо процессинде көрсөткөн электрондук почта дарегине жана мобилдик телефон номерине (ага байланган WhatsApp, Viber, Telegram ж.б. мессенджерлериндеги аккаунттарды кошо алганда), ошондой эле ушул Макулдашууга ылайык Колдонуучу Компанияга билдирген башка электрондук почта дарегине жана мобилдик телефон номерлерине (ага байланган WhatsApp, Viber, Telegram ж.б. мессенджерлериндеги аккаунттарды кошо алганда) алууга макулдугун берет. Эгерде Колдонуучу Компанияга анын дарегине жарнамалык билдирүүлөрдү жайылтууну токтотуу талабын менен кайрылса, Компания тиешелүү талап менен кайрылган Колдонуучуга карата мындай жайылтууну дароо токтотууга милдеттенет. Мындан тышкары Колдонуучу «Билдирүүлөр» бөлүмүндө маалыматтык жөнөтмөлөрдү алуудан өз алдынча баш тартышы мүмкүн.
7.2. Колдонуучу Компания же анын тапшыруусу боюнча ал тарткан агент (төлөм системасы) тарабынан Макулдашууда каралган төлөмдөрдү төлөө эсебине акцептсиз тартипте, Колдонуучунун кошумча макулдугун алуусуз өзүнүн банктык картынан акча каражаттарын чыгарып алуусуна макулдугун берет, анын ичинде мындай жол менен «Sitronics Electro» Сервисин берүү үчүн сый акы, айыптар, Макулдашууну аткарбагандыгына же талаптагыдай эмес аткаргандыгына байланыштуу пайда болгон, Компаниянын чыгашаларынын, чыгымдарынын жана коромжуларынын ордун толтурууну, Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарында жана Макулдашууда каралган учурларда башка суммалар алынат.
7.3. Колдонуучу Колдоо кызматы менен Колдонуучунун байланыштарын (сүйлөшүүлөрүн) жазууга жана мындай жазууну үчүнчү жактарга берүүгө Компанияга макулдугун берет.
7.4. Колдонуучу Компания жана/же анын өнөктөштөрү (төлөм системалары) Макулдашуу күчүндө болгон мөөнөт ичинде ал аркылуу Колдонуучу «Sitronics Electro» Сервисине төлөгөн Колдонуучунун банктык эсебинин жана/же банктык картынын дайындарын сактоосуна өзүнүн макулдугун берет.
8. КОЛДОНУУЧУНУН КЕПИЛДИКТЕРИ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ

8.1. Колдонуучу башка адамдын атынан Каттоону жүргүзбөй турганын жана/же каттоо маалыматтарын үчүнчү жактарга бербей турганын кепилдейт.
8.2. Колдонуучу ал Сайтка, «Sitronics Electro» Тиркемесине, «Sitronics Electro» Сервисине байлаган бардык банктык карттардын ээси экенин кепилдейт.
8.3. Колдонуучу Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин талаптагыдайколдонуу үчүн ал Түзүлүштөрдүн интернет-байланышынын талаптагыдай ылдамдыгын өзүм камсыздашы керектигин түшүнөт жана макул болот. Колдонуучу Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонуудан мурун анын Түзүлүшү бул үчүн керектүү мүнөздөмөлөргө ээ экенин, кошулганын жана маалыматтарды мобилдик берүү функциясы же Интернет тармагын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берген башка функция туруктуу иштегенин өз алдынча текшерүүгө тийиш. Интернетке кирүү укугун алуу, бул үчүн тиешелүү түзүлүштөрдү жана программалык продукттарды сатып алуу жана жөндөө маселелери Колдонуучу тарабынан өз алдынча жана өз эсебинен чечилет жана Макулдашууда каралбайт.
8.4. Колдонуучу ал жүргүзгөн жана/же Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде анын паролун жана логинин пайдалануу менен жүргүзүлгөн бардык иш-аракеттер үчүн жоопкерчилик тартат.
8.5. Колдонуучу үчүнчү жактын Колдонуучунун логинин, паролун колдонуусуна жол бербеши керек. Колдонуучунун ушул жобонун бузуусунан улам боло турган зыян, маалыматтарды жоготуу же бузуу үчүн Компания жоопкерчилик тартпайт. Колдонуучу «Sitronics Electro» Тиркемесинде жана/же Сайтта Авторизациялоо үчүн колдонулган маалыматты, анын ичинде логинди жана паролду коргоо жана башка жактардын уруксатсыз пайдалануусунан жашыруун сактоо үчүн тиешелүү чараларды көрүүгө жана мындай пайдалануу фактысын аныктаган учурда тиешелүү маалыматты Компанияга дароо билдирүүгө милдеттенет. Колдонуучу мындай билдирүүнүн жоктугуна байланыштуу жагымсыз кесепеттердин бардык тобокелдиктерин тартат.
8.6. Колдонуучу Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде шарттардын өзгөргөндүгүн өз алдынча көзөмөлдөөгө милдеттенет.
8.7. Колдонуучу Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине, Компаниянын кызыкчылыгына жана мүлкүнө зыян келтириши мүмкүн болгон эч кандай технологияларды колдонбоого жана эч кандай иш-аракеттерди көрбөөгө милдеттенет. Колдонуучу Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде болгон убакта Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине вирустардын жана башка программалардын (шпиондук ж.б.) кирүүсүнө жол бербөө максатында натыйжалуу вируска каршы программага ээ болгон Түзүлүштү колдонууга милдеттенет.
8.8. Колдонуучу Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарынын башка жоболорун, ушул Макулдашуунун жоболорун жана Компаниянын мыйзамдуу талаптарын сактоого милдеттенет.
8.9. Колдонуучу ушул Макулдашууну бузгандыгына байланыштуу, анын ичинде Компанияга үчүнчү жактар дооматтарды, доолорду койгондугунун жыйынтыгында Компания зыян тартса, Колдонуучу мындай дооматтарды жана доолорду өз күчү менен жана өз эсебинен жөнгө салууга, Колдонуучунун ушул Макулдашуунун шарттарын сактабагандыгынан улам келип чыккан чыгымдарды толук көлөмдө ордун толтурууга милдеттенет.
8.10. Ушул Макулдашуу боюнча өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Колдонуучу Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарына жана ушул Макулдашууга ылайык жоопкерчилик тартат.
8.11. Колдонуучу мобилдик телефондун номерин жана Каттоодо көрсөткөн башка маалыматтарды алмаштырган учурда, бул тууралуу Компанияга билдирүүгө милдеттенет. Колдонуучу мындай билдирүүнүн жоктугуна байланыштуу жагымсыз кесепеттердин бардык тобокелдиктерин тартат.

9. КОМПАНИЯНЫН КЕПИЛДИКТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ

9.1. Компания Колдонуучуга Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин, ошондой эле Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде камтылган ар кандай маалыматты эч кандай кепилдиксиз «кандай болсо ошондой» («as is») берет. Бул төмөндөгүлөрдү билдирет, Компания:
• Сайттын, «Sitronics Electro» Тиркемесинин ылдамдыгы жана үзгүлтүксүз иштөөсү, алардын Колдонуучунун Түзүлүштөрүнүн программалык камсыздоосу жана операциялык системалары менен сыйышкандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт;
• Сайттын жана «Sitronics Electro» Тиркемесинин иштөөсүндө каталардын жана/же вирустардын жоктугу, байланыш каналдарынын үзүлүшү жана магистралдык байланыш каналдарынын деңгээлинде сервердик инфраструктуранын, маалыматтарды алмашуу борборлорунун, эсептөөчү борборлордун, ошондой эле аймактык жана жергиликтүү мааниге ээ болгон байланыш линиясынын иштен чыгышы, телекоммуникациялык жана/же энергетикалык тармактарда үзгүлтүккө учуроолордун, ошондой эле Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркмесине уруксатсыз кирүүгө жана/же аларды иштен чыгарууга багытталган үчүнчү жактардын ак ниеттүү эмес иш-аракеттеринин кесепетинде өз милдеттенмелерин аткарбоо же талаптагыдай эмес аткаруу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Колдонуучу Сайтты жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесин өз тобокелдиги менен гана колдоно турганына макул болот жана ырастайт.
• Колдонуучунун Түзүлүшүнүн талаптагыдай эмес иштөөсү үчүн жоопкерчилик тартпайт;
• Сайттын Сервистеринин жана «Sitronics Electro» Тиркемесинин, «Sitronics Electro» Серистеринин Колдонуучунун күтүүлөрүнө шайкеш келбестиги үчүн жоопкерчилик тартпайт;
• Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде Колдонуучулардын иш-аракеттери үчүн жана Колдонуусунун Сайтты жана «Sitronics Electro» Тиркемесин, «Sitronics Electro» Сервисин колдонуусунун кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартпайт.
9.2. Эгерде Колдонуучунун Түзүлүшү Сайттын чагылдырылышын жана иштешин, жүктөөнү, «Sitronics Electro» Тиркемесинин, «Sitronics Electro» Сервистеринин чагылдырылышын жана иштешин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин кармабаса, Компания тиешелүү ресурстарга жетүү мүмкүндүгүн жана аларлы пайдаоануу/толук кандуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүүнү кепилдебейт.
9.3. Компания Компаниядан көз каранды болбогон себептерден, ошондой эле жеңилгис күч жагдайларынан улам болгон Колдонуучулардын төлөмдөрүн кабыл алууну жана которууну камсыздаган төлөм системаларынын убактылуу иштөөгө жөндөмсүздүгү үчүн жоопкерчилик тартпайт.
9.4. Компания эгерде мындай бузуу жеңилгис күч жагдайларынын (форс-мажор) таасиринен улам, анын ичинде төмөндөгүлөрдөн улам болсо, Макулдашуунун шарттарын бузуу үчүн жоопкерчилик тартпайт: мамлекеттик бийлик жана/же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттери жана чечимдери, өрт, суу ташкыны, жер титирөө, башка жаратылыш кырсыктары, электр энергиясынын жоктугу жана/же компьютердик тармактын иштөөсүндөгү үзгүлтүккө учуроолор, иш таштоолор, жарандык толкундоо, баш аламандыктар, Компаниянын ушул Макулдашуунун шарттарын аткаруусуна таасирин тийгизиши мүмкүн болгон башка жагдайлар.
9.5. Компания эгерде бул Компаниянын контролунан тышкары турган, Колдонуучунун аракетинен/аракетсиздигинен улам, анын ичинде Колдонуучунун жаңылыш аракеттерди/аракетсиздикти жасагандыгынын жыйынтыгында болсо, өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт.
9.6. Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде Колдонуучуга үчүнчү жактар тарабынан акы төлөө жана/же акысыз негизде сунушталган продукттар жана/же кызмат көрсөтүүлөр берилиши мүмкүн. Компания аларды берүү/көрсөтүү боюнча мамилелердин катышуучусу эмес жана аларды берүү/көрсөтүү үчүн Колдонуучунун жана/же үчүнчү жактардын алдында жоопкерчилик тартпайт.
9.7. Сайт жана «Sitronics Electro» тиркемеси үчүнчү жактардын сайттарына, тиркемелерине жана башка ресурстарына шилтемелерди камтышы мүмкүн. Үчүнчү жактардын көрсөтүлгөн сайттары, тиркемелери жана башка ресурстары жана алардын материалдары Компания тарабынан РФ мыйзамдарынын талаптарына шайкештикке текшерилбейт жана алардын мазмуну үчүн Компания жоопкерчилик тартпайт.
9.8. Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырылган ар кандай сайтка шилтеме, тиркеме, ресурс, продукт же кызмат көрсөтүү, коммерциялык же коммерциялык эмес касиеттеги маалымат Компания тарабынан жактыруу же сунуштама болуп саналбайт. Эгерде Колдонуучу үчүнчү жактардын сайттарына, тиркемелерине, ресурстарына, продукттарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө өтүүнү же үчүнчү жактардын программасын пайдаланууну чечсе, муну өз тобокелдигинде жасайт.
9.9. Ар кандай үчүңчү жактардын иш-аракеттери, ошондой эле төлөм системаларынын, байланыш операторлорунун иш-аракеттери Компаниянын иш-аракеттери болуп саналбайт жана Компания алар үчүн жоопкерчилик тартпайт.
9.10. Компания «Sitronics Electro» Тиркемесин, ага карата шилтемелерди Компания тарабынан уруксат берилбеген (ырасталбаган) булактарда жайгаштыруу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Колдонуучу контрафакттык тиркемени колдонгон учурда, Компания мындай пайдаланууга байланыштуу алардын алдында кандайдыр бир жоопкерчилик тартпайт.
9.11. Колдонуучу муну менен Колдонуучу заряддоого берген автомобилдин тарткыч батареясын заряддоого багытталган кызматтарды Компаниянын көрсөтүүсү максатында Компанияга Сайтта катталууда жана аны пайдаланууда берген, ошондой эле ал «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланганда берген жеке маалыматтарды иштеп чыгуу укугун берет. Компания ушул Макулдашууда каралган максаттарга ылайык Колдонуучунун жеке маалыматтарын ак ниеттүү жана мыйзамдуу иштеп чыгууну кепилдейт.
Иштеп чыгууга укук тарткыч батареяны заряддоо, заряддоо үчүн төлөмдү чегерүү жана алуу, акча каражаттарын алуу жана чегерүү үчүн банкка маалыматтарды берүү, мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды сактоону камсыздоо, көрсөтүлгөн кызматтардын санын жана сапатын контролдоо жана Тараптардын жана үчүнчү жактардын мүлкүнүн сакталышын камсыздоо,ошондой эле федералдык мыйзамда жана башка ченемдик-укуктук актыларда каралган учурларда үчүнчү жактарга маалымат берүү максатында берилет.
аларды иштеп чыгууга макулдук берилген жеке маалыматтардын тизмеги:
- фамилиясы, аты, атасынын аты (анын ичинде мурдагы);
- паспорттун маалыматтары же өздүгүн күбөлөндүргөн документтин маалыматтары;
- туулган күнү, туулган жери;
- жарандыгы;
- банктык эсептер, карттар жөнүндө маалымат;
- жашаган жеринин дареги (катталган жана иш жүзүндөгү), көрсөтүлгөн жашаган жери боюнча каттоо күнү;
- телефон номери;
- биометрикалык жеке маалыматтар (жеке фотография).
аларды аткарууга макулдук берилген иш-аракеттердин тизмеги:
- Компания жеке маалыматтар менен 27.07.2006-жылдагы №152-ФЗ Федералдык мыйзамдын 3-беренесинде аныкталган иш-аракеттерди (операцияларды) жүргүзүүгө укуктуу, атап айтканда: жеке маалыматтарды чогултуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), пайдалануу, жайылтуу (анын ичинде берүү), ээсиздендирүү, блокировкалоо, жок кылуу.
Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен жана аларды пайдалануусуз (кагазда) жүргүзүлүшү мүмкүн.
9.12. Компания Колдонуучу жаңыртылган маалыматтарды берген учурда анын маалыматтарын өз убагында жаңыртууну кепилдейт.
9.13. Компания Компаниянын милдеттенмелерин күнөөлүү аткарбоонун кесепетинде келтирилген түз анык зыян үчүн гана зыян башталганга чейин «Sitronics Electro» Сервисин акыркы колдонгону үчүн Колдонуучу Компанияга төлөгөн бардык суммалардын чегинде (Колдонуучуга чыгымдардын жана үстөк айыптардын ордун толтурууну кошо алганда) Колдонуучунун алдында жоопкерчилик тартат.
9.14. Компания үчүнчү жактардын Колдонуучунун Түзүлүшүнөн «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонгону үчүн жоопкерчилик тартпайт, ушуга байланыштуу Колдонуучунун Түзүлүшүнөн аткарылган бардык иш-аракеттер Колдонуучунун иш-аракеттери деп эсептелет. Эгерде кандайдыр бир жак Сайттын Сервистерине же «Sitronics Electro» Тиркемесине кирүү мүмкүндүгүн жана аларды Колдонуучунун атынан колдонуу мүмкүнчүлүгүн алса, Колдонуучу бул тууралуу жазуу жүзүндө (электрондук почта аркылуу), же Колдоо кызматына кайрылып, токтоосуз Компанияга билдирүүгө милдеттүү. Болбосо Сайтты же «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу менен Колдонуучунун атынан жасалган бардык иш-аракеттер түздөн-түз Колдонуусу жасаган иш-аракеттер катары бааланат.

10. МАКУЛДАШУУНУН КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ. МАКУЛДАШУУНУ ӨЗГӨРТҮҮ ЖАНА АНДАН БАШ ТАРТУУ ТАРТИБИ.

10.1. Колдонуучу ушул Макулдашуунун 4.5-пунктунда көрсөтүлгөн иш-аракеттерди аткаруу аркылуу ушул Макулдашууну кабыл алат. Колдонуучу көрсөтүлгөн иш-аракеттерди аткарган күн ушул Макулдашуу күчүнө кирген күн болуп саналат. Ушул Макулдашуу күчүнө кирген күндөн тартып аныкталбаган мөөнөт аралыгында күчүндө болот.
10.2. Компания каалаган убакта ушул Макулдашуунун шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу. Макулдашуунун шарттарын өзгөртүү Макулдашуунун учурдагы редакциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү, же Макулдашуунун жаңы редакциясын түзүү аркылуу жүргүзүлөт жана Компания Макулдашуунун жаңы редакциясын же Макулдашууга киргизилген өзгөртүүлөрдү Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырган күндөн тартып Компания жана Колдонуучу үчүн милдеттүү болуп калат (күчүнө кирет). Эгерде Колдонуучу өзгөртүүлөргө макул болбосо, ал төмөндө көрсөтүлгөн тартипте ушул Макулдашууну аткаруудан баш тартууга укуктуу, бул Колдонуучуну Макулдашуу боюнча мамилелерди токтотууга чейин пайда болгон өз милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт, мында Колдонуучу Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонууну токтотууга, ошондой эле «Sitronics Electro» Сервисин колдонууну токтотууга милдеттенет.
10.3. Эгерде Колдонуучу бузуу жөнүндө Макулдашууну аткаруудан баш тартпаса (бузуу жөнүндө арыз (билдирүү) бербесе (10.5-п.), Колдонуучу жаңы редакцияда Макулдашууну же ага карата өзгөртүүлөрдү окуду, түшүндү, сактоого макул жана аталган Макулдашуунун жаңы редакциясын же ага карата өзгөртүүлөрдү алар күчүнө кирген күндөн тартып шартсыз кабыл алат деп эсептелет. Колдонуучу Макулдашуунун шарттарынын өзгөрүүлөрү предметине Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине мезгилдүү негизде (бирок күнүнө 1 жолудан көп эмес) өз алдынча мониторинг жүргүзөт. Бул талапты сактабоо тобокелдиги толугу менен Колдонуучуга жүктөлөт.
10.4. Компания жана Колдонуучу бул тууралуу башка Тарапка Макулдашууну токтотуунун болжолдуу датасына чейин жети календардык күн мурун билдирип, ушул Макулдашууну аткаруудан баш тартууга укуктуу. Мында Макулдашууну бузуунун демилгечиси Макулдашуудан келип чыккан өзүнүн бардык милдеттенмелерин Макулдашууну токтотуу датасынан кеч эмес аткарууга милдеттенет.
10.5. Колдонуучунун демилгеси боюнча Макулдашуудан баш тартуу ушул Макулдашууда каралган мөөнөттөрдө, Колдонуучу Компанияга берген (жеке, курьер, почта аркылуу), Колдонуучунун өз колу менен кол койгон арызынын (билдирүүсүнүн) негизинде жүргүзүлөт.
10.6. Компания Колдонуучу Макулдашууда каралган анын милдеттенмелерин, билдирүүлөрдү жана кепилдиктерди бузган учурда бир тараптуу соттон тышкаркы тартипте Макулдашууну аткаруудан баш тартууга укуктуу. Бул учурда Макулдашуу Колдонуучуга «Sitronics Electro» Тиркемеси аркылуу билдирүү (push-билдирүү жөнөтүү) жөнөткөн же sms-билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөткөн учурдан тартып токтотулду деп эсептелет. Эгерде билдирүү учурунда электромобилди заряддоо жүрүп жатса, Колдонуучу дароо заряддоо сессиясын аяктоого милдеттенет.
10.7. Ар кандай негиздер боюнча токтотулган Тараптардын аткарылбаган милдеттенмелери бөлүгүндө Макулдашуу көрсөтүлгөн милдеттенмелерди толук көлөмдө аткарууга чейин күчүндө болот.

11. ТАЛАШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖАНА СОТ КАРАШТУУЛУГУ

11.1. Ушул Макулдашуу боюнча бардык талаштар жана пикир келишпестиктер сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет.
11.2. Эгерде Компания жана Колдонуучу 10 (он) күн ичинде сүйлөшүүлөр аркылуу чечимге келе алышпаса, талаштар жана пикир келишпестиктер Компаниянын жайгашкан жери боюнча соттун чечүүсүнө берилет.

12. БАШКАЛАР

12.1. Эгерде ушул Макулдашууда башкача түз каралбаса, ал күчүнө кирген учурдан тартып Компания жана Колдонуучу электрондук почта аркылуу (Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде көрсөтүлгөн Компаниянын электрондук почта даректери жана Каттоо процессинде көрсөтүлгөн Колдонуучунун электрондук почта даректери) жөнөтүлгөн документтердин юридикалык күчүн таанышат, эгерде ушул Макулдашууда башкача каралбаса, бул документтер кагазда түзүлгөн жана тиешелүү адамдар өз колу менен кол койгон документтерге мааниси бирдей экенин макулдашат.
12.2. Ушул Макулдашуу күчүнө кирген учурдан тартып Компания жана Колдонуучу «Sitronics Electro» Тиркемесин же Сайтты пайдалануу аркылуу, ошондой эле Каттоодо Колдонуучу көрсөткөн телефон номерин пайдалануу менен жөнөтүлгөн жана аткарылган билдирүүлөрдүн жана иш-аракеттердин юридикалык күчүн таанышат.
12.3. Электрондук почтага жөнөтүлгөн билдирүүлөр аларды жөнөткөн учурдан тартып адресат тарабынан алынды деп эсептелет.
12.4. Колдонуучу Колдоо кызматына кайрылып, Колдонуучу Компанияга берген мобилдик телефон номери, электрондук почта дареги жана башка маалыматтары өзгөргөндүгү жөнүндө Компанияга билдирүүгө милдеттенет. Компания эгерде Колдонуучу Макулдашуунун ушул пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар жөнүндө Компанияга билдирбесе жана/же Компанияга туура эмес маалыматтарды берсе, Макулдашуунун ушул пунктунда көрсөтүлгөн Колдонуучунун маалыматтарынын өзгөрүүлөрүнө байланыштуу кандайдыр бир кесепеттер үчүн жоопкерчилик тартпайт.
12.5. Колдонуучу Сайт жана «Sitronics Electro» Тиркемеси маалыматты кабыл алууда, берүүдө, иштеп чыгууда жана сактоодо талаптагыдай иштөөнү камсыздоо үчүн, ошондой эле маалыматты уруксатсыз кирүү мүмкүндүгүнөн коргоо, аларды пайдалануу менен жөнөтүлгөн электрондук документтердин аныктыгын жана автордугун ырастоо үчүн, ошондой эле чыр-чатактуу кырдаалды талдоо үчүн жетиштүү экенин тааныйт. Колдонуучу Сайттын жана «Sitronics Electro» Тиркемесинин программалык камсыздоосуна ишенет.
12.6. Сайт жана «Sitronics Electro» Тиркемеси Компаниянын интеллектуалдык менчиги болуп саналат, ар кандай пайдаланууга Компаниянын уруксатынын негизинде гана жол берилет. Компаниянын уруксаты жок ар кандай жолдор менен жана Макулдашууда жол берилгенден башка максаттарда Сайтты жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу мыйзамсыз болуп саналат жана Колдонуучуну жоопкерчиликке тартууга алып келиши мүмкүн.
12.7. Ушул Макулашуу менен жөнгө салынбаган бөлүгүндө Компаниянын жана Колдонуучунун мамилелери Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.
12.8. Компания ар кандай документтерде, анын ичинде ушул Макулдашууда жана/же аны менен байланыштуу билдирүүлөрдө жана кабарлоолордо Компаниянын ыйгарым укуктуу адамынын колтамгасын факсимиле көчүрмөсүн (механикалык же башка көчүрүү каражаттарынын жардамы менен) пайдаланууга укуктуу. Тараптар мындай документтердин юридикалык күчүн таанышат.
12.9. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемелерин пайдаланууга байланыштуу бардык маселелер боюнча, бардык дооматтары менен Колдонуучу Колдоо кызматына кайрыла алат. Компанияга доомат менен кайрылганда Колдонуучу дооматтын негиздүүлүгүн ырастаган документтерди берүүгө, ошондой эле ал Каттоодо берген өзүнүн маалыматтардын көрсөтүүгө тийиш.
12.10. Ушул Макулдашуунун шарттарын кабыл албаган же аларды жаңылыштык менен кабыл алган Колдонуучу бул тууралуу Компанияга билдирүүгө тийиш жана Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин, ошондой эле «Sitronics Electro» Сервисин пайдаланууга укугу жок.
12.11. Ушул Макулдашуу орус тилинде түзүлдү.

13. КОМПАНИЯНЫН РЕКВИЗИТТЕРИ

«СИТРОНИКС» АК
Юридикалык жактын жайгашкан жери жана дареги:
Москва ш., Волгоградский пр-ти, 32, 31-к., 3-кабат, 2-орун жай.
Тел. 8 800 250 9336
e-mail: support.ezs@sitronics.com
СИН 7735116621, КПП 772301001
э/э 40702810400050000008
к/э 40702810400050000008
«МТС-Банк» ӨАКда Москва ш.
БИК 044525232
«СИТРОНИКС» АК Президенти
Н.Н. Пожидаев