КОЛДОНУУЧУЛУК МАКУЛДАШУУ

Ушул Колдонуучулук макулдашуу айкын оферта болуп саналат (мындан ары – Макулдашуу) жана ОcОО «ЕВОКС» тарабынан (мындан ары – Компания) «Sitronics Electro» Сервисинин кардары болууну көздөгөн (болгон), ушул Макулдашуунун талаптарына жооп берген, бардык аракетке жөндөмдүү адамга (мындан ары – Колдонуучу) даректелген.

Макулдашуу Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонуу боюнча мамилелерди, ошондой эле колдонулган бөлүгүндө – Компаниянын «Sitronics Electro» Сервисин берүүсү жана Колдонуучунун пайдалануусу боюнча мамилелерди жөнгө салат жана Колдонуучу катталган учурдан тартып Компания менен Колдонуучунун макулдашуусу болуп саналат.

Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонуудан мурун Колдонуучунун ушул Макулдашууну көңүл коюп окуусу жана анын бардык шарттарын шартсыз кабыл алуусу милдеттүү.

1. ТЕРМИНДЕР ЖАНА АНЫКТАМАЛАР

Ушул Макулдашууда төмөндө аныкталган мааниге ээ болгон, төмөндөгүдөй терминдер колдонулат. Эгерде Макулдашууда ушул болүмдө аныкталбаган терминдер жана түшүнүктөр колдонулса, алар тиешелүү тармакта/чөйрөдө аларга берилген мааниге ээ болот.
1.1. Компания – ОcОО «ЕВОКС» (СИН 01209202210216, Юридикалык жактын жайгашкан жери жана дареги: Кыргызская Республика 720017, г.Бишкек ул. Чуйкова 134В кв 27).
1.2. Өнөктөш – жеке ишкер жана (же) юридикалык жак, анын ичинде өзүнүн ЭЗС Сервиске жана «Sitronics Electro» Тиркемесине кошкон, ЭЗС ээси, ал эми Колдонуучу ЭЗС издөөнү аткарат, ЭЗС резервдейт, ЭЗС жөнүндө маалыматта көрсөтүлгөн Тарифтерге ылайык заряддоо сессиясын ишке киргизет. Өнөктөш Россия Федерациясынын аймагында да, башка өлкөлөрдүн аймагында да кызмат көрсөтө алат.
1.3. Колдонуучу – ушул Макулдашуунун талаптарына жооп берген, Каттоо / Авторизациялоо жол-жобосунан өткөн жана ушул Макулдашууну анын талаптарына ылайык шартсыз кабыл алган жеке жак. Ушул Макулдашуунун максаттары үчүн жана контекстке жараша, Колдонуучу деген ушул Макулдашуунун талаптарына жооп берген, бирок Каттоо жол-жобосунан өтө элек (аяктай элек) жана ушул Макулдашууну кабыл албаган жеке адамды билдириши мүмкүн (Компаниянын жана/же анын Өнөктөшүнүн потенциалдуу кардары).
1.4. «Sitronics Electro» тиркемеси – Колдонуучуга Катталуу/Авторизациялоо мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле (катталган жана авторизацияланган Колдонуучу үчүн) «Sitronics Electro Сервисин пайдалануу мүмкүнсүлүгүн берген, Компаниянын интеллектуалдык менчиги болуп саналган, Түзүлүш үчүн программалык тиркеме
1.5. Түзүлүш – iOS же Android операциялык системалар базасында иштеген, Колдонуучуга Катталуу/Авторизациялоо мүмкүнчүлүгүн, ошондой эле (Түзүлүштүн функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнө жараша) «Sitronics Electro» Тиркемеси жана/же Сайт аркылуу «Sitronics Electro» Сервисин пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берген, Интернет тармагына кошулган Колдонуучунун электрондук түзүлүшү. Түзүлүштөр чектөөлөрсүз, компьютердерди (анын ичинде ноутбук/лэптоп, десктоп, Macintosh компьютерлери), мобилдик телефондорду (анын ичинде смартфондор жана коммуникаторлор), КПК, «планшет» тибиндеги түзүлүштөрдү камтыйт.
1.6. «Sitronics Electro» сервиси – жыйырма төрт саат, жумасына жети күн режиминде, дем алыш жана майрам күндөрү жок «Sitronics Electro» Тиркемесинин жардамы менен катталган жана авторизацияланган Колдонуучуларга көрсөтүлүүчү, Колдонуучуларга «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырылган шарттарда жана тарифтерде Колдонуучунун электромобилин заряддоо мүмкүнчүлүгү менен географиялык картада ЭЗС издөө функциясын берүүдө камтылган, Компаниянын жана анын Өнөктөштөрүнүн комплекстүү кызматы.
1.7. Заряддоо сессиясы – «Sitronics Electro» Сервисин жана Тиркемесин пайдалануу менен ЭЗС жардамында электромобилдик тарткыч батареясын электр энергиясы менен заряддоо процесси.
1.8. ЭЗС – Компанияга таандык жана Компания тарабынан тейленүүчү жана/же Өнөктөшкө таандык жана ал тарабынан тейленүүчү электр заряддоо станциясы.
1.9. Макулдашуу – тексти Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырылган, Компаниянын «Sitronics Electro» Сервисин берүүсү жана Колдонуучунун пайдалануусу боюнча мамилелерди жөнгө салган, Компаниянын жана Колдонуучунун келишими, анын ичинде ага карата бардык тиркемелер жана толуктоолор. Компания менен Колдонуучунун ортосунда Макулдашууну түзүү Россия Федерациясынын Жарандык кодексинин 428-беренесине ылайык, Колдонуучуну Компания тарабынан аныкталган жана Колдонуучулук макулдашууда берилген шарттарга кошулуусу аркылуу жүргүзүлөт. Милдеттүү тартипте Колдонуучунун ушул Макулдашуунун шарттарын шартсыз кабыл алуусу менен коштолгон, Колдонуучу Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде Каттоону аяктаган күндөн тартып (ийгиликтүү Каттоо күнүнөн тартып), түзүлдү деп эсептелет.
1.10. Колдонуучуну каттоо – «Sitronics Electro» Сервисин пайдаланууга кызыкдар болгон Колдонуучу жана Компания тарабынан «Sitronics Electro» Тиркемесинде жана/же Сайтта ушул Макулдашууда катталган иш-аракеттер топтомунун аткарылышы.
1.11. Колдонуучу авторизациялоо – «Sitronics Electro» Тиркемеси жана/же Сайт аркылуу андан ары «Sitronics Electro» Сервисин колдонуу үчүн катталган Колдонуучуну идентификациялоо максатында, «Sitronics Electro» Тиркемесинде жана/же Сайтта ушул Макулдашууда катталган иш-аракеттердин белгилүү бир топтомун жүргүзүү.
1.12. Банк-эквайер – Компания менен келишимдин негизинде банктык картты пайдалануу менен «Sitronics Electro» тиркемеси аркылуу Колдонуучудан төлөмдөрдү накталай эмес кабыл алууну жүргүзгөн юридикалык жак.
1.13. Банк-эмитент – эмиссияны жана Колдонуучунун эсептерин жүргүзүүнү ишке ашырган юридикалык жак.
1.14. Фискалдык документ – «Sitronics Electro» Сервисинин Колдонуучусу банктык картты пайдалануу менен төлөө учурунда контролдук-кассалык техника менен түзүлгөн, белгиленген форматтар боюнча берилген фискалдык маалыматтар.
1.15. Колдоо кызматы – жыйырма төрт саат, жумасына жети күн режиминде, дем алыш жана майрам күндөр жок, Колдонуучуларга консультациялык колдоо көрсөткөн, Колдонуучуларга жардам берген жана Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу процессинде, ошондой эле Компания тарабынан «Sitronics Electro» Сервисин берүү процессинде аларга маалымат берген Компаниянын түзүмдүк бөлүмү. Колдоо көрсөтүү жана маалымдоо Колдонуучу Колдоо кызматына кайрылганда ишке ашырылат.
1.16. Сайттын Сервистери жана «Sitronics Electro» Тиркемеси – кайрылган учурда Колдонуучуга жеткиликтүү болгон Сайттын жана «Sitronics Electro» Тиркемесинин бардык функционалдык мүмкүнчүлүктөрү жана ресурстары, анын ичинде Каттоо жана Авторизациялоо мүмкүнчүлүгү, ошондой эле Колдонуучунун азыркы учурдагы кирүү мүмкүндүгүнүн (Каттоодон өтүүгө чейин, Каттоо жол-жобосун баштагандан кийин, Макулдашууну түзгөндөн кийин) деңгээлине жараша «Sitronics Electro» Сервисин пайдалануу мүмкүнчүлүгү.
1.17. Купуялуулук саясаты – Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырылган, Сайттын Сервистерине жана «Sitronics Electro» Тиркемесине кирүү мүмкүндүгүн берүү үчүн, ошондой эле «Sitronics Electro» Сервисин берүү үчүн Колдонуучу жөнүндө маалыматты алуу, иштеп чыгуу жана сактоо максаттарын, ыкмаларын жана тартибин жөнгө салган документ.
1.18. Ушул Макулдашуунун тексти боюнча жеке санда колдонулган терминдер көптүк санды жана тескерисинче билдириши мүмкүн.

2. МАКУЛДАШУУНУН ПРЕДМЕТИ ЖАНА ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

2.1. Ушул Макулдашууга ылайык Компания Колдонуучудан кошумча төлөмдү алуусуз (төлөм тарткыч батареяны заряддоо боюнча кызматтын наркына киргизилген) Колдонуучуга Сайттын Сервистерин пайдаланууга артыкчылыктуу эмес укук жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланууга артыкчылыктуу эмес укук берет. Ар бир укук Сайтта катталган жана Колдонуучунун мобилдик түзүлүшүндө Тиркемени жүктөгөн учурдан тартып берилди деп эсептелет (тиешелүү түрдө). Компания Колдонуучуга Колдонуучунун азыркы учурдагы кирүү мүмкүндүгүнүн (Каттоодөн өтүүгө чейин, Каттоо жол-жобосун баштагандан кийин, Макулдашууну түзгөндөн кийин) деңгээлине ылайык келген көлөмдө Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу укугун берет. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу укугу берилген күндөн тартып 1 күн мөөнөткө берилет жана көрсөтүлгөн мөөнөт аяктаганда тараптардын бири дагы пайдалануу мөөнөтү аяктаганга чейин укукту пайдалануу укугун токтотуу жөнүндө билдирбеген шартта, ар бир жолу кийинки күнгө ошол эле шарттарда узартылат. Компания Колдонуучуну Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде өчүрүү (Колдонуучуну бөгөттөө) аркылуу укукту пайдаланууну токтотуу жөнүндө билдирүү жасоого укуктуу. Колдонуучу Компанияга жазуу жүзүндө арыз берүү аркылуу укукту пайдаланууну токтотуу жөнүндө билдирүү жасоого укуктуу.
2.2. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин ушул Макулдашууда (аны түзгөндөн кийин) каралган жолдор менен гана пайдаланууга жол берилет.
2.3. Колдонуучу Компанияга же үчүнчү жактарга зыян келтирүү максатында колдонуудагы мыйзамдардын талаптарын, ушул Макулдашуунун шарттарын бузуу менен Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланбай турганын кепилдейт.
2.4. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу процессинде пайда болгон каталардын же бузуктардын болушу жөнүндө Колдонуучу Колдоо кызматына билдирет.
2.5. Сайттын Сервистери жана «Sitronics Electro» Тиркемеси Колдонуучу тарабынан төмөндөгүлөр үчүн колдонулушу мүмкүн:
2.5.1. Компания, анын Өнөктөштөрү жөнүндө маалымат алуу, Компания, анын Өнөктөштөрү көрсөтүүчү кызматтар менен таанышуу;
2.5.2. «Sitronics Electro» тиркемесинде жана/же сайтында Каттоодон өтүүгө багытталган иш-аракеттерди аткаруу;
2.5.3. Авторизациялоого жана «Sitronics Electro» Сервисин пайдаланууга багытталган иш-аракеттерди аткаруу.

3. ӨНӨКТӨШТӨР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕЛЕР

3.1. Сайттын Сервистери жана «Sitronics Electro» Тиркемелери Колдонуучуларга Компаниянын Өнөктөштөрүндө ЭЗС пайдалануу боюнча кызматтардын комплексине жетүү мүмкүндүгүн берет. Станциянын ээси Өнөктөш экени жөнүндө маалымат «Sitronics Electro» Тиркемесинде ЭЗС жөнүндө маалыматта көрсөтүлгөн.
3.2. Өнөктөштөр өз ЭЗСин Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине кошот, ал эми Колдонуучу өз кезегинде Колдоо кызматын пайдаланат, ЭЗС издөөнү аткарат, ЭЗС резервдейт, ЭЗС жөнүндө маалыматта көрсөтүлгөн Тарифтерге ылайык Компаниянын Өнөктөштөрүндө ЭЗСда заряддоо сессиясын ишке киргизет.
3.3. Колдонуучу Компания жайгаштырылган Өнөктөш ЭЗС менчик ээси эместигин, Тарифтерди белгилебей турганын жана Өнөктөштөр көрсөткөн кызматтардын сапаты үчүн жоопкерчилик тартпа турганын кабыл алат жана макул болот.
3.4. Компания жана Өнөктөштөр өзүнчө жана көз карандысыз уюмдар болуп саналат. Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде ЭЗСга жетүү мүмкүндүгүн резервдөө жана/же активдештирүү менен, Колдонуучу түздөн-түз Өнөктөштөрдүн бири менен коммерциялык/контракттык Макулдашуу түзөт.
3.5. Компания Колдонуучу менен Өнөктөштүн ортосундагы талаштарды жана пикир келишпестиктерди жөнгө салуу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Компания Колдонуучу менен Өнөктөштүн ортосундагы талаштын катышуучусу болбошу керек.
4. КОЛДОНУУЧУНУ КАТТОО ЖАНА АВТОРИЗАЦИЯЛОО

4.1. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин Колдонуучу ушул Макулдашууда, Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде белгиленген иш-аракеттердин ырааттуулугуна ылайык, Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде Катталган жана тиешелүү түрдө Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде Авторизацияланган шартта гана пайдаланууга мүмкүн.
4.2. Колдонуучуну «Sitronics Electro» Тиркемесинде каттоо үчүн Колдонуучу Интернет тармагында AppStore (https://www.apple.com/ru/itunes/) жана/же Google Play (https://play.google.com/store/) тиркемелер дүкөндөрүн пайдалануу менен «Sitronics Electro» Тиркемесин Түзүлүшкө жүктөөнү (жүктөп алууну) өз алдынча аткарат. Колдонуучуну Сайтта каттоо үчүн Колдонуучу Сайтка кирүүнү ишке ашырат.
4.3. Колдонуучуну Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде каттоо үчүн Колдонуучу бул анкетада талап кылынган маалыматты берүү менен анкетаны толтурат.
4.4. Колдонуучу «Мен шарттарына макулмун жана Колдонуучулук макулдашууну кабыл алам» чек-боксунда белги коюу (Сайтта) же «Sitronics Electro» Тиркемесинде «Кабыл алуу» баскычын басуу аркылуу ушул Макулдашуунун шарттарын кабыл алмайынча, Каттоону аяктай албайт.
4.5. Ушул Макулдашуунун 4.3, 4.4-пункттарында көрсөтүлгөн иш-аракеттерди аткаруудан мурун Колдонуучу өзүнүн мобилдик телефонунун номерин киргизет. Көрсөтүлгөн мобилдик телефон номерине Компания тарабынан бир жолку ырастоо коду (пароль) автоматтык түрдө түзүлөт жана sms аркылуу жөнөтүлөт, аны киргизгенден кийин Колдонуучуга ушул Тиркеменин 4.3, 4.4-пункттарында көрсөтүлгөн иш-аракеттерди жүргүзүү мүмкүнчүлүгү берилет. Андан ары «Sitronics Electro» Сайтында жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде авторизациялоодо Колдонуучунун жеке кабинетине кирүү мүмкүндүгү үчүн логин Колдонуучу Каттоодо көрсөткөн мобилдик телефон номери болуп саналат. Расмий Сайтта жеке кабинетке кирүү үчүн бир жолку код (пароль) Компаниянын системасында автоматтык түрдү генерацияланат (түзүлөт) жана жеке кабинетке кирүү зарылчылыгында ар бир жолу Колдонуучуга жөнөтүлөт. Маалыматтарды берүү этабында жана Каттоо жол-жобосун аяктаганга чейин Колдонуучу чектелген көлөмдө Сайтты жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланууга укуктуу: жеке кабинетке кирүү мүмкүндүгү, банктык карттарды байлоо жана Каттоонун бул этабында жеткиликтүү болгон башка функциялар.
4.6. Колдонуучу ушул Макулдашуунун 3.3-пунктуна ылайык маалыматтарды бергенден кийин, Компания Колдонуучуну ийгиликтүү каттоо жана Колдонуучу менен Макулдашууну түзүү жөнүндө Компанияга ыңгайлуу болгон жол менен маалымдайт.
4.7. Эгерде Колдонуучу Каттоодо ишенимдүү эмес маалыматты берсе, же эгерде Компанияда Колдонуучу берген маалымат ишенимдүү эмес деп божомолдоого негиздер болсо, Компания тизмеги Компания тарабынан аныктала турган маалыматты бөгөттөн чыгаруу үчүн Колдонуучу керектүү маалыматты бергенге чейин Колдонуучунун Сайттын Сервистерин жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланууга жетүү мүмкүндүгүн убактылуу бөгөттөөгө укуктуу. Колдонуучу Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине кирүү аракетинде бөгөттөө жөнүндө маалыматты алган учурда кирүү мүмкүндүгүн бөгөттөө жөнүндө маалымдалат жана маалымдалды жеп эсептелет.
4.8. Ушул Макулдашуунун 4.6-пунктуна ылайык Колдонуучу менен Макулдашуу түзүү жөнүндө чечим кабыл алуу жөнүндө маалыматты Колдонуучуга жөнөткөн учурдан тартып Каттоо аяктады (ийгиликтүү) деп эсептелет.
4.9. Колдонуучуну Каттоону аяктагандан кийин, Сайтты жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонуу жана «Sitronics Electro» Сервисин толук көлөмдө пайдалануу мүмкүнчүлүгүн билдирген Колдонуучуну Авторизациялоо Сайтта жеке кабинетте жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде логинди жана бир жолку ырастоо кодун (паролду) (ал Компаниянын системасында автоматтык түрдө генерацияланат (түзүлөт) жана Компания тарабынан SMS аркылуу Колдонуучуга жөнөтүлөт) киргизүү аркылуу жүргүзүлөт.
4.10. Колдонуучу логинди жана паролду, ошондой эле алар аркылуу Колдонуучунун атынан Сайттын Сервистерине жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине кирүү мүмкүндүгү алына турган башка маалыматтарды жашыруун сактоого милдеттенет. Логинди, паролду жоготкон учурда, же бул маалыматты (ошондой эле башка маалыматтарды) үчүнчү жак алган деп божомолдоого негиздер болгондо, Колдонуучу ал Каттоодо көрсөткөн байланыш маалыматтарын колдонуу менен Компанияга (Компаниянын evoxkg@gmail.com электрондук дарегине жөнөтүү аркылуу, же Колдоо кызматына кайрылып) жеке кабинетке кирүүнү бөгөттөө жөнүндө суроо-талап берүүгө, ушундан кийин башка пароль алууга, ал эми Компания менен макулдашуу боюнча логинди дагы алууга милдеттүү. Жеке кабинетке кирүүнү бөгөттөө жөнүндө суроо-талап Компания тарабынан суроо-талап жөнөтүлгөн учурдан тартып 1 (бир) саат ичинде каралат. Колдонуучу бул милдеттенмелерди аткарбагандан улам келип чыккан бардык тобокелдиктер Колдонуучуга жүктөлөт.
4.11. Каттоону аяктагандан кийин Колдоо кызматына бардык чакырууларды Колдонуучу анкетаны толтурууда көрсөтүлгөн мобилдик телефон номеринен, же Колдонуучу Колдоо кызматынын кызматкеринин суроо-талабы боюнча кошумча маалыматтарды берген шартта башка телефон номеринен жүргүзөт.
4.12. Колдонуучу Колдоо кызматына же evoxkg@gmail.com дарегине электрондук почта аркылуу кайрылып (мында Колдоо кызматынын операторуна Колдонуучу ушул Макулдашууда каралган контролдук маалыматты билдирет) ал Каттоодо көрсөткөн мобилдик телефондун номерин өзгөртө алат.

5. СЕРВИСТИН НАРКЫ, ТӨЛӨӨ ЖАНА КАЙТАРУУ ТАРТИБИ

5.1. Колдонуучу Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде Каттоо процессинен ийгиликтүү өткөн учурда Колдонуучу «Sitronics Electro» Сервиси менен автоматтык түрдү интеграциялана турган жана андан ушул Макулдашууда каралган төлөмдөр эсебине акча каражаттары алына турган өзүнүн банктык картын(тарын) «Sitronics Electro» Сервисине байлоого (дайындарды киргизүү) тийиш. Интернет-төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү бар, Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде көрсөтүлгөн төлөм системаларынын гана банктык карттарын пайдаланууга жол берилет. Интернет-төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү банктык карттын банк-эмитенти аркылуу Колдонуучу тарабынан өз алдынча камсыздалат.
5.2.Банктык картты колдонуу үчүн Колдонуучу Тиркемеде көрсөтүлгөн формага ылайык, «Sitronics Electro» сервисине төлөө үчүн колдонулган банктык карттын маалыматтарын көрсөтүшү керек. Колдонуучу банктык карттын дайындарын туура көрсөтүү үчүн өз алдынча жоопкерчилик тартат.
5.3. Колдонуучу ар бир банктык картты байлаганда, ошондой эле «Sitronics Electro» Сервисин ар бир жолу колдонуп баштагандан мурун Колдонуучунун банктык картындагы оң балансты текшерүү жүргүзүлүшү мүмкүн, бул үчүн алуу учурунан тартып 24 саат ичинде Колдонуучунун банк картына кайтаруу менен, акча суммасын алуу жүргүзүлөт.
5.4. Компания жана анын Өнөктөштөрү Колдонуучу көрсөткөн банктык карттын дайындарына жетүү мүмкүндүгүнө ээ болбойт жана накталай эмес төлөө жүргүзүүдө берилген маалыматтардын сакталышы жана купуялуулугу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Накталай эмес төлөө Колдонуучу тарабынан банк-эквайердин эрежелерине ылайык жүргүзүлөт.
5.5. «Sitronics Electro» Сервисинин наркы Компания жана/же Өнөктөш тарабынан керектелген кызматтын тарифтерин жана көлөмүн эске алуу менен өз алдынча аныкталат жана «Sitronics Electro» тиркемесинде көрсөтүлөт.
5.6. Керектелген Кызматтардын көлөмү деген Заряддоо сессиясынын узактыгын, ЭЗС брондоону, керектеген электр энергиясынын өлчөмүн жана Компаниянын жана/же анын Өнөктөштөрүнүн тарифтери менен каралган, «Sitronics Electro» Сервисинин наркына таасирин тийгизүүчү башка компоненттерди билдирет. кВт*с менен туюндурулган көрсөтүлгөн кызматтардын көлөмү ЭЗС техникалык эсепке алуу приборунун көрсөткүчтөрүнүн негизинде түзүлөт жана заряддоо процессинде электромобиль чагылдырган электр энергиясынын көлөмүнө дал келбеши мүмкүн.
5.7. Керектелген Кызмат көрсөтүү үчүн эсептешүү анын аймагында Компания жана/же Өнөктөш «Sitronics Electro» Сервисин көрсөткөн өлкөнүн валютасында жүргүзүлөт.

5.8. Заряддоо сессиясын аяктагандан кийин Макулдашуу менен каралган төлөмдөр эсебине акча каражаттары «Sitronics Electro» Сервиси тарабынан Колдонуучу байлаган жана негизги банктык карт катары тандалган банктык карттан алынат.
5.9. Төлөгөндөн кийин Колдонуучуга Фискалдык документтер берилет. Фискалдык документтер банктык картты байлоодо Колдонуучу көрсөткөн электрондук дарекке жөнөтүлөт.
5.10. Колдонуучу төлөөгө байланыштуу маселелерге макул болбогон учурда, Колдонуучу evoxkg@gmail.com электрондук почтасы.
5.11. Эгерде мындай кайрылуунун негизиндеги текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча Компания жана/же Өнөктөш накталай эмес төлөмдүн суммасын толук же жарым-жартылай кайтаруу жөнүндө чечим кабыл алса, көрсөтүлгөн кайтаруу андан накталай эмес төлөө жүргүзүлгөн банктык карттын банктык эсебине жүргүзүлөт. Акча каражаттарын кайтаруу тартиби банк-эквайердин катышуусу менен жүргүзүлөт жана эл аралык төлөм системаларынын, банктардын (анын ичинде байланган карттын банк-эмитентинин) жана эсептешүүлөрдүн башка катышуучуларынын эрежелери менен жөнгө салынат.

6. КОЛДОНУУЧУНУН БИЛДИРҮҮСҮ

6.1. Ушул Макулдашуунун шарттарын кабыл алуу менен Колдонуучу төмөндөгүлөрдү билдирет:
- ушул Макулдашуунун маанисин жана маңызын окуу жана түшүнүү үчүн жетиштүү деңгээлде орус тилин билет;
- Макулдашуунун шарттарын окуду, аталган документтин маанисин жана маңызын түшүнөт, анын мазмуну менен макул жана аны кандайдыр бир эскертме, шарттар жана алып коюулар жок кабыл алат жана ал белгилеген талаптарды аткарууга, анда берилген талаптарды жана шарттарды аткарбагандыгы/талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартууга милдеттенет, ошондой эле Каттоо, Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин, «Sitronics Electro» Сервисин пайдалануу боюнча өз иш-аракеттеринин кесепеттерин түшүнөт;
- Каттоодо Компанияга толук, жарактуу жана ишенимдүү маалыматтарды берди;
- ушул Макулдашуу менен ага коюлган бардык талаптарга ылайык келет;
- ЭЗСда киргизилген видеоконтролдоо каражаттарынын жардамы менен электромобилди заряддоо процессин видео жаздырууга макул;
- Колдонуучу ушул Келишим боюнча өзүнүн кепилдиктерин жана милдеттенмелерин бузуунун жыйынтыгында пайда болгон, Компания тарткан чыгымдардын өлчөмү Компания тарабынан жана анын кароосу боюнча аныктала турганына макул жана Компанияга мындай чыгымдардын ордун толтурууга шартсыз макул болот;
- ушул Макулдашууну Компания тарабынан кандайдыр бир билдирүүсүз Компания өзгөртө аларына макул жана ушул Макулдашуунун тиешелүү өзгөрүүлөрүн өз алдынча көзөмөлдөөгө милдеттенет. Ушул Макулдашуунун жаңы редакциясы же өзгөртүүлөр аларды Сайтта же «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырган учурдан тартып күчүнө кирет жана аларды Компания жайгаштырган учурдан тартып же аларды Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштыргандан кийин башталган тарткыч батареяны кезектеги заряддоону баштаган учурдан тартып, же Колдонуучу «Мен шарттарына макулмун жана Колдонуучулук макулдашууну кабыл алам» (Сайтта) чек-боксунда белги койгон же «Sitronics Electro» Тиркемесинде «Кабыл алуу» баскычын баскан учурдан тартып, шарттардын кайсынысы эрте болгонуна жараша, 24 саат ичинде Колдонуучу үчүн милдеттүү;
- Компаниядан алардын мазмуну РФ колдонуудагы мыйзамдарынын талаптарына ылайык келген шартта, ар кандай форматта кабарлоолорду, билдирүүлөрдү, маалыматты жана жөнөтмөлөрдү алууга макул;
- Сайт же «Sitronics Electro» Тиркемеси аркылуу Компания жөнөткөн документтердин юридикалык күчүн өз колу менен кол коюлган документтер катары, Сайт же «Sitronics Electro» Тиркемеси аркылуу аткарылган иш-аракеттер катары тааныйт;
- Компания колдонгон идентфиикациялоо каражаттары андан тиешелүү документтер жана иш-аракеттер чыккан жакты аныктоо үчүн жетиштүү болуп саналарын тааныйт;
6.2. Ушул Макулдашуунун шарттары (анын ичинде жаңы редакцияда) менен таанышуу Колдонуучу тарабынан «Мен шарттарына макулмун жана Колдонуучулук макулдашууну кабыл алам» (Сайтта) чек-боксунда белги койгон же «Sitronics Electro» Тиркемесинде «Кабыл алуу» баскычын баскан учурга чейин жүргүзүлүшү керек. Ушул Макулдашуунун шарттары (анын ичинде жаңы редакцияда) менен өз убагында таанышпаган Колдонуучу буга байланыштуу жагымсыз кесепеттердин бардык тобокелдиктерин өзүнө алат.

7. КОЛДОНУУЧУНУН МАКУЛДУГУ

7.1. Колдонуучу Компаниядан Компания жана/же анын өнөктөштөрү жана/же башка үчүнчү жактар саткан товарлардын жана кызматтардын жарнамасын камтыган жарнамалык билдирүүлөрдү Колдонуучу Каттоо процессинде көрсөткөн электрондук почта дарегине жана мобилдик телефон номерине (ага байланган WhatsApp, Viber, Telegram ж.б. мессенджерлериндеги аккаунттарды кошо алганда), ошондой эле ушул Макулдашууга ылайык Колдонуучу Компанияга билдирген башка электрондук почта дарегине жана мобилдик телефон номерлерине (ага байланган WhatsApp, Viber, Telegram ж.б. мессенджерлериндеги аккаунттарды кошо алганда) алууга макулдугун берет. Эгерде Колдонуучу Компанияга анын дарегине жарнамалык билдирүүлөрдү жайылтууну токтотуу талабын менен кайрылса, Компания тиешелүү талап менен кайрылган Колдонуучуга карата мындай жайылтууну дароо токтотууга милдеттенет. Мындан тышкары Колдонуучу «Билдирүүлөр» бөлүмүндө маалыматтык жөнөтмөлөрдү алуудан өз алдынча баш тартышы мүмкүн.
7.2. Колдонуучу Компания же анын тапшыруусу боюнча ал тарткан агент (төлөм системасы) тарабынан Макулдашууда каралган төлөмдөрдү төлөө эсебине акцептсиз тартипте, Колдонуучунун кошумча макулдугун алуусуз өзүнүн банктык картынан акча каражаттарын чыгарып алуусуна макулдугун берет, анын ичинде мындай жол менен «Sitronics Electro» Сервисин берүү үчүн сый акы, айыптар, Макулдашууну аткарбагандыгына же талаптагыдай эмес аткаргандыгына байланыштуу пайда болгон, Компаниянын чыгашаларынын, чыгымдарынын жана коромжуларынын ордун толтурууну, Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарында жана Макулдашууда каралган учурларда башка суммалар алынат.
7.3. Колдонуучу Колдоо кызматы менен Колдонуучунун байланыштарын (сүйлөшүүлөрүн) жазууга жана мындай жазууну үчүнчү жактарга берүүгө Компанияга макулдугун берет.
7.4. Колдонуучу Компания жана/же анын өнөктөштөрү (төлөм системалары) Макулдашуу күчүндө болгон мөөнөт ичинде ал аркылуу Колдонуучу «Sitronics Electro» Сервисине төлөгөн Колдонуучунун банктык эсебинин жана/же банктык картынын дайындарын сактоосуна өзүнүн макулдугун берет.

8. КОЛДОНУУЧУНУН КЕПИЛДИКТЕРИ, МИЛДЕТТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ

8.1. Колдонуучу башка адамдын атынан Каттоону жүргүзбөй турганын жана/же каттоо маалыматтарын үчүнчү жактарга бербей турганын кепилдейт.
8.2. Колдонуучу ал Сайтка, «Sitronics Electro» Тиркемесине, «Sitronics Electro» Сервисине байлаган бардык банктык карттардын ээси экенин кепилдейт.
8.3. Колдонуучу Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин талаптагыдайколдонуу үчүн ал Түзүлүштөрдүн интернет-байланышынын талаптагыдай ылдамдыгын өзүм камсыздашы керектигин түшүнөт жана макул болот. Колдонуучу Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонуудан мурун анын Түзүлүшү бул үчүн керектүү мүнөздөмөлөргө ээ экенин, кошулганын жана маалыматтарды мобилдик берүү функциясы же Интернет тармагын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берген башка функция туруктуу иштегенин өз алдынча текшерүүгө тийиш. Интернетке кирүү укугун алуу, бул үчүн тиешелүү түзүлүштөрдү жана программалык продукттарды сатып алуу жана жөндөө маселелери Колдонуучу тарабынан өз алдынча жана өз эсебинен чечилет жана Макулдашууда каралбайт.
8.4. Колдонуучу ал жүргүзгөн жана/же Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде анын паролун жана логинин пайдалануу менен жүргүзүлгөн бардык иш-аракеттер үчүн жоопкерчилик тартат.
8.5. Колдонуучу үчүнчү жактын Колдонуучунун логинин, паролун колдонуусуна жол бербеши керек. Колдонуучунун ушул жобонун бузуусунан улам боло турган зыян, маалыматтарды жоготуу же бузуу үчүн Компания жоопкерчилик тартпайт. Колдонуучу «Sitronics Electro» Тиркемесинде жана/же Сайтта Авторизациялоо үчүн колдонулган маалыматты, анын ичинде логинди жана паролду коргоо жана башка жактардын уруксатсыз пайдалануусунан жашыруун сактоо үчүн тиешелүү чараларды көрүүгө жана мындай пайдалануу фактысын аныктаган учурда тиешелүү маалыматты Компанияга дароо билдирүүгө милдеттенет. Колдонуучу мындай билдирүүнүн жоктугуна байланыштуу жагымсыз кесепеттердин бардык тобокелдиктерин тартат.
8.6. Колдонуучу Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде шарттардын өзгөргөндүгүн өз алдынча көзөмөлдөөгө милдеттенет.
8.7. Колдонуучу Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине, Компаниянын кызыкчылыгына жана мүлкүнө зыян келтириши мүмкүн болгон эч кандай технологияларды колдонбоого жана эч кандай иш-аракеттерди көрбөөгө милдеттенет. Колдонуучу Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде болгон убакта Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине вирустардын жана башка программалардын (шпиондук ж.б.) кирүүсүнө жол бербөө максатында натыйжалуу вируска каршы программага ээ болгон Түзүлүштү колдонууга милдеттенет.
8.8. Колдонуучу Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарынын башка жоболорун, ушул Макулдашуунун жоболорун жана Компаниянын мыйзамдуу талаптарын сактоого милдеттенет.
8.9. Колдонуучу ушул Макулдашууну бузгандыгына байланыштуу, анын ичинде Компанияга үчүнчү жактар дооматтарды, доолорду койгондугунун жыйынтыгында Компания зыян тартса, Колдонуучу мындай дооматтарды жана доолорду өз күчү менен жана өз эсебинен жөнгө салууга, Колдонуучунун ушул Макулдашуунун шарттарын сактабагандыгынан улам келип чыккан чыгымдарды толук көлөмдө ордун толтурууга милдеттенет.
8.10. Ушул Макулдашуу боюнча өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Колдонуучу Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдарына жана ушул Макулдашууга ылайык жоопкерчилик тартат.
8.11. Колдонуучу мобилдик телефондун номерин жана Каттоодо көрсөткөн башка маалыматтарды алмаштырган учурда, бул тууралуу Компанияга билдирүүгө милдеттенет. Колдонуучу мындай билдирүүнүн жоктугуна байланыштуу жагымсыз кесепеттердин бардык тобокелдиктерин тартат.

9. КОМПАНИЯНЫН КЕПИЛДИКТЕРИ ЖАНА ЖООПКЕРЧИЛИГИ

9.1. Компания Колдонуучуга Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин, ошондой эле Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде камтылган ар кандай маалыматты эч кандай кепилдиксиз «кандай болсо ошондой» («as is») берет. Бул төмөндөгүлөрдү билдирет, Компания:
• Сайттын, «Sitronics Electro» Тиркемесинин ылдамдыгы жана үзгүлтүксүз иштөөсү, алардын Колдонуучунун Түзүлүштөрүнүн программалык камсыздоосу жана операциялык системалары менен сыйышкандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт;
• Сайттын жана «Sitronics Electro» Тиркемесинин иштөөсүндө каталардын жана/же вирустардын жоктугу, байланыш каналдарынын үзүлүшү жана магистралдык байланыш каналдарынын деңгээлинде сервердик инфраструктуранын, маалыматтарды алмашуу борборлорунун, эсептөөчү борборлордун, ошондой эле аймактык жана жергиликтүү мааниге ээ болгон байланыш линиясынын иштен чыгышы, телекоммуникациялык жана/же энергетикалык тармактарда үзгүлтүккө учуроолордун, ошондой эле Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркмесине уруксатсыз кирүүгө жана/же аларды иштен чыгарууга багытталган үчүнчү жактардын ак ниеттүү эмес иш-аракеттеринин кесепетинде өз милдеттенмелерин аткарбоо же талаптагыдай эмес аткаруу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Колдонуучу Сайтты жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесин өз тобокелдиги менен гана колдоно турганына макул болот жана ырастайт.
• Колдонуучунун Түзүлүшүнүн талаптагыдай эмес иштөөсү үчүн жоопкерчилик тартпайт;
• Сайттын Сервистеринин жана «Sitronics Electro» Тиркемесинин, «Sitronics Electro» Серистеринин Колдонуучунун күтүүлөрүнө шайкеш келбестиги үчүн жоопкерчилик тартпайт;
• Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде Колдонуучулардын иш-аракеттери үчүн жана Колдонуусунун Сайтты жана «Sitronics Electro» Тиркемесин, «Sitronics Electro» Сервисин колдонуусунун кесепеттери үчүн жоопкерчилик тартпайт.
9.2. Эгерде Колдонуучунун Түзүлүшү Сайттын чагылдырылышын жана иштешин, жүктөөнү, «Sitronics Electro» Тиркемесинин, «Sitronics Electro» Сервистеринин чагылдырылышын жана иштешин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин кармабаса, Компания тиешелүү ресурстарга жетүү мүмкүндүгүн жана аларлы пайдаоануу/толук кандуу пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берүүнү кепилдебейт.
9.3. Компания Компаниядан көз каранды болбогон себептерден, ошондой эле жеңилгис күч жагдайларынан улам болгон Колдонуучулардын төлөмдөрүн кабыл алууну жана которууну камсыздаган төлөм системаларынын убактылуу иштөөгө жөндөмсүздүгү үчүн жоопкерчилик тартпайт.
9.4. Компания эгерде мындай бузуу жеңилгис күч жагдайларынын (форс-мажор) таасиринен улам, анын ичинде төмөндөгүлөрдөн улам болсо, Макулдашуунун шарттарын бузуу үчүн жоопкерчилик тартпайт: мамлекеттик бийлик жана/же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттери жана чечимдери, өрт, суу ташкыны, жер титирөө, башка жаратылыш кырсыктары, электр энергиясынын жоктугу жана/же компьютердик тармактын иштөөсүндөгү үзгүлтүккө учуроолор, иш таштоолор, жарандык толкундоо, баш аламандыктар, Компаниянын ушул Макулдашуунун шарттарын аткаруусуна таасирин тийгизиши мүмкүн болгон башка жагдайлар.
9.5. Компания эгерде бул Компаниянын контролунан тышкары турган, Колдонуучунун аракетинен/аракетсиздигинен улам, анын ичинде Колдонуучунун жаңылыш аракеттерди/аракетсиздикти жасагандыгынын жыйынтыгында болсо, өз милдеттенмелерин аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт.
9.6. Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде Колдонуучуга үчүнчү жактар тарабынан акы төлөө жана/же акысыз негизде сунушталган продукттар жана/же кызмат көрсөтүүлөр берилиши мүмкүн. Компания аларды берүү/көрсөтүү боюнча мамилелердин катышуучусу эмес жана аларды берүү/көрсөтүү үчүн Колдонуучунун жана/же үчүнчү жактардын алдында жоопкерчилик тартпайт.
9.7. Сайт жана «Sitronics Electro» тиркемеси үчүнчү жактардын сайттарына, тиркемелерине жана башка ресурстарына шилтемелерди камтышы мүмкүн. Үчүнчү жактардын көрсөтүлгөн сайттары, тиркемелери жана башка ресурстары жана алардын материалдары Компания тарабынан РФ мыйзамдарынын талаптарына шайкештикке текшерилбейт жана алардын мазмуну үчүн Компания жоопкерчилик тартпайт.
9.8. Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырылган ар кандай сайтка шилтеме, тиркеме, ресурс, продукт же кызмат көрсөтүү, коммерциялык же коммерциялык эмес касиеттеги маалымат Компания тарабынан жактыруу же сунуштама болуп саналбайт. Эгерде Колдонуучу үчүнчү жактардын сайттарына, тиркемелерине, ресурстарына, продукттарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө өтүүнү же үчүнчү жактардын программасын пайдаланууну чечсе, муну өз тобокелдигинде жасайт.
9.9. Ар кандай үчүңчү жактардын иш-аракеттери, ошондой эле төлөм системаларынын, байланыш операторлорунун иш-аракеттери Компаниянын иш-аракеттери болуп саналбайт жана Компания алар үчүн жоопкерчилик тартпайт.
9.10. Компания «Sitronics Electro» Тиркемесин, ага карата шилтемелерди Компания тарабынан уруксат берилбеген (ырасталбаган) булактарда жайгаштыруу үчүн жоопкерчилик тартпайт. Колдонуучу контрафакттык тиркемени колдонгон учурда, Компания мындай пайдаланууга байланыштуу алардын алдында кандайдыр бир жоопкерчилик тартпайт.
9.11. Колдонуучу муну менен Колдонуучу заряддоого берген автомобилдин тарткыч батареясын заряддоого багытталган кызматтарды Компаниянын көрсөтүүсү максатында Компанияга Сайтта катталууда жана аны пайдаланууда берген, ошондой эле ал «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдаланганда берген жеке маалыматтарды иштеп чыгуу укугун берет. Компания ушул Макулдашууда каралган максаттарга ылайык Колдонуучунун жеке маалыматтарын ак ниеттүү жана мыйзамдуу иштеп чыгууну кепилдейт.
Иштеп чыгууга укук тарткыч батареяны заряддоо, заряддоо үчүн төлөмдү чегерүү жана алуу, акча каражаттарын алуу жана чегерүү үчүн банкка маалыматтарды берүү, мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды сактоону камсыздоо, көрсөтүлгөн кызматтардын санын жана сапатын контролдоо жана Тараптардын жана үчүнчү жактардын мүлкүнүн сакталышын камсыздоо,ошондой эле федералдык мыйзамда жана башка ченемдик-укуктук актыларда каралган учурларда үчүнчү жактарга маалымат берүү максатында берилет.
аларды иштеп чыгууга макулдук берилген жеке маалыматтардын тизмеги:
- фамилиясы, аты, атасынын аты (анын ичинде мурдагы);
- паспорттун маалыматтары же өздүгүн күбөлөндүргөн документтин маалыматтары;
- туулган күнү, туулган жери;
- жарандыгы;
- банктык эсептер, карттар жөнүндө маалымат;
- жашаган жеринин дареги (катталган жана иш жүзүндөгү), көрсөтүлгөн жашаган жери боюнча каттоо күнү;
- телефон номери;
- биометрикалык жеке маалыматтар (жеке фотография).
аларды аткарууга макулдук берилген иш-аракеттердин тизмеги:
- Компания жеке маалыматтар менен 27.07.2006-жылдагы №152-ФЗ Федералдык мыйзамдын 3-беренесинде аныкталган иш-аракеттерди (операцияларды) жүргүзүүгө укуктуу, атап айтканда: жеке маалыматтарды чогултуу, системалаштыруу, топтоо, сактоо, тактоо (жаңыртуу, өзгөртүү), пайдалануу, жайылтуу (анын ичинде берүү), ээсиздендирүү, блокировкалоо, жок кылуу.
Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу автоматташтыруу каражаттарын пайдалануу менен жана аларды пайдалануусуз (кагазда) жүргүзүлүшү мүмкүн.
9.12. Компания Колдонуучу жаңыртылган маалыматтарды берген учурда анын маалыматтарын өз убагында жаңыртууну кепилдейт.
9.13. Компания Компаниянын милдеттенмелерин күнөөлүү аткарбоонун кесепетинде келтирилген түз анык зыян үчүн гана зыян башталганга чейин «Sitronics Electro» Сервисин акыркы колдонгону үчүн Колдонуучу Компанияга төлөгөн бардык суммалардын чегинде (Колдонуучуга чыгымдардын жана үстөк айыптардын ордун толтурууну кошо алганда) Колдонуучунун алдында жоопкерчилик тартат.
9.14. Компания үчүнчү жактардын Колдонуучунун Түзүлүшүнөн «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонгону үчүн жоопкерчилик тартпайт, ушуга байланыштуу Колдонуучунун Түзүлүшүнөн аткарылган бардык иш-аракеттер Колдонуучунун иш-аракеттери деп эсептелет. Эгерде кандайдыр бир жак Сайттын Сервистерине же «Sitronics Electro» Тиркемесине кирүү мүмкүндүгүн жана аларды Колдонуучунун атынан колдонуу мүмкүнчүлүгүн алса, Колдонуучу бул тууралуу жазуу жүзүндө (электрондук почта аркылуу), же Колдоо кызматына кайрылып, токтоосуз Компанияга билдирүүгө милдеттүү. Болбосо Сайтты же «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу менен Колдонуучунун атынан жасалган бардык иш-аракеттер түздөн-түз Колдонуусу жасаган иш-аракеттер катары бааланат.

10. МАКУЛДАШУУНУН КОЛДОНУУ МӨӨНӨТҮ. МАКУЛДАШУУНУ ӨЗГӨРТҮҮ ЖАНА АНДАН БАШ ТАРТУУ ТАРТИБИ.

10.1. Колдонуучу ушул Макулдашуунун 4.5-пунктунда көрсөтүлгөн иш-аракеттерди аткаруу аркылуу ушул Макулдашууну кабыл алат. Колдонуучу көрсөтүлгөн иш-аракеттерди аткарган күн ушул Макулдашуу күчүнө кирген күн болуп саналат. Ушул Макулдашуу күчүнө кирген күндөн тартып аныкталбаган мөөнөт аралыгында күчүндө болот.
10.2. Компания каалаган убакта ушул Макулдашуунун шарттарына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу. Макулдашуунун шарттарын өзгөртүү Макулдашуунун учурдагы редакциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү, же Макулдашуунун жаңы редакциясын түзүү аркылуу жүргүзүлөт жана Компания Макулдашуунун жаңы редакциясын же Макулдашууга киргизилген өзгөртүүлөрдү Сайтта жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесинде жайгаштырган күндөн тартып Компания жана Колдонуучу үчүн милдеттүү болуп калат (күчүнө кирет). Эгерде Колдонуучу өзгөртүүлөргө макул болбосо, ал төмөндө көрсөтүлгөн тартипте ушул Макулдашууну аткаруудан баш тартууга укуктуу, бул Колдонуучуну Макулдашуу боюнча мамилелерди токтотууга чейин пайда болгон өз милдеттенмелерин аткаруудан бошотпойт, мында Колдонуучу Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин колдонууну токтотууга, ошондой эле «Sitronics Electro» Сервисин колдонууну токтотууга милдеттенет.
10.3. Эгерде Колдонуучу бузуу жөнүндө Макулдашууну аткаруудан баш тартпаса (бузуу жөнүндө арыз (билдирүү) бербесе (10.5-п.), Колдонуучу жаңы редакцияда Макулдашууну же ага карата өзгөртүүлөрдү окуду, түшүндү, сактоого макул жана аталган Макулдашуунун жаңы редакциясын же ага карата өзгөртүүлөрдү алар күчүнө кирген күндөн тартып шартсыз кабыл алат деп эсептелет. Колдонуучу Макулдашуунун шарттарынын өзгөрүүлөрү предметине Сайтка жана/же «Sitronics Electro» Тиркемесине мезгилдүү негизде (бирок күнүнө 1 жолудан көп эмес) өз алдынча мониторинг жүргүзөт. Бул талапты сактабоо тобокелдиги толугу менен Колдонуучуга жүктөлөт.
10.4. Компания жана Колдонуучу бул тууралуу башка Тарапка Макулдашууну токтотуунун болжолдуу датасына чейин жети календардык күн мурун билдирип, ушул Макулдашууну аткаруудан баш тартууга укуктуу. Мында Макулдашууну бузуунун демилгечиси Макулдашуудан келип чыккан өзүнүн бардык милдеттенмелерин Макулдашууну токтотуу датасынан кеч эмес аткарууга милдеттенет.
10.5. Колдонуучунун демилгеси боюнча Макулдашуудан баш тартуу ушул Макулдашууда каралган мөөнөттөрдө, Колдонуучу Компанияга берген (жеке, курьер, почта аркылуу), Колдонуучунун өз колу менен кол койгон арызынын (билдирүүсүнүн) негизинде жүргүзүлөт.
10.6. Компания Колдонуучу Макулдашууда каралган анын милдеттенмелерин, билдирүүлөрдү жана кепилдиктерди бузган учурда бир тараптуу соттон тышкаркы тартипте Макулдашууну аткаруудан баш тартууга укуктуу. Бул учурда Макулдашуу Колдонуучуга «Sitronics Electro» Тиркемеси аркылуу билдирүү (push-билдирүү жөнөтүү) жөнөткөн же sms-билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөткөн учурдан тартып токтотулду деп эсептелет. Эгерде билдирүү учурунда электромобилди заряддоо жүрүп жатса, Колдонуучу дароо заряддоо сессиясын аяктоого милдеттенет.
10.7. Ар кандай негиздер боюнча токтотулган Тараптардын аткарылбаган милдеттенмелери бөлүгүндө Макулдашуу көрсөтүлгөн милдеттенмелерди толук көлөмдө аткарууга чейин күчүндө болот.

11. ТАЛАШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ ЖАНА СОТ КАРАШТУУЛУГУ

11.1. Ушул Макулдашуу боюнча бардык талаштар жана пикир келишпестиктер сүйлөшүүлөр аркылуу чечилет.
11.2. Эгерде Компания жана Колдонуучу 10 (он) күн ичинде сүйлөшүүлөр аркылуу чечимге келе алышпаса, талаштар жана пикир келишпестиктер Компаниянын жайгашкан жери боюнча соттун чечүүсүнө берилет.

12. БАШКАЛАР

12.1. Эгерде ушул Макулдашууда башкача түз каралбаса, ал күчүнө кирген учурдан тартып Компания жана Колдонуучу электрондук почта аркылуу (Сайтта жана «Sitronics Electro» Тиркемесинде көрсөтүлгөн Компаниянын электрондук почта даректери жана Каттоо процессинде көрсөтүлгөн Колдонуучунун электрондук почта даректери) жөнөтүлгөн документтердин юридикалык күчүн таанышат, эгерде ушул Макулдашууда башкача каралбаса, бул документтер кагазда түзүлгөн жана тиешелүү адамдар өз колу менен кол койгон документтерге мааниси бирдей экенин макулдашат.
12.2. Ушул Макулдашуу күчүнө кирген учурдан тартып Компания жана Колдонуучу «Sitronics Electro» Тиркемесин же Сайтты пайдалануу аркылуу, ошондой эле Каттоодо Колдонуучу көрсөткөн телефон номерин пайдалануу менен жөнөтүлгөн жана аткарылган билдирүүлөрдүн жана иш-аракеттердин юридикалык күчүн таанышат.
12.3. Электрондук почтага жөнөтүлгөн билдирүүлөр аларды жөнөткөн учурдан тартып адресат тарабынан алынды деп эсептелет.
12.4. Колдонуучу Колдоо кызматына кайрылып, Колдонуучу Компанияга берген мобилдик телефон номери, электрондук почта дареги жана башка маалыматтары өзгөргөндүгү жөнүндө Компанияга билдирүүгө милдеттенет. Компания эгерде Колдонуучу Макулдашуунун ушул пунктунда көрсөтүлгөн жагдайлар жөнүндө Компанияга билдирбесе жана/же Компанияга туура эмес маалыматтарды берсе, Макулдашуунун ушул пунктунда көрсөтүлгөн Колдонуучунун маалыматтарынын өзгөрүүлөрүнө байланыштуу кандайдыр бир кесепеттер үчүн жоопкерчилик тартпайт.
12.5. Колдонуучу Сайт жана «Sitronics Electro» Тиркемеси маалыматты кабыл алууда, берүүдө, иштеп чыгууда жана сактоодо талаптагыдай иштөөнү камсыздоо үчүн, ошондой эле маалыматты уруксатсыз кирүү мүмкүндүгүнөн коргоо, аларды пайдалануу менен жөнөтүлгөн электрондук документтердин аныктыгын жана автордугун ырастоо үчүн, ошондой эле чыр-чатактуу кырдаалды талдоо үчүн жетиштүү экенин тааныйт. Колдонуучу Сайттын жана «Sitronics Electro» Тиркемесинин программалык камсыздоосуна ишенет.
12.6. Сайт жана «Sitronics Electro» Тиркемеси Компаниянын интеллектуалдык менчиги болуп саналат, ар кандай пайдаланууга Компаниянын уруксатынын негизинде гана жол берилет. Компаниянын уруксаты жок ар кандай жолдор менен жана Макулдашууда жол берилгенден башка максаттарда Сайтты жана «Sitronics Electro» Тиркемесин пайдалануу мыйзамсыз болуп саналат жана Колдонуучуну жоопкерчиликке тартууга алып келиши мүмкүн.
12.7. Ушул Макулашуу менен жөнгө салынбаган бөлүгүндө Компаниянын жана Колдонуучунун мамилелери Россия Федерациясынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.
12.8. Компания ар кандай документтерде, анын ичинде ушул Макулдашууда жана/же аны менен байланыштуу билдирүүлөрдө жана кабарлоолордо Компаниянын ыйгарым укуктуу адамынын колтамгасын факсимиле көчүрмөсүн (механикалык же башка көчүрүү каражаттарынын жардамы менен) пайдаланууга укуктуу. Тараптар мындай документтердин юридикалык күчүн таанышат.
12.9. Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемелерин пайдаланууга байланыштуу бардык маселелер боюнча, бардык дооматтары менен Колдонуучу Колдоо кызматына кайрыла алат. Компанияга доомат менен кайрылганда Колдонуучу дооматтын негиздүүлүгүн ырастаган документтерди берүүгө, ошондой эле ал Каттоодо берген өзүнүн маалыматтардын көрсөтүүгө тийиш.
12.10. Ушул Макулдашуунун шарттарын кабыл албаган же аларды жаңылыштык менен кабыл алган Колдонуучу бул тууралуу Компанияга билдирүүгө тийиш жана Сайттын Сервистерин жана «Sitronics Electro» Тиркемесин, ошондой эле «Sitronics Electro» Сервисин пайдаланууга укугу жок.
12.11. Ушул Макулдашуу орус тилинде түзүлдү.

13. КОМПАНИЯНЫН РЕКВИЗИТТЕРИ

ОcОО «ЕВОКС»
Юридикалык жактын жайгашкан жери жана дареги:
Кыргызская Республика 720017, г.Бишкек ул. Чуйкова 134В кв 27
e-mail: evoxkg@gmail.com
СИН 01209202210216, ОКПО 31566965
к/э 1250820007411091
ФОАО Халык Банк Кыргызстан-Бишкек
БИК: 125008
ОcОО «ЕВОКС» башкы директор
Рамис Беков
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Настоящее Пользовательское соглашение является публичной офертой (далее - Соглашение) и адресовано ОcОО «ЕВОКС» (далее - Компания) любому дееспособному физическому лицу, отвечающему требованиям настоящего Соглашения, намеревающегося стать (являющемуся) клиентом Сервиса «Sitronics Electro» (далее - Пользователь).

Соглашение регулирует отношения по использованию Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro», а также, в применимой части - отношения по предоставлению Компанией и использованию Пользователем Сервиса «Sitronics Electro», и является соглашением Компании и Пользователя с момента осуществления Пользователем Регистрации.

Перед использованием Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro» обязательно внимательное прочтение Пользователем настоящего Соглашения и безоговорочное принятие всех его условий.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Соглашении используются следующие термины, имеющие определенное ниже значение. В случае, если в Соглашении используются термины и понятия, не определенные в настоящем разделе, они имеют значения, которые обычно придаются им в соответствующей отрасли/сфере.
1.1. Компания – ОcОО «ЕВОКС» (СИН 01209202210216, Юридический адрес: Кыргызская Республика 720017, г.Бишкек ул. Чуйкова 134В кв 27).
1.2. Партнер – индивидуальный предприниматель и (или) юридическое лицо, в том числе владелец ЭЗС, который присоединяет свои ЭЗС к Сервису и Приложению «Sitronics Electro», а Пользователь в свою очередь совершает поиск ЭЗС, резервирует ЭЗС, запускает зарядную сессию в соответствии с Тарифами, указанными в информации об ЭЗС. Партнер может оказывать услуги как на территории Российской Федерации, так и на территории других стран.
1.3. Пользователь – физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего Соглашения, прошедшее процедуры Регистрации / Авторизации и безоговорочно принявшее настоящее Соглашение в соответствии с его требованиями. Для целей настоящего Соглашения и в зависимости от контекста, под Пользователем может пониматься физическое лицо, отвечающее требованиям настоящего Соглашения, но еще не прошедшее (не завершившее) процедуру Регистрации и не принявшее настоящее Соглашение (потенциальный клиент Компании и/или её Партнера).
1.3. Сайт – официальный сайт Компании https://sitronics.com/ .
1.4. Приложение «Sitronics Electro» – программное приложение для Устройств, являющееся интеллектуальной собственностью Компании, предоставляющее Пользователю возможность Регистрации/Авторизации, а также (для зарегистрированного и авторизованного Пользователя) возможность использования Сервиса «Sitronics Electro».
1.5. Устройство – электронное устройство Пользователя, подключенное к сети Интернет, работающее на базе операционных систем iOS или Android, дающее Пользователю возможность Регистрации/Авторизации, а также (в зависимости от функциональных возможностей Устройства) возможность пользования Сервисом «Sitronics Electro» посредством Приложения «Sitronics Electro» и/или Сайта. Устройства включают, без ограничений, компьютеры (в том числе, ноутбук/лэптоп, десктоп, компьютеры Macintosh), мобильные телефоны (включая смартфоны и коммуникаторы), КПК включая устройства типа «планшет»).
1.6. Сервис «Sitronics Electro» – комплексная услуга Компании и её Партнеров, предоставляемая зарегистрированным и авторизованным Пользователям с помощью Приложения «Sitronics Electro» в режиме двадцать четыре часа, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней, заключающаяся в предоставлении Пользователям функции поиска ЭЗС на географической карте с последующей возможностью зарядить электромобиль Пользователя на условиях и тарифах, размещенных в Приложении «Sitronics Electro».
1.7. Зарядная сессия – процесс зарядки электроэнергией тяговой батареи электромобиля при помощи ЭЗС с использованием Сервиса и Приложения «Sitronics Electro».
1.8. ЭЗС – электрозарядная станция, принадлежащая и обслуживаемая Компанией и/или принадлежащая и обслуживаемая Партнером.
1.9. Соглашение - договор Компании и Пользователя, включая все приложения и дополнения к нему, текст которого размещен на Сайте и в Приложении «Sitronics Electro», регулирующий отношения по предоставлению Компанией и использованию Пользователем Сервиса «Sitronics Electro». Заключение Соглашения между Компанией и Пользователем осуществляется путем присоединения Пользователя к определенным Компанией и изложенным в Пользовательском соглашении условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение считается заключенным с даты завершения Регистрации Пользователя на Сайте или в Приложении «Sitronics Electro» (с даты успешной Регистрации), в обязательном порядке сопровождающейся безоговорочным принятием Пользователем условий настоящего Соглашения.
1.10. Регистрация Пользователя – совершение Пользователем, заинтересованным в использовании Сервиса «Sitronics Electro», и Компанией определенного набора действий, зафиксированного в настоящем Соглашении в Приложении «Sitronics Electro» и/или на Сайте.
1.11. Авторизация Пользователя - осуществление определенного набора действий, зафиксированных в настоящем Соглашении в Приложении «Sitronics Electro» или на Сайте, в целях идентификации зарегистрированного Пользователя для последующего пользования Сервисом «Sitronics Electro» посредством Приложения «Sitronics Electro» и/или Сайта.
1.12. Банк-эквайер – юридическое лицо, осуществляющее безналичный прием платежей от Пользователей через приложение «Sitronics Electro» с использованием банковских карт на основании договора с Компанией.
1.13. Банк-эмитент – юридическое лицо, осуществляющее эмиссию и ведение счетов Пользователя.
1.14. Фискальный документ – фискальные данные, представленные по установленным форматам, сформированные контрольно-кассовой техникой в момент оплаты Пользователем Сервиса «Sitronics Electro» с использованием Банковской карты.
1.15. Служба поддержки – структурное подразделение Компании, осуществляющее в режиме двадцать четыре часа, семь дней в неделю, без выходных и праздничных дней, консультационную поддержку Пользователей, помощь Пользователям и их информирование в процессе предоставления использования Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro», а также в процессе предоставления Компанией Сервиса «Sitronics Electro». Поддержка и информирование осуществляются при обращении Пользователя в Службу поддержки
1.16. Сервисы Сайта и Приложения «Sitronics Electro» – все доступные Пользователю на момент обращения функциональные возможности и ресурсы Сайта и Приложения «Sitronics Electro», включая возможности Регистрации и Авторизации, а также возможности пользования Сервисом «Sitronics Electro», в зависимости от уровня доступа Пользователя на данный момент времени (до прохождения Регистрации, после начала процедуры Регистрации, после заключения Соглашения).
1.17. Политика конфиденциальности – документ, размещенный на Сайте и в Приложении «Sitronics Electro», регулирующий цели, способы и порядок получения, обработки и хранения информации о Пользователе для предоставления доступа к Сервисам Сайта и Приложения «Sitronics Electro», а также для предоставления Сервиса «Sitronics Electro».
1.18. Бонусные баллы – единица измерения персональной скидки. Может применяться на усмотрение Пользователя в момент оплаты услуг. 1 Бонусный балл равен 1 единице расчета в валюте страны предоставления Сервиса.
1.19. Термины, употребляемые по тексту настоящего Соглашения в единственном числе, могут подразумевать множественное число, и наоборот.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В соответствии с настоящим Соглашением Компания предоставляет Пользователю неисключительное право пользования Сервисами Сайта и неисключительное право пользования Приложения «Sitronics Electro» без взимания с Пользователя дополнительной оплаты (оплата включена в стоимость услуг по зарядке тяговых батарей). Каждое право считается предоставленным с момента регистрации на Сайте и скачивания Приложения на мобильное устройство Пользователя (соответственно). Компания предоставляет Пользователю право использовать Сервисы Сайта и Приложения «Sitronics Electro» в объеме, соответствующем уровню доступа Пользователя на данный момент времени (до прохождения Регистрации, после начала процедуры Регистрации, после заключения Соглашения). Право пользования Сервисами Сайта или Приложения «Sitronics Electro» предоставляется на срок 1 день с даты предоставления и каждый раз по истечении указанного срока пролонгируется на очередной день на тех же условиях при условии, что ни одна из сторон до истечения срока пользования не заявила о прекращении пользования правом. Компания имеет право сделать заявление о прекращении пользования правом путем отключения Пользователя от Сайта или Приложения «Sitronics Electro» (блокировки Пользователя). Пользователь имеет право сделать заявление о прекращении пользования правом путем подачи письменного заявления Компании.
2.2. Использование Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro» допускается только способами, предусмотренными настоящим Соглашением (после его заключения).
2.3. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Сервисы Сайта и Приложения «Sitronics Electro» с нарушением требований действующего законодательства, условий настоящего Соглашения, в целях причинения вреда Компании или третьим лицам.
2.4. О наличии ошибок или неполадок, возникших в процессе использования Сервисов Сайта или Приложения «Sitronics Electro», Пользователь сообщает в Службу поддержки.
2.5. Сервисы Сайта и Приложения «Sitronics Electro» могут быть использованы Пользователем для:
2.5.1. получения информации о Компании, ее Партнерах, ознакомления с услугами, оказываемыми Компанией, ее Партнерами;
2.5.2. совершения действий, направленных на прохождение Регистрации в приложении и/или на Сайте «Sitronics Electro»;
2.5.3. совершения действий, направленных на Авторизацию и пользование Сервисом «Sitronics Electro».
3. ВЗИМООТНОШЕНИЯ С ПАРТНЕРАМИ

3.1. Сервисы Сайта и Приложения «Sitronics Electro» предоставляют Пользователям доступ к комплексу услуг по использованию ЭЗС у Партнеров Компании. Сведения о том, что владельцем станции является Партнер, указаны в информации об ЭЗС в Приложении «Sitronics Electro».
3.2. Партнеры подключают свои ЭЗС к Сайту и/или Приложениию «Sitronics Electro», а Пользователь в свою очередь пользуется Службой поддержки, совершает поиск ЭЗС, резервирует ЭЗС, запускает зарядные сессии на ЭЗС Партнеров Компании в соответствии с Тарифами, указанными в информации об ЭЗС.
3.3. Пользователь принимает и соглашается с тем, что Компания не является собственником размещённых Партнерских ЭЗС, не устанавливает Тарифы и не несёт ответственность за качество услуг, предоставляемых Партнерами.
3.4. Компания и Партнеры являются отдельными и независимыми организациями. Резервируя и/или активируя доступ к ЭЗС на Сайте или в Приложении «Sitronics Electro», Пользователь вступает в коммерческое/контрактное Соглашение с одним из Партнеров непосредственно.
3.5. Компания не несет ответственность за урегулирование споров и разногласий между Пользователем и Партнером. Компания не должна становиться участником спора между Пользователем и Партнером.

4. РЕГИСТРАЦИЯ И АВТОРИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
4.1. Использование Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro» возможно только при условии Регистрации Пользователя на Сайте или в Приложении «Sitronics Electro» и Авторизации соответственно на Сайте или в Приложении «Sitronics Electro» в соответствии с установленной настоящим Соглашением, а также Сайтом или Приложением «Sitronics Electro» последовательностью действий.
4.2. Для Регистрации Пользователя в Приложении «Sitronics Electro», Пользователь самостоятельно совершает загрузку (скачивание) на Устройство Приложения «Sitronics Electro» с использованием магазинов приложений AppStore (https://www.apple.com/ru/itunes/) и / или Google Play (https://play.google.com/store/) в сети Интернет. Для Регистрации Пользователя на Сайте Пользователь осуществляет вход на Сайт.
4.3. Для Регистрации Пользователя на Сайте или в Приложении «Sitronics Electro» Пользователь заполняет анкету, предоставляя требуемую в этой анкете информацию.
4.4. Пользователь не может завершить Регистрацию, не приняв условия настоящего Соглашения путем проставления галочки в чек-боксе «Я согласен с условиями и принимаю Пользовательское соглашение» (на Сайте) или нажатия кнопки «Принять» в Приложении «Sitronics Electro».
4.5. Перед выполнением действий, указанных в п. 4.3, 4.4 настоящего Соглашения Пользователь вводит номер своего мобильного телефона. На указанный номер мобильного телефона Компанией автоматически генерируется и направляется по sms одноразовый код подтверждения (пароль), после ввода которого Пользователю предоставляется возможность осуществления действий, указанных в п. 4.3, 4.4 настоящего Приложения. В последующем при Авторизации на Сайте «Sitronics Electro» и/или в Приложении «Sitronics Electro» логином для доступа к личному кабинету Пользователя является номер мобильного телефона, указанный Пользователем при Регистрации. Одноразовый код (пароль) для входа в личный кабинет, на официальном Сайте, автоматически генерируется (создается) в системе Компании и высылается Пользователю каждый раз при необходимости входа в личный кабинет. На этапе предоставления данных и до окончания процедуры Регистрации Пользователь вправе в ограниченном объеме пользоваться Сайтом и Приложением «Sitronics Electro»: доступ к личному кабинету, привязка банковских карт и иные функции, доступные на данном этапе Регистрации.
4.6. После предоставления Пользователем данных в соответствии с п. 3.3 настоящего Соглашения, Компания информируют об успешной Регистрации Пользователя и заключения с Пользователем Соглашения любым удобным Компании способом.
4.7. В случае если Пользователь при Регистрации предоставляет недостоверную информацию, либо если у Компании есть основания полагать, что представленная Пользователем информация недостоверна, Компания вправе (так как Пользователь предоставляет Компании такое право) временно заблокировать доступ Пользователя к использованию Сервисов Сайта и/или Приложения «Sitronics Electro» до предоставления Пользователем необходимой для разблокировки информации, перечень которой определяется Компанией. Пользователь уведомляется и считается уведомленным о блокировке доступа в момент получения информации о блокировке при попытке входа на Сайт и/или Приложение «Sitronics Electro».
4.8. С момента направления Пользователю информации о принятии решения о заключении Соглашения с Пользователем согласно п. 4.6 настоящего Соглашения, Регистрация считается законченной (успешной).
4.9. По окончании Регистрации Пользователя, Авторизация Пользователя, подразумевающая возможность использования Сайта и/или Приложения «Sitronics Electro» и пользования Сервисом «Sitronics Electro» в полном объеме, осуществляется путем введения логина и одноразового кода подтверждения (пароля) (который автоматически генерируется (создается) в системе Компании и направляется Компанией Пользователю по SMS) в личном кабинете на Сайте и/или в Приложении «Sitronics Electro».
4.10. Пользователь обязуется сохранять в тайне логин и пароль, а также иные данные, посредством которых может быть получен доступ к Сервисам Сайта и/или Приложению «Sitronics Electro» от имени Пользователя. В случае утраты логина, пароля, или при наличии оснований полагать, что этими данными (а также иными данными) завладело третье лицо, Пользователь обязан с использованием контактных данных, указанных им при Регистрации, подать Компании запрос (путем отправки на электронный адрес Компании support.ezs@sitronics.com, либо обратившись в Службу поддержки) о блокировании доступа в личный кабинет, после чего получить другой пароль, а по согласованию с Компанией, также логин. Запрос о блокировании доступа в личный кабинет рассматривается Компанией в течение 1 (одного) часа с момента направления запроса. Все риски, вытекающие из неисполнения данного обязательства Пользователем, лежат на Пользователе.
4.11. По окончании Регистрации все вызовы в Службу поддержки осуществляются Пользователем с номера мобильного телефона, указанного при заполнении анкеты, либо иного номера телефона при условии предоставления Пользователем дополнительных данных по запросу сотрудника Службы поддержки.
4.12. Пользователь может изменить номер мобильного телефона, указанный им при Регистрации, обратившись в Службу поддержки или по электронной почте на адрес support.ezs@sitronics.com (при этом оператору Службы поддержки Пользователем сообщается контрольная информация, предусмотренная настоящим Соглашением).

5. СТОИМОСТЬ СЕРВИСА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ВОЗВРАТА
5.1. В случае успешного прохождения Пользователем процесса Регистрации на Сайте и/или в Приложении «Sitronics Electro» Пользователь должен привязать (ввести данные) к Сервису «Sitronics Electro» свою(и) банковскую(ие) карту(ы), которые автоматически интегрируются с Сервисом «Sitronics Electro» и с которых будут списываться денежные средства в счет платежей, предусмотренных настоящим Соглашением. Допускается использование банковских карт только тех платежных систем, которые указаны на Сайте и/или в Приложении «Sitronics Electro», с наличием возможности совершения интернет-платежей. Возможность совершения интернет-платежей обеспечивается Пользователем самостоятельно через банк-эмитент банковской карты.
5.2. Для использования банковской карты Пользователю необходимо указать данные банковской карты, используемой для оплаты Сервиса «Sitronics Electro», согласно форме, указанной в Приложении. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильность указания данных банковской карты.
5.3. При привязке Пользователем каждой банковской карты, а также перед каждым началом использования Сервиса «Sitronics Electro», может производиться проверка положительного баланса на банковской карте Пользователя, для чего производится списание денежной суммы, с возвратом ее на банковскую карту Пользователя в течение 24 часов с момента списания.
5.4. Компания и её Партнеры не имеют доступа к указанным Пользователем данным банковской карты и не несут ответственности за сохранность и конфиденциальность передаваемых данных при проведении безналичной оплаты. Безналичная оплата осуществляются Пользователем в соответствии с правилами банка-эквайера.
5.5. Стоимость Сервиса «Sitronics Electro» определяется Компанией и/или Партнером самостоятельно с учетом тарифов и объема потребленных услуг и указывается в приложении «Sitronics Electro».
5.6. Под объемом потребленных Услуг понимается продолжительность Зарядной сессии, бронирования ЭЗС, количество потребленной электроэнергии и другие составляющие, влияющие на стоимость Сервиса «Sitronics Electro», предусмотренные тарифами Компании и/или её Партнеров. Объем оказанных услуг, выраженных в кВт*ч, формируется на основании показаний прибора технического учета ЭЗС и может не совпадать с объемом электроэнергии, отображаемым электромобилем в процессе заряда.
5.7. Расчет за потребленные Услуги производится в валюте той страны, на территории которой Компания и/или Партнер оказывает Сервис «Sitronics Electro».
5.8. После завершения Зарядной сессии денежные средства в счет платежей, предусмотренных Соглашением, списываются Сервисом «Sitronics Electro» с банковской карты, привязанной Пользователем и выбранной в качестве основной банковской карты.
5.9. Пользователь может использовать Бонусные баллы для оплаты Услуг. Максимально допустимый размер оплаты Бонусными баллами регулируется отдельно для каждой ЭЗС.
Компания имеет право начислять и списывать Бонусные баллы со счета Пользователя по своему усмотрению.
5.10. После проведения оплаты, Пользователю предоставляются Фискальные документы. Отправка фискальных документов осуществляется на электронный адрес, указанный Пользователем, при привязке банковской карты.
5.11. В случае несогласия Пользователя по вопросам, связанным с оплатой, Пользователь вправе обратиться в Компанию по электронной почте support.ezs@sitronics.com, либо по телефону 8-800-250-93-36.
5.12. В случае, если по результатам проверки по такому обращению Компания и/или Партнер принимает решение о возврате суммы безналичной оплаты полностью или частично, указанный возврат осуществляется на банковский счет банковской карты, с которой была произведена безналичная оплата. Порядок возврата денежных средств осуществляется с участием банка-эквайера и регулируется правилами международных платежных систем, банков (в том числе банка-эмитента привязанной карты) и других участников расчетов.

6. ЗАЯВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
6.1. Принимая условия настоящего Соглашения, Пользователь заявляет, что он:
- владеет русским языком на уровне, достаточном для прочтения и осознания смысла и значения настоящего Соглашения;
- прочитал условия Соглашения, осознал значение и смысл указанного документа, согласен с его содержанием и принимает его без каких-либо оговорок, условий и изъятий и обязуется выполнять установленные им требования, нести ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение изложенных в нем требований и условий, а также понимает все последствия своих действий по Регистрации, пользованию Сервисами Сайта и Приложения «Sitronics Electro», Сервисом «Sitronics Electro»;
- предоставил Компании при Регистрации полные, действительные и достоверные данные;
- соответствует всем требованиям, предъявляемым к нему настоящим Соглашением;
- согласен с видео фиксацией процесса зарядки электромобиля с помощью встроенных в ЭЗС средств видеоконтроля;
- согласен с тем, что размер нанесенных Компании убытков, возникших в результате нарушения Пользователем любых его гарантий и обязательств по настоящему Соглашению, определяется единолично Компанией и по ее усмотрению, и безусловно cоглашается возмещать Компании такие убытки;
- согласен с тем, что настоящее Соглашение может быть изменено Компанией без каких-либо уведомлений со стороны Компании, и обязуется самостоятельно отслеживать соответствующие изменения настоящего Соглашения. Новая редакция настоящего Соглашения или изменения вступают в силу с момента их размещения на Сайте или в Приложении «Sitronics Electro» и обязательны для Пользователя по истечении 24 часов с момента их размещения Компанией или с момента начала очередной зарядки тяговой батареи, начавшейся после их размещения на Сайте или в Приложении «Sitronics Electro» или с момента проставления Пользователем галочки в чек-боксе «Я согласен с условиями и принимаю Пользовательское соглашение» (на Сайте) или нажатия кнопки «Принять» в Приложении «Sitronics Electro», в зависимости от того, какое из условий наступит раньше;
- согласен на получение от Компании любых уведомлений, сообщений, информации и рассылок в любом формате, при условии соответствия их содержания требованиям действующего законодательства РФ;
- признает юридическую силу за документами, направленными Компанией посредством Сайта или Приложения «Sitronics Electro» как за собственноручно подписанными документами, за действиями, совершенными посредством Сайта или Приложения «Sitronics Electro»;
- признает, что средства идентификации, используемые Компанией, являются достаточными для установления лица, от которого исходят соответствующие документы и действия;
6.2. Ознакомление с условиями настоящего Соглашения (в том числе в новой редакции) должно быть произведено Пользователем до момента проставления галочки в чек-боксе «Я согласен с условиями и принимаю Пользовательское соглашение» (на Сайте) или нажатия кнопки «Принять» в Приложении «Sitronics Electro». Пользователь, своевременно не ознакомившийся с условиями настоящего Соглашения (в том числе в новой редакции), принимает на себя все риски связанных с этим неблагоприятных последствий.

7. СОГЛАСИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
7.1. Пользователь дает свое согласие на получение от Компании рекламных сообщений, содержащих рекламу товаров и услуг, реализуемых Компанией и/или ее партнерами и/или иными третьими лицами, на адрес электронной почты и номер мобильного телефона (включая привязанные к нему аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), указанные Пользователем в процессе Регистрации, а также иные адреса электронной почты и номера мобильных телефонов (включая привязанные к ним аккаунты в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram и пр.), сообщены Пользователем Компании в соответствии с настоящим Соглашением. В случае, если Пользователь обращается к Компании с требованием прекратить распространение в его адрес рекламных сообщений, Компания обязуется немедленно прекратить такое распространение в отношении Пользователя, обратившегося с соответствующим требованием. Кроме того, Пользователь самостоятельно может отказаться от получения информационных рассылок в разделе «Уведомления».
7.2. Пользователь дает согласие на списание Компанией или по ее поручению привлеченным ею агентом (платежной системой) денежных средств со своей банковской карты в счет погашения любых платежей, предусмотренных Соглашением в безакцептном порядке, без получения дополнительного согласия Пользователя, в том числе, таким образом списываются вознаграждения за предоставление Сервиса «Sitronics Electro», штрафы, возмещение убытков, расходы и издержки Компании, возникающие в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Соглашения, иные суммы в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Соглашением.
7.3. Пользователь дает свое согласие на осуществление Компанией записи контактов (разговоров) Пользователя со Службой поддержки и предоставление такой записи третьим лицам.
7.4. Пользователь дает свое согласие на то, чтобы Компания и/или ее партнеры (платежные системы) в течение срока действия Соглашения хранили данные банковского счета и/или банковской карты Пользователя, посредством которых Пользователь осуществляют оплату Сервиса «Sitronics Electro».

8. ГАРАНТИИ, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
8.1. Пользователь гарантирует, что не будет осуществлять Регистрацию от имени другого лица и/или передавать регистрационные данные третьим лицам.
8.2. Пользователь гарантирует, что он является держателем всех банковских карт, привязанных им к Сайту, Приложению «Sitronics Electro», Сервису «Sitronics Electro».
8.3. Пользователь понимает и соглашается, что для надлежащего использования Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro», он сам должен обеспечить надлежащую скорость интернет-подключения Устройств. Пользователь перед использованием Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro» должен самостоятельно убедиться в том, что его Устройство обладает необходимыми для этого характеристиками, в Устройстве подключена и стабильно работает функция мобильной передачи данных или иная функция, позволяющая использовать сеть Интернет. Все вопросы приобретения прав доступа в Интернет, покупки и наладки для этого соответствующих Устройств и программных продуктов решаются Пользователем самостоятельно и за свой счет и не подпадают под действие Соглашения.
8.4. Пользователь несет ответственность за все действия, осуществляемые им и/или с использованием его пароля и логина на Сайте и в Приложении «Sitronics Electro».
8.5. Пользователь не должен допускать использование любым третьим лицом логина, пароля Пользователя. Компания не отвечает за возможный ущерб, потерю или порчу данных, которые могут произойти из-за нарушения Пользователем данного положения. Пользователь обязуется принимать надлежащие меры для защиты и сохранения в тайне информации, используемой для Авторизации в Приложении «Sitronics Electro» и/или на Сайте, включая логин и пароль, от несанкционированного использования другими лицами и незамедлительно сообщать Компании соответствующую информацию в случае обнаружения факта такого использования. Пользователь несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием такого сообщения.
8.6. Пользователь обязуется самостоятельно отслеживать изменения условий настоящего Соглашения на Сайте и/или в Приложении «Sitronics Electro».
8.7. Пользователь обязуется не использовать никакие технологии и не предпринимать никаких действий, которые могут нанести вред Сайту и/или Приложению «Sitronics Electro», интересам и имуществу Компании. Пользователь обязуется во время нахождения на Сайте и/или в Приложении «Sitronics Electro» использовать Устройства, имеющие эффективные антивирусные программы, с целью недопущения проникновения вирусов и иных программ (шпионских и т.д.) на Сайт и/или в Приложение «Sitronics Electro».
8.8. Пользователь обязуется соблюдать иные положения действующего законодательства Российской Федерации, положения настоящего Соглашения и законные требования Компании.
8.9. В случае, если в связи с нарушением Пользователем условий настоящего Соглашения Компания понесла убытки, в том числе в результате предъявления к Компании третьими лицами претензий, исков, Пользователь обязуется урегулировать такие претензии и иски собственными силами и за свой счет, и возместить Компании, вызванные несоблюдением Пользователем условий настоящего Соглашения убытки в полном объеме.
8.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, Пользователь несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
8.11. Пользователь обязуется в случае смены номера мобильного телефона, и иных данных, указанных при Регистрации, сообщить об этом Компании. Пользователь несет все риски неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием такого сообщения.

9. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ

9.1. Компания предоставляет Пользователю Сервисы Сайта и Приложения «Sitronics Electro», а также любую информацию, содержащуюся на Сайте и/или в Приложении «Sitronics Electro» «как есть» («as is») без гарантий любого рода. Это означает, среди прочего, что Компания:
• не несет ответственности за скорость и бесперебойную работу Сайта, Приложения «Sitronics Electro», их совместимость с программным обеспечением и операционными системами Устройств Пользователя;
• не несет ответственности за отсутствие ошибок и/или вирусов при работе Сайта и Приложения «Sitronics Electro», прерывание каналов связи и выход из строя серверной инфраструктуры на уровне магистральных каналов связи, центров обмена данными, вычислительных центров, а также линий связи регионального и местного значения, неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и/или энергетических сетях, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя Сайта и/или Приложения «Sitronics Electro». Пользователь соглашается и подтверждает, что использует Сайт и/или Приложение «Sitronics Electro» исключительно на свой собственный риск.
• не несет ответственности за надлежащее функционирование Устройства Пользователя;
• не несет ответственности за несоответствие Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro», Сервиса «Sitronics Electro» ожиданиям Пользователя;
• не несет ответственности за действия Пользователей на Сайте и в Приложении «Sitronics Electro», и за последствия использования Пользователями Сайта и Приложения «Sitronics Electro», Сервиса «Sitronics Electro».
9.2. В случае если Устройство Пользователя не поддерживает отображение и работу Сайта, загрузку, отображение и работу Приложения «Sitronics Electro», каких-либо Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro», Компания не гарантирует предоставление доступа к соответствующим ресурсам и возможность их использования/полноценного использования.
9.3. Компания не несет ответственности за временную неработоспособность платежных систем, обеспечивающую прием и перевод платежей Пользователей, вызванную не зависящими от Компании причинами, а также обстоятельствами непреодолимой силы.
9.4. Компания не несет ответственности за нарушение условий Соглашения, если такое нарушение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), включая среди прочих: действия и решения органов государственной власти и/или местного самоуправления, пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные действия, отсутствие электроэнергии и/или сбои работы компьютерной сети, забастовки, гражданские волнения, беспорядки, любые иные обстоятельства, которые могут повлиять на выполнение Компанией условий настоящей Соглашения.
9.5. Компания не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если это вызвано действиями/бездействием Пользователя, находящимися вне контроля Компании, в том числе в результате совершения ошибочных действий/бездействия Пользователя.
9.6. На Сайте и в Приложении «Sitronics Electro» могут быть представлены продукты и/или услуги, предлагаемые Пользователю на платной и/или бесплатной основе третьими лицами. Компания не является участником отношений по их предоставлению/оказанию, и ответственности перед Пользователем и/или третьими лицами за их представление/оказание не несет.
9.7. Сайт и Приложение «Sitronics Electro» могут содержать ссылки на сайты, приложения и иные ресурсы третьих лиц. Указанные сайты, приложения и иные ресурсы третьих лиц и их материалы не проверяются Компанией на соответствие требованиям законодательства РФ и ответственность за их содержание Компания не несет.
9.8. Ссылка на любой сайт, приложение, ресурс, продукт или услугу, любую информацию коммерческого или некоммерческого свойства, размещенная на Сайте и в Приложении «Sitronics Electro», не является одобрением или рекомендацией вышеуказанного со стороны Компании. Если Пользователь решит перейти к сайтам, приложениям, ресурсам, продуктам, услугам третьих лиц или использовать программы третьих лиц, то делает это на свой риск.
9.9. Действия любых третьих лиц, а также действия платежных систем, операторов связи не являются действиями Компании, и ответственности за них Компания не несет.
9.10. Компания не несет ответственность за размещение Приложения «Sitronics Electro», ссылок на него в любых несанкционированных (не подтвержденных) Компанией источниках (контрафактное приложение). В случае использования Пользователем контрафактного приложения, Компания не несет перед ним какой-либо ответственности в связи с таким использованием.
9.11. Пользователь настоящим дает право Компании обрабатывать персональные данные, предоставленные им при регистрации на Сайте и при его использовании, а также предоставленные им при использовании Приложения «Sitronics Electro», с целью оказания Компанией услуг, направленных на зарядку тяговых батарей автомобиля, предоставленного Пользователем на зарядку. Компания гарантирует добросовестную и законную обработку персональных данных Пользователя в соответствии с предусмотренными в настоящем Соглашения целями.
Право на обработку предоставляется в том числе в целях осуществления зарядки тяговых батарей, начисления и списания оплаты за зарядку, предоставления сведений в банк для списания и зачисления денежных средств, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, контроля количества и качества оказываемых услуг и обеспечения сохранности имущества Сторон и третьих лица, также предоставления сведений третьим лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
- фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);
- паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;
- дата рождения, место рождения;
- гражданство;
- сведения о банковских счетах, картах;
- адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту жительства;
- номер телефона;
- биометрические персональные данные (личная фотография).
Перечень действий, на совершение которых дается согласие:
- Компания имеет право производить с персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться с использованием средств автоматизации и без их использования (на бумажных носителях).
9.12. Компания гарантирует своевременное обновление данных Пользователя в случае предоставления им обновленных данных.
9.13. Компания несёт ответственность перед Пользователем только за прямой действительный ущерб, причиненный вследствие виновного невыполнения обязательств Компании, в пределах суммы всех уплаченных Пользователем Компании платежей за последнее пользование Сервисом «Sitronics Electro» (включая возмещение Пользователю расходов и неустоек), предшествующее наступлению ущерба.
9.14. Компания не несет ответственность за использование Приложения «Sitronics Electro» с Устройства Пользователя третьими лицами, в связи с чем все действия, совершенные с Устройства Пользователя, считаются действиями Пользователя. В случае, если какое-либо лицо получает доступ к Сервисам Сайта или Приложения «Sitronics Electro» и возможность их использования от имени Пользователя, Пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом Компании в письменном виде (по электронной почте), либо обратившись в Службу поддержки. В противном случае все действия, совершенные от имени Пользователя с использованием Сайта или Приложения «Sitronics Electro», будут расцениваться как действия, совершенные непосредственно Пользователем.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ОТКАЗА ОТ СОГЛАШЕНИЯ.

10.1. Пользователь принимает настоящее Соглашение путем совершения действий, указанных в п. 4.5 настоящего Соглашения. Дата совершения Пользователем указанных действий является датой вступления в силу настоящего Соглашения. Настоящее Соглашение действует с даты вступления в силу в течение неопределенного срока.
10.2. Компания имеет право в любое время вносить изменения в условия настоящего Соглашения. Изменения в условия Соглашения осуществляются путем внесения изменений в существующую редакцию Соглашения, либо создания новой редакции Соглашения, и становятся обязательными для Компании и Пользователя (вступают в силу) с даты размещения Компанией новой редакции Соглашения либо изменений, внесенных в Соглашение, на Сайте и/или в Приложении «Sitronics Electro». В случае, если Пользователь не согласен с изменениями, он вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения в порядке, указанном ниже, что не освобождает Пользователя от исполнения своих обязательств, возникших до прекращения отношений по Соглашению, при этом Пользователь обязуется прекратить использовать Сервисы Сайта и Приложения «Sitronics Electro», а также прекратить использование Сервиса «Sitronics Electro».
10.3. В случае, если Пользователь не отказался от исполнения Соглашения (не подал заявление (уведомление) о расторжении (п. 10.5), считается, что Пользователь прочитал, понял, согласен соблюдать Соглашение в новой редакции или изменения к нему и безоговорочно принимает указанную новую редакцию Соглашения или изменения к нему со дня вступления их в силу. Пользователь на периодической основе (но не реже 1 раза в день) самостоятельно осуществляет мониторинг Сайта и / или Приложения «Sitronics Electro» на предмет изменения условий Соглашения. Риск несоблюдения данного требования в полной мере ложится на Пользователя.
10.4. Компания и Пользователь вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения, уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за семь календарных дней до предполагаемой даты прекращения Соглашения. При этом инициатор расторжения Соглашения, обязуется исполнить все свои обязательства, вытекающие из Соглашения, не позднее даты прекращения Соглашения.
10.5. Отказ от Соглашения по инициативе Пользователя осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим Соглашением, на основании собственноручно подписанного заявления (уведомления) Пользователя, переданного Пользователем Компании (лично, курьером, по почте).
10.6. Компания вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Соглашения в случае нарушения Пользователем любых его обязательств, заявлений и гарантий, предусмотренных Соглашением. В этом случае Соглашение считается прекращенным в момент отправки Пользователю уведомления посредством Приложения «Sitronics Electro» (направления push-уведомления) или отправки sms-сообщений, или посредством электронной почты. В случае, если в момент уведомления происходит зарядка электромобиля, Пользователь обязуется незамедлительно завершить зарядную сессию.
10.7. В части неисполненных обязательств Сторон прекращенное по любым основаниям Соглашение продолжает действовать вплоть до исполнения указанных обязательств в полном объеме.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПОДСУДНОСТЬ
11.1. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем переговоров.
11.2. В случае, если Компания и Пользователь не пришли к решению посредством переговоров в течение 10 (десяти) дней, споры и разногласия передаются на разрешение суда по месту нахождения Компании.

12. ПРОЧЕЕ
12.1. Если иное прямо не предусмотрено в настоящем Соглашении, с момента вступления его в силу Компания и Пользователь признают юридическую силу за документами, направленными по электронной почте (адреса электронной почты Компании, указанные на Сайте, в Приложении «Sitronics Electro», и адреса электронной почты Пользователя, указанные в процессе Регистрации), соглашаются с тем, что указанные документы являются равнозначными документам, составленным на бумажных носителях и подписанных собственноручной подписью соответствующего лица, если иное прямо не предусмотрено настоящим Соглашением.
12.2. С момента вступления настоящего Соглашения в силу Компания и Пользователь признают юридическую силу за сообщениями и действиями, направленными и совершенными соответственно посредством использования Приложения «Sitronics Electro» или Сайта от имени Пользователя, а также с использованием телефонного номера, указанного Пользователем при Регистрации.
12.3. Сообщения, направленные на электронную почту, считаются полученными адресатом в момент их отправки.
12.4. Пользователь обязуется уведомлять Компанию об изменении номера мобильного телефона, адреса электронной почты и иных данных, предоставленных Пользователем Компании, обратившись в Службу поддержки. Компания не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с изменением указанных в настоящем пункте Соглашения данных Пользователя, если Пользователь не оповестил об указанных в настоящем пункте Соглашения обстоятельствах Компанию, и/или предоставил Компании неверные данные.
12.5. Пользователь признает, что Сайт и Приложение «Sitronics Electro» являются достаточными для обеспечения надлежащей работы при приеме, передаче, обработке и хранении информации, а также для защиты информации от несанкционированного доступа, подтверждения подлинности и авторства электронных документов, отправленных с их использованием, а также для разбора конфликтных ситуаций. Пользователь доверяет программному обеспечению Сайта и Приложения «Sitronics Electro».
12.6. Сайт и Приложение «Sitronics Electro» являются интеллектуальной собственностью Компании, любое использование допускается только на основании разрешения Компании. Использование Сайта и Приложение «Sitronics Electro» без разрешения Компании любыми способами и в целях иных, чем допускаются Соглашением, является незаконным и может повлечь за собой привлечение Пользователя к ответственности.
12.7. В части, не урегулированной настоящим Соглашением, отношения Компании и Пользователя регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
12.8. Компания вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного лица Компании (с помощью средств механического или иного копирования) в любых документах, в том числе в настоящем Соглашении и/или в связанных с ним сообщениях и уведомлениях. Стороны признают юридическую силу за такими документами.
12.9. По всем вопросам, связанным с использованием Сервисов Сайта и Приложения «Sitronics Electro» со всеми претензиями Пользователь может обращаться в Службу поддержки. При обращении с претензией к Компании Пользователь должен предоставить документы, подтверждающие обоснованность претензии, а также указать свои данные, предоставленные им при Регистрации.
12.10. Пользователь, не принявший условия настоящего Соглашения, либо принявший их по ошибке, должен сообщить об этом Компании и не вправе пользоваться Сервисами Сайта и Приложения «Sitronics Electro», а также Сервисом «Sitronics Electro».
12.11. Настоящее Соглашение составлено на русском языке.

13. РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
ОcОО «ЕВОКС»
Юридикалык жактын жайгашкан жери жана дареги:
Кыргызская Республика 720017, г.Бишкек ул. Чуйкова 134В кв 27
e-mail: evoxkg@gmail.com
СИН 01209202210216, ОКПО 31566965
к/э 1250820007411091
ФОАО Халык Банк Кыргызстан-Бишкек
БИК: 125008
ОcОО «ЕВОКС» башкы директор
Рамис Беков