ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ


Սույն Օգտագործողի համաձայնագիրը հրապարակային առաջարկ է (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) և ուղղված է ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿ ՓԲԸ-ին (այսուհետ՝ Ընկերություն) ցանկացած աշխատունակ անհատի, ով համապատասխանում է սույն Համաձայնագրի և Միանալու համաձայնագրի պահանջներին և մտադիր է դառնալ (կամ արդեն դառել է) «SITRONICS Electro» ծառայության հաճախորդը (այսուհետ՝ Օգտատեր): Համաձայնագիրը կարգավորում է Կայքի ծառայությունների և «SITRONICS Electro» հավելվածի օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև, կիրառելի մասով, հարաբերությունները Ընկերության կողմից տրամադրման և «SITRONICS Electro» ծառայության օգտագործողի կողմից օգտագործման վերաբերյալ, և հանդիսանում է որպես Համաձայնագիր Ընկերության և Օգտատիրոջ միջև Օգտատիրոջ գրանցման պահից: Կայքի ծառայություններից և «SITRONICS Electro» հավելվածից օգտվելուց առաջ Օգտագործողը պետք է ուշադիր կարդա սույն Համաձայնագիրը և անվերապահորեն ընդունի դրա բոլոր պայմանները:
1. ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
Սույն Համաձայնագրում օգտագործվում են հետևյալ տերմինները՝ ստորև որոշակի նշանակություն ունեցող: Եթե ​​Համաձայնագրում օգտագործվում են տերմիններ և հասկացություններ, որոնք սահմանված չեն սույն բաժնում, դրանք ունեն այն իմաստները, որոնք սովորաբար տրվում են նրանց համապատասխան ոլորտում:
1.1. Ընկերությունն է ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐԹԱԿ ՓԲԸ (ՀՎՀՀ 02870484, Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը և հասցեն՝ ԱՂԱՅԱՆ Փ. / Շ / 9 / 73 ԲՆ. ԿԵՆՏՐՈՆ 0009 ԵՐԵՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ):
1.2. Գործընկեր - անհատ ձեռնարկատեր և (կամ) իրավաբանական անձ, ներառյալ ԷԼԿ-ի սեփականատերը, որն իր ԷԼԿ-ը միացնում է Ծառայությանը և Sitronics Electro հավելվածին, իսկ Օգտատերը, իր հերթին, որոնում է ԷԼԿ-ը, վերապահում է ԷԼԿ-ն, գործարկում լիցքավորման գործնթացը` համաձայն Սակագների, որոնք նշված են ԷԼԿ-ի մասին տեղեկատվության մեջ: Գործընկերը կարող է ծառայություններ մատուցել ցանկացած երկրում:
1.3. Օգտատեր - ֆիզիկական անձ, ով համապատասխանում է սույն Համաձայնագրի, պահանջներին, ով անցել է Գրանցման/Լիցենզավորման ընթացակարգերը և անվերապահորեն ընդունել է սույն Համաձայնագիրը՝ համաձայն դրա պահանջների: Սույն Համաձայնագրի նպատակների համար և կախված ենթատեքստից, որպես Օգտատերը կարող է հասկացվել այն անհատը, ով համապատասխանում է սույն Համաձայնագրի պահանջներին, բայց դեռ չի անցել (չի ավարտել) Գրանցման ընթացակարգը և չի ընդունել սույն Համաձայնագիրը (Ընկերության և/կամ իր Գործընկերոջ պոտենցիալ հաճախորդ):
1.4. Կայք – Ընկերության պաշտոնական կայքն է՝ https://www.sitronics.com
1.5. «SITRONICS Electro» հավելվածը - Սարքերի ծրագրային հավելված է, որը հանդիսանում է Ընկերության մտավոր սեփականությունը, որն Օգտատիրոջը տալիս է Գրանցման/Լիազորման հնարավորություն, ինչպես նաև ( գրանցված և լիազորված Օգտատիրոջ համար) «SITRONICS Electro» ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը:
1.6. Սարք - Օգտատիրոջ էլեկտրոնային սարք է, որը միացված է ինտերնետին, գործում է iOS կամ Android օպերացիոն համակարգերի հիման վրա, որը հնարավորություն է տալիս օգտատիրոջը գրանցել/լիազորել, ինչպես նաև (կախված Սարքի ֆունկցիոնալությունից) «SITRONICS Electro» Service-ից օգտվելու հնարավորությունից։ «SITRONICS Electro» հավելվածի և/կամ կայքի միջոցով: Սարքերն առանց սահմանափակման ներառում են համակարգիչներ (ներառյալ նոութբուք, լապթոպ, Macintosh համակարգիչներ), բջջային հեռախոսներ (ներառյալ սմարթֆոնները և հաղորդակցիչները), PDA-ները, ներառյալ պլանշետային սարքերը:
1.7. «SITRONICS Electro» ծառայությունը- Ընկերության և իր Գործընկերների համապարփակ ծառայությունն է, որը տրամադրվում է գրանցված և լիազորված օգտատերերին՝ օգտագործելով «SITRONICS Electro» հավելվածը օրը քսանչորս ժամ, շաբաթը յոթ օր, առանց հանգստյան օրերի և արձակուրդների, որը բաղկացած է Օգտատերերին աշխարհագրական քարտեզի վրա ԷԼԿ որոնելու գործառույթի տրամադրումից՝ հետագայում Օգտագործողի էլեկտրական մեքենան լիցքավորելու հնարավորություն «SITRONICS Electro» հավելվածում տեղադրված պայմաններով և սակագներով:
1.8. Լիցքավորման գործընթացը - էլեկտրական մեքենայի քարշիչ մարտկոցը էլեկտրական էներգիայով լիցքավորելու գործընթացն է՝ օգտագործելով ԷԼԿ-ը՝ ծառայության և Sitronics Electro հավելվածի միջոցով:
1.9. ԷԼԿ-ը - էլեկտրական լիցքավորման կայան է, որը պատկանում և շահագործվում է Ընկերությանը և/կամ պատկանում և շահագործվում է Գործընկերոջ կողմից:
1.10. Համաձայնագիրը - Ընկերության և Օգտագործողի միջև համաձայնագիր է, ներառյալ դրան բոլոր հավելվածներն ու լրացումները, որի տեքստը տեղադրված է Կայքում և Sitronics Electro հավելվածում , որը կարգավորում է Ընկերության տրամադրման և Օգտագործողի կողմից «SITRONICS Electro» Service-ը օգտագործման համար հարաբերությունները: Ընկերության և Օգտատիրոջ միջև Համաձայնագրի կնքումն իրականացվում է Օգտագործողին միացնելով Ընկերության կողմից սահմանված և Օգտագործողի համաձայնագրում նշված պայմաններին: Համաձայնագիրը համարվում է կնքված Կայքում կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում Օգտատիրոջ առանց ձախողման գրանցման ավարտի օրվանից ՝ ուղեկցվող Օգտատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի պայմանների անվերապահ ընդունումով:
1.11. Օգտատիրոջ գրանցումն - Օգտատիրոջ կողմից, որը շահագրգռված «SITRONICS Electro» ծառայությունից օգտվելով, և Ընկերության կողմից կատարել գործողությունների որոշակի փաթեթ, որը ամրագրված է սույն Համաձայնագրում, ինչպես նաև «SITRONICS Electro» հավելվածում և/կամ կայքում:
1.12. Օգտատիրոջ լիազորում - սույն Համաձայնագրում, ինչպես նաև «SITRONICS Electro» հավելվածում կամ կայքում ամրագրված գործողությունների որոշակի փաթեթի իրականացում, որպեսզի նույնականացնեն գրանցված Օգտատիրոջը «SITRONICS Electro» -ի հետագա օգտագործման համար Ծառայություն «SITRONICS Electro» հավելվածի և/կամ կայքի միջոցով:
1.13. Էքվեյրինգ Բանկ- իրավաբանական անձ է, որը Ընկերության հետ Համաձայնագրի հիման վրա ընդունում է անկանխիկ վճարումներ Օգտատերերից Sitronics Electro հավելվածի միջոցով՝ օգտագործելով բանկային քարտեր:
1.14. Թողարկող բանկ - իրավաբանական անձ, որը թողարկում և վարում է Օգտատիրոջ հաշիվները:
1.15. Ֆիսկալ փաստաթուղթ՝ սահմանված ձևաչափերի համաձայն ներկայացված հարկաբյուջետային տվյալներ, որոնք ստեղծվել են ՀԴՄ-ների կողմից Բանկային քարտի միջոցով Sitronics Electro ծառայության Օգտագործողի կողմից վճարման պահին:
1.16. Աջակցման ծառայությունը- Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումն է, որը տրամադրում է օրը քսանչորս ժամ, շաբաթը յոթ օր, առանց հանգստյան օրերի և արձակուրդների, խորհրդատվական աջակցություն Օգտատերերին, և տեղեկացնում նրանց Կայքի և «SITRONICS Electro» հավելվածի Ծառայությունների մասին, ինչպես նաև Ընկերության կողմից «SITRONICS Electro» ծառայության օգտվելու գործընթացի մասին : Աջակցություն և տեղեկատվությունը տրամադրվում է, երբ Օգտատերը կապվում է Աջակցության ծառայության հետ:
1.17. «SITRONICS Electro» կայքի և հավելվածի ծառայություններ- «SITRONICS Electro» կայքի և հավելվածի բոլոր գործառույթներն ու ռեսուրսները, որոնք հասանելի են Օգտագործողին մուտքի պահին, ներառյալ գրանցման և թույլտվության հնարավորությունները, ինչպես նաև «SITRONICS Electro» ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունը, կախված Օգտագործողի մուտքի մակարդակից տվյալ պահին (մինչ Գրանցումը, Գրանցման ընթացակարգը սկսելուց հետո, Համաձայնագրի կնքումից հետո):
1.18. Գաղտնիության քաղաքականություն - Կայքում և «SITRONICS Electro» հավելվածում տեղադրված փաստաթուղթ, որը կարգավորում է Օգտատիրոջ մասին տեղեկատվության ստացման, մշակման և պահպանման նպատակները, մեթոդները և ընթացակարգը՝ Կայքի ծառայություններին և «SITRONICS Electro» հավելվածին հասանելիություն ապահովելու համար , ինչպես նաև «SITRONICS Electro» Service ծառայությունը տրամադրելու համար:
1.19. Սույն Համաձայնագրի տեքստում եզակի թվով օգտագործվող տերմինները կարող են ենթադրել հոգնակի թիվը և հակառակը:

2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

2.1. Սույն Համաձայնագրի համաձայն՝ Ընկերությունը օգտատիրոջը տրամադրում է Կայքի ծառայություններից օգտվելու ոչ բացառիկ իրավունք և «SITRONICS Electro» հավելվածից օգտվելու ոչ բացառիկ իրավունք՝ առանց Օգտատիրոջից լրացուցիչ վճար գանձելու (վճարը ներառված է ձգման մարտկոցի լիցքավորման ծառայությունների արժեքի մեջ ): Յուրաքանչյուր իրավունք համարվում է տրված Կայքում գրանցման և Օգտատիրոջ շարժական սարքում Հավելվածը ներբեռնելու պահից (համապատասխանաբար): Ընկերությունը օգտվողին իրավունք է տալիս օգտվել Կայքի ծառայություններից և «SITRONICS Electro» հավելվածից՝ տվյալ պահին օգտագործողի մուտքի մակարդակին համապատասխանող չափով (մինչ գրանցումը, Գրանցման ընթացակարգի մեկնարկից հետո, Համաձայնագիրը կնքելուց հետո): Կայքի ծառայություններից կամ «SITRONICS Electro» հավելվածից օգտվելու իրավունքը տրվում է տրամադրման օրվանից 1 օր ժամկետով և յուրաքանչյուր անգամ նշված ժամկետի ավարտից հետո երկարաձգվում է ևս մեկ օրով՝ նույն պայմաններով, այն պայմանով, որ կողմերից ոչ մեկը չի հայտարարել օգտագործման դադարեցման մասին մինչև օգտագործման իրավունքի ժամկետի ավարտը։ Ընկերությունն իրավունք ունի հայտարարություն անել օգտագործման իրավունքի դադարեցման մասին՝ անջատելով Օգտատիրոջը Կայքից կամ SITRONICS Electro հավելվածից (արգելափակելով Օգտատիրոջը): Օգտագործողն իրավունք ունի իրավունքից օգտվելու դադարեցման մասին հայտարարություն անել՝ գրավոր դիմում ներկայացնելով Ընկերությանը:
2.2. Կայքի ծառայությունների և «SITRONICS Electro» հավելվածի օգտագործումը թույլատրվում է միայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված եղանակներով (դրա կնքումից հետո):
2.3. Օգտատերը երաշխավորում է, որ չի օգտագործի Կայքի ծառայությունները և «SITRONICS Electro» հավելվածը՝ խախտելով գործող օրենսդրության պահանջները, սույն Համաձայնագրի պայմանները, իսկ Միանալու պայմանագրի կնքման դեպքում՝ նաև Միանալու համաձայնագրի պայմանները, Ընկերությանը կամ երրորդ անձանց վնաս պատճառելու նպատակով:
2.4. Օգտագործողը տեղեկացնում է Աջակցության ծառայությանը սխալների կամ անսարքությունների առկայության մասին, որոնք տեղի են ունեցել Կայքի ծառայությունների կամ «SITRONICS Electro» հավելվածի օգտագործման ընթացքում:
2.5. Կայքի և «SITRONICS Electro» հավելվածի ծառայությունները Օգտատիրոջ կողմից կարող են օգտագործվել հետևյալի համար.
2.5.1. Ընկերության և նրա Գործընկերների մասին տեղեկություններ ստանալու, Ընկերության և նրա Գործընկերների կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ ծանոթանալու.
2.5.2 «SITRONICS Electro» կայքում կամ հավելվածում գրանցումը լրացնելուն ուղղված գործողություններ կատարելու.
2.5.3. 2 «SITRONICS Electro» Ծառայության Թույլտվության և օգտագործմանն ուղղված գործողություններ կատարելու:


3. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

3.1. Կայքի ծառայությունները և «Sitronics Electro» հավելվածը Օգտվողներին հնարավորություն են տալիս օգտվել մի շարք ծառայություններից ԷԼԿ-ի օգտագործման համար ընկերության գործընկերների մոտ: Տեղեկությունն այն մասին, որ Գործընկերը կայանի սեփականատերն է, նշված է Sitronics Electro հավելվածում ԷԼԿ -ի մասին տեղեկատվության մեջ:
3.2. Գործընկերները միացնում են իրենց ԷԼԿ -ը Կայքին և/կամ Sitronics Electro հավելվածին, իսկ Օգտատերը, իր հերթին, օգտագործում է Աջակցության ծառայությունը, որոնում է ԷԼԿ, ամրագրում է ԷԼԿ, սկսում է լիցքավորման գործընթացը Ընկերության Գործընկերների ԷԼԿ -ի վրա՝ համաձայն ԷԼԿ -ի մասին տեղեկատվության մեջ նշված սակագները:
3.3. Օգտագործողը ընդունում և համաձայնում է, որ Ընկերությունը Գործընկերների կողմից տեղադրված ԷԼԿ -ի սեփականատերը չէ, չի սահմանում Սակագները և պատասխանատվություն չի կրում Գործընկերների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի համար:
3.4. Ընկերությունը և Գործընկերները առանձին և անկախ կազմակերպություններ են: Կայքում կամ «Sitronics Electro» հավելվածում վերապահելով և/կամ ակտիվացնելով մուտքը դեպի ԷԼԿ ՝ Օգտագործողը գործընկերներից մեկի հետ ուղղակիորեն առևտրային/պայմանագրային Համաձայնագիր է կնքում:
3.5. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ և Գործընկերոջ միջև վեճերի և տարաձայնությունների կարգավորման համար: Ընկերությունը չպետք է դառնա Օգտատիրոջ և Գործընկերոջ միջև վեճի կողմ:
4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԵՎ ԼԻԱԶՈՐԱՑՈՒՄ

4.1. Կայքի ծառայությունների և «SITRONICS Electro» հավելվածի օգտագործումը հնարավոր է միայն Կայքում Օգտագործողի գրանցման կամ «SITRONICS Electro» հավելվածի և թույլտվության դեպքում, համապատասխանաբար Կայքում կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում, սույն Համաձայնագրի համաձայն, ինչպես նաև՝ Կայքի կամ «SITRONICS Electro» հավելվածի գործողությունների հաջորդականությամբ:
4.2. Օգտատիրոջը «SITRONICS Electro» հավելվածում գրանցելու համար Օգտատերը ինքնուրույն վերբեռնում (ներբեռնում է) «SITRONICS Electro» հավելվածը Սարքի վրա՝ օգտագործելով AppStore (itunes.apple.com) և/կամ Google Play (play.google.com) Ինտերնետի ցանցում: Կայքում օգտատեր գրանցելու համար Օգտատերը մուտք է գործում Կայք:
4.3. Կայքում կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում Օգտատերի գրանցման համար Օգտատերը լրացնում է հարցաթերթիկ՝ տրամադրելով այս հարցաշարում պահանջվող տեղեկատվությունը:
4.4. Օգտատերը չի կարող ավարտել Գրանցումը առանց սույն Համաձայնագրի պայմանները ընդունելու՝ նշելով «Ես համաձայն եմ պայմանների և պայմանների հետ և ընդունում եմ Օգտագործողի համաձայնագիրը» վանդակը (Կայքում) կամ սեղմելով «Ընդունել» կոճակը «SITRONICS Electro» հավելվածում:
4.5. Սույն Համաձայնագրի 4.3, 4.4 կետերում նշված գործողությունները կատարելուց առաջ Օգտագործողը մուտքագրում է իր բջջային հեռախոսահամարը: Ընկերությունը ավտոմատ կերպով ստեղծում է միանվագ հաստատման կոդ (գաղտնաբառ) նշված բջջային հեռախոսահամարին և ուղարկում այն ​​sms-ի միջոցով, որը մուտքագրելուց հետո Օգտատիրոջը հնարավորություն է տրվում կատարել սույն Հավելվածի 3.3, 3.4 կետերում նշված գործողությունները: Հետագայում, «SITRONICS Electro» կայքում և (կամ) «SITRONICS Electro» հավելվածում Լիազորում կատարելիս, Օգտատիրոջ անձնական հաշիվ մուտք գործելու համար օգտագործվում է այն բջջային հեռախոսահամարը, որը Օգտատիրոջ կողմից նշված է գրանցման ժամանակ: Պաշտոնական Կայքում անձնական հաշիվ մուտքագրելու մեկանգամյա կոդը (գաղտնաբառ) ավտոմատ կերպով ստեղծվում է Ընկերության համակարգում և ուղարկվում Օգտատիրոջն ամեն անգամ, երբ անհրաժեշտ է լինում անձնական հաշիվ մուտքագրել: Տվյալների տրամադրման փուլում և մինչև Գրանցման ընթացակարգի ավարտը Օգտատերը իրավունք ունի սահմանափակ չափով օգտագործել Կայքը և «SITRONICS Electro» հավելվածը՝ մուտք գործել դեպի անձնական հաշիվ, կապել բանկային քարտերը և այս փուլում առկա այլ գործառույթներ կատարել:
4.6. Օգտագործողի կողմից սույն Համաձայնագրի 3.3 կետին համապատասխան տվյալներ տրամադրելուց հետո Ընկերությունը տեղեկացնում է Օգտատիրոջը հաջող Գրանցման և Օգտատիրոջ հետ Համաձայնագրի կնքման մասին Ընկերության համար հարմար ցանկացած ձևով:
4.7. Եթե ​​Օգտագործողը գրանցման ընթացքում կեղծ տեղեկատվություն է տրամադրում, կամ եթե Ընկերությունը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ Օգտատիրոջ տրամադրած տեղեկատվությունը կեղծ է, Ընկերությունն իրավունք ունի (քանի որ Օգտատերը նման իրավունք է տալիս ընկերությանը) ժամանակավորապես արգելափակել Օգտագործողի մուտքը դեպի Կայքի ծառայությունների և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածի օգտագործումը, քանի դեռ Օգտագործողը չի տրամադրել ապակողպման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, որի ցանկը սահմանում է Ընկերությունը: Օգտագործողը ծանուցվում և համարվում է ծանուցված մուտքի արգելափակման մասին տեղեկատվություն ստանալու պահին Կայք և/կամ «SITRONICS Electro» հավելված մուտք գործելիս:
4.8. Այն պահից, երբ Օգտատիրոջը տեղեկատվություն է ուղարկվում սույն Համաձայնագրի 3.6-րդ կետի համաձայն Օգտատիրոջ հետ Համաձայնագիր կնքելու որոշման մասին, գրանցումը համարվում է ավարտված (հաջողված):
4.9. Օգտատիրոջ Գրանցման ավարտից հետո Օգտատիրոջ թույլտվությունը, որը ենթադրում է Կայքից և (կամ) «SITRONICS Electro» հավելվածից օգտվելու և «SITRONICS Electro» ծառայությունն ամբողջությամբ օգտագործելու հնարավորությունը, իրականացվում է մուտքագրելով Լոգինը և մեկանգամյա հաստատման կոդը ( գաղտնաբառ) (որը ավտոմատ կերպով է ստեղծվում) Ընկերության համակարգում և Ընկերության կողմից ուղարկվում է Օգտատիրոջը sms-ի միջոցով) Կայքի անձնական հաշվում և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում:
4.10. Օգտագործողը պարտավորվում է գաղտնի պահել Լոգինը և գաղտնաբառը, ինչպես նաև այլ տվյալներ, որոնց միջոցով Օգտատիրոջ անունից կարելի է մուտք գործել Կայքի ծառայություններ և/կամ «SITRONICS Electro» հավելված: Լոգինի, գաղտնաբառի կորստի կամ եթե հիմքեր կան ենթադրելու, որ այս տվյալները (ինչպես նաև այլ տվյալներ) տնօրինել է երրորդ կողմը, Օգտատերը պարտավոր է՝ օգտագործելով Գրանցման ընթացքում իր կողմից նշված կոնտակտային տվյալները, Ընկերություն ներկայացնելու հարցում (ուղարկելով այն Ընկերության էլեկտրոնային հասցեին՝ support. ezs@sitronics.com, կամ կապվելով Աջակցության ծառայության հետ) արգելափակել մուտքը իր անձնական հաշիվ, որից հետո նա կստանա այլ գաղտնաբառ, և, Ընկերության հետ համաձայնեցված՝ նաև Լոգին։ Անձնական հաշիվ մուտքն արգելափակելու հայտը Ընկերությունը քննարկում է հարցումն ուղարկելու պահից 1 (մեկ) ժամվա ընթացքում: Օգտատիրոջ կողմից այս պարտավորությունը չկատարելուց բխող բոլոր ռիսկերը կրում է Օգտագործողը:
4.11. Գրանցման ավարտից հետո Օգտատիրոջ կողմից Աջակցման ծառայության բոլոր զանգերը կատարվում են հարցաթերթիկը լրացնելիս նշված բջջային հեռախոսահամարից կամ այլ հեռախոսահամարից՝ պայմանով, որ Օգտատերը լրացուցիչ տվյալներ է տրամադրում Աջակցման ծառայության աշխատակցի խնդրանքով:
4.12. Օգտատերը կարող է փոխել Գրանցման ընթացքում իր կողմից նշված բջջային հեռախոսահամարը՝ կապվելով Աջակցության ծառայության հետ կամ էլեկտրենային հասցեին support.ezs@sitronics.com միևնույն ժամանակ Օգտագործողի կողմից Օպերատորին հաղորդվում է Համաձայնագրով նախատեսված տեղեկատվությունը):

5. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԸ, ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՐԳԸ.
5.1 Եթե ​​Օգտատերը հաջողությամբ ավարտի Գրանցման գործընթացը Կայքում և/կամ SITRONICS Electro հավելվածում, Օգտատերը պետք է կապի (մուտքագրի տվյալներ) «SITRONICS Electro» ծառայության իր բանկային քարտ(ները), որոնք ավտոմատ կերպով ինտեգրվում են «SITRONICS Electro» Ծառայության հետ և որից գումարները կգանձվեն Համաձայնագրով նախատեսված վճարումների դիմաց: Թույլատրվում է օգտագործել միայն այն վճարային համակարգերի բանկային քարտերը, որոնք նշված են Կայքում և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում՝ ինտերնետ վճարումներ կատարելու հնարավորությամբ: Ինտերնետ վճարումներ կատարելու հնարավորությունը Օգտատիրոջ կողմից տրամադրվում է ինքնուրույն՝ բանկային քարտը թողարկող բանկի միջոցով:
5.2. Բանկային քարտից օգտվելու համար Օգտատերը պետք է նշի «SITRONICS Electro» Ծառայության վճարման համար օգտագործվող բանկային քարտի տվյալները՝ համաձայն Հավելվածում նշված ձևի: Բանկային քարտի տվյալների ճշգրտության համար բացառապես պատասխանատվություն է կրում Օգտատերը:
5.3 Երբ Օգտատերը կապում է յուրաքանչյուր բանկային քարտ, ինչպես նաև «SITRONICS Electro» Ծառայության յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ Օգտատիրոջ բանկային քարտի դրական մնացորդը կարող է ստուգվել, որի համար գանձվում է գումար, այն վերադարձնելով բանկային հաշվին, Օգտատիրոջ քարտը դեբետագրման օրվանից 24 ժամվա ընթացքում:
5.4. Ընկերությունը և նրա Գործընկերները մուտք չունեն Օգտատիրոջ կողմից նշված բանկային քարտի տվյալներին և պատասխանատվություն չեն կրում փոխանցված տվյալների անվտանգության և գաղտնիության համար անկանխիկ վճարում կատարելիս: Օգտատիրոջ կողմից անկանխիկ վճարումները կատարվում են ձեռք բերող բանկի կանոններին համապատասխան:
5.5. «Sitronics Electro» Ծառայության արժեքը որոշվում է Ընկերության և/կամ Գործընկերի կողմից ինքնուրույն՝ հաշվի առնելով սակագները և սպառված ծառայությունների ծավալը և նշված է «Sitronics Electro» հավելվածում։
5.6. Սպառված Ծառայությունների ծավալը հասկացվում է որպես լիցքավորման Գործընթացի տևողությունը, ԷԼԿ ամրագրումը, սպառված էլեկտրաէներգիայի քանակությունը և այլ բաղադրիչները, որոնք ազդում են Sitronics Electro ծառայության արժեքի վրա, որը նախատեսված է Ընկերության և/կամ նրա Գործընկերների սակագներով: Մատուցված ծառայությունների ծավալը՝ արտահայտված կՎտժ-ով, ձևավորվում է ԷԼԿ տեխնիկական հաշվիչի ցուցումների հիման վրա և կարող է չհամընկնել էլեկտրական մեքենայի կողմից լիցքավորման գործընթացում ցուցադրվող էլեկտրաէներգիայի քանակի հետ։
5.7. Սպառված Ծառայությունների համար վճարումը կատարվում է այն երկրի արժույթով, որտեղ Ընկերությունը և/կամ Գործընկերը մատուցում է Sitronics Electro ծառայությունը:
5.8. Լիցքավորման գործընթացի ավարտից հետո Պայմանագրով նախատեսված վճարումների դիմաց միջոցները դեբետագրվում են Sitronics Electro ծառայության կողմից Օգտատիրոջ կողմից կցված և որպես հիմնական բանկային քարտ ընտրված բանկային քարտից:
5.9. Վճարումը կատարելուց հետո Օգտատիրոջը տրամադրվում են Ֆիսկալ փաստաթղթեր: Ֆիսկալ փաստաթղթերն ուղարկվում են Օգտատիրոջ կողմից նշված էլ.փոստի հասցեին՝ բանկային քարտը միացնելիս:
5.10. Եթե ​​Օգտատերը համաձայն չէ վճարման հետ կապված հարցերի շուրջ, Օգտատերն իրավունք ունի կապ հաստատել Ընկերության հետ support.ezs@sitronics.com էլ.փոստով կամ 8-800-250-93-36 հեռախոսահամարով:
5.11. Այն դեպքում, երբ նման բողոքարկման վերաբերյալ ստուգման արդյունքների հիման վրա Ընկերությունը և (կամ) Գործընկերը որոշում են ամբողջությամբ կամ մասամբ վերադարձնել անկանխիկ վճարման գումարը, նշված գումարը վերադարձվում է բանկային հաշվին: Բանկային քարտը, որից կատարվել է անկանխիկ վճարումը. Միջոցների վերադարձման կարգն իրականացվում է գնորդ բանկի մասնակցությամբ և կարգավորվում է միջազգային վճարային համակարգերի, բանկերի (ներառյալ կապակցված քարտը թողարկող բանկի) և հաշվարկների այլ մասնակիցների կանոններով:
5.12 Բոլոր գործարքները կատարվում են բացառապես 3D Secure համակարգի կիրառմամբ: Գործարք կատարող հաճախորդի քարտային տվյալները պաշտպանված են:


6. ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6.1 Ընդունելով սույն Համաձայնագրի պայմանները՝ Օգտագործողը հայտարարում է, որ ինքը.
- խոսում է ռուսերեն այնքան մակարդակով, որը բավարար է սույն Համաձայնագրի իմաստն ու նշանակությունը կարդալու և հասկանալու համար.
- կարդացել է Համաձայնագրի պայմանները, հասկացել է նշված փաստաթղթի իմաստն ու նշանակությունը, համաձայն է դրա բովանդակության հետ և ընդունում է այն առանց որևէ վերապահումների, պայմանների և բացառությունների և պարտավորվում է կատարել իր կողմից սահմանված պահանջները, պատասխանատվություն կրել չկատարման համար / դրանում սահմանված պահանջների և պայմանների ոչ պատշաճ կատարումը, ինչպես նաև հասկանում է իր գործողությունների բոլոր հետևանքները գրանցման, Կայքի ծառայությունների օգտագործման և «SITRONICS Electro» հավելվածի, «SITRONICS Electro» ծառայության .
- Գրանցման ընթացքում Ընկերությանը տրամադրել է ամբողջական, վավեր և հավաստի տվյալներ.
- համապատասխանում է սույն Համաձայնագրով իրեն դրված բոլոր պահանջներին.
- համաձայն է ԷԼԿ-ում ներկառուցված տեսակառավարման գործիքների միջոցով էլեկտրական մեքենայի լիցքավորման գործընթացի տեսաֆիքսման հետ.
- համաձայնում է, որ Օգտագործողի կողմից սույն Համաձայնագրով նախատեսված իր երաշխիքներից և պարտավորություններից որևէ մեկի խախտման հետևանքով Ընկերությանը հասցված վնասի չափը, որոշվում է բացառապես Ընկերության կողմից և իր հայեցողությամբ, և անվերապահորեն համաձայնում է փոխհատուցել Ընկերությանը նման կորուստների համար.
- համաձայնում է, որ սույն Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել Ընկերության կողմից՝ առանց Ընկերության կողմից որևէ ծանուցման, և պարտավորվում է ինքնուրույն վերահսկել սույն Համաձայնագրի համապատասխան փոփոխությունները: Սույն Համաձայնագրի նոր խմբագրությունը կամ փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում կայքում կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում տեղադրվելու պահից և պարտադիր են Օգտատիրոջ համար Ընկերության կողմից հրապարակման օրվանից 24 ժամ հետո կամ հաջորդ գանձման պահից, երբ ձգողական մարտկոցը սկսվում է լիցքավորվել կամ այն ​​պահից, երբ Օգտագործողը նշում է «Ես համաձայն եմ պայմաններին և ընդունում եմ Օգտագործողի համաձայնագիրը» վանդակը (Կայքում) կամ սեղմում է. «Ընդունել» կոճակը «SITRONICS Electro» հավելվածում, կախված նրանից, թե պայմաններից որն է առաջինը.
- համաձայնում է ստանալ Ընկերությունից ցանկացած ձևաչափով ցանկացած ծանուցում, հաղորդագրություն, տեղեկատվություն և նամակագրություն, պայմանով, որ դրանց բովանդակությունը համապատասխանում գործող օրենսդրության պահանջներին.
- ճանաչում է իրավաբանական ուժ Ընկերության կողմից Կայքի կամ «SITRONICS Electro» հավելվածի միջոցով ուղարկված փաստաթղթերի համար, ինչպես նաև անձամբ ստորագրված փաստաթղթերի, Կայքի կամ «SITRONICS Electro» հավելվածի միջոցով կատարված գործողությունների համար.
- ընդունում է, որ Ընկերության կողմից օգտագործվող նույնականացման միջոցները բավարար են անձին նույնականացնելու համար, ումից ծագել են համապատասխան փաստաթղթերն ու գործողությունները.
6.2. Օգտատերը պարտավոր է ծանոթանալ սույն Համաձայնագրի պայմաններին (ներառյալ նոր հրատարակությունը) նախքան «Ես համաձայն եմ պայմանների և պայմանների հետ և ընդունում եմ Օգտագործողի համաձայնագիրը» վանդակը (Կայքում) նշելը կամ նախքան «SITRONICS Electro» հավելվածի «Ընդունել» կոճակը սեղմելը: Օգտագործողը, ով ժամանակին չի կարդացել սույն Համաձայնագրի պայմանները (ներառյալ նոր հրատարակությունը), իր վրա է վերցնում դրա հետ կապված անբարենպաստ հետևանքների բոլոր ռիսկերը:

7. ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Օգտագործողը համաձայնում է ստանալ գովազդային հաղորդագրություններ Ընկերությունից, որոնք պարունակում են Ընկերության և/կամ նրա գործընկերների և/կամ այլ երրորդ անձանց կողմից վաճառվող ապրանքների և ծառայությունների գովազդները էլեկտրոնային փոստի հասցեին և բջջային հեռախոսահամարին (ներառյալ WhatsApp-ում դրա հետ կապված հաշիվները, Viber մեսենջերներ, Telegram և այլն), որոնք Օգտատիրոջ կողմից նշված են Գրանցման գործընթացում, ինչպես նաև այլ էլփոստի հասցեներ և բջջային հեռախոսահամարներ (ներառյալ նրանց հետ կապված հաշիվները WhatsApp-ում, Viber-ում, Telegram-ում և այլն), որոնք Օգտատիրոջ կողմից տրամադրվել են Ընկերությանը համաձայն սույն Համաձայնագրի : Այն դեպքում, երբ Օգտագործողը դիմում է Ընկերությանը իրեն գովազդային հաղորդագրությունների տարածումը դադարեցնելու խնդրանքով, Ընկերությունը պարտավորվում է անհապաղ դադարեցնել նման բաշխումը համապատասխան հարցում կատարած Օգտատիրոջ նկատմամբ: Բացի այդ, Օգտատերը կարող է ինքնուրույն հրաժարվել տեղեկագրեր ստանալուց «Ծանուցումներ» բաժնում:
7.2. Օգտագործողը համաձայնում է Ընկերության կամ իր անունից իր կողմից ներգրավված գործակալի (վճարային համակարգի) կողմից իր բանկային քարտից միջոցների դեբետագրմանը՝ Միացման համաձայնագրով նախատեսված ցանկացած վճարում առանց ընդունման, առանց Օգտատիրոջ կողմից հավելյալ համաձայնություն ստանալու ներառյալ, այս կերպ, դուրս է գրվում «SITRONICS Electro» ծառայության մատուցման համար վարձատրությունները, տույժերը, վնասները, ծախսերը և Ընկերության ծախսերը, որոնք բխում են Համաձայնագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով, այլ գումարներ՝ գործող օրենսդրությամբ և Համաձայնագրով նախատեսված դեպքերում:
7.3. Օգտագործողը համաձայնում է, որ Ընկերությունը կգրանցի Օգտատիրոջ կոնտակտները (զրույցները) Աջակցման ծառայության հետ և նման գրառում կտրամադրի երրորդ անձանց:
7.4. Օգտագործողը համաձայնում է, որ Ընկերությունը և (կամ) նրա գործընկերները (վճարային համակարգերը) Համաձայնագրի գործողության ընթացքում պահպանեն Օգտատիրոջ բանկային հաշվի և (կամ) բանկային քարտի տվյալները, որոնց միջոցով Օգտագործողը վճարում է «SITRONICS Electro» ծառայության համար:


8. ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԵՐԱՇԽԻՔԸ, ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

8.1. Օգտատերը երաշխավորում է, որ այլ անձի անունից չի կատարի Գրանցումը և/կամ գրանցման տվյալները երրորդ անձանց չի փոխանցի:
8.2. Օգտատերը երաշխավորում է, որ ինքն է իր կողմից Կայքին, «SITRONICS Electro» հավելվածին, SITRONICS Electro Service-ին միացված բոլոր բանկային քարտերի սեփականատերը:
8.3. Օգտատերը հասկանում և համաձայնում է, որ Կայքի ծառայություններից և «SITRONICS Electro» հավելվածից ճիշտ օգտագործելու համար ինքը պետք է ապահովի Սարքերի ինտերնետ կապի պատշաճ արագությունը: Կայքի ծառայություններից և «SITRONICS Electro» հավելվածից օգտվելուց առաջ Օգտագործողը պետք է ինքնուրույն ստուգի, որ իր Սարքն ունի դրա համար անհրաժեշտ բնութագրերը, Սարքն ունի բջջային տվյալների փոխանցման գործառույթ կամ այլ գործառույթ, որը թույլ է տալիս օգտվել ինտերնետից: Ինտերնետ հասանելիության իրավունքների ձեռքբերման, համապատասխան Սարքերի և ծրագրային ապահովման արտադրանքի ձեռքբերման և այդ նպատակով կարգավորելու հետ կապված բոլոր հարցերը լուծվում են Օգտատիրոջ կողմից ինքնուրույն և իր հաշվին և ենթակա չեն Համաձայնագրի դրույթներին:
8.4. Օգտագործողը պատասխանատու է իր կողմից իրականացված բոլոր գործողությունների համար և/կամ օգտագործելով իր գաղտնաբառը և մուտքը Կայքում և «SITRONICS Electro» հավելվածում:
8.5. Օգտատերը չպետք է թույլ տա որևէ երրորդ կողմի օգտագործել Օգտատիրոջ մուտքը, գաղտնաբառը: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների հնարավոր վնասների, կորստի կամ կոռուպցիայի համար, որոնք կարող են առաջանալ Օգտագործողի կողմից սույն դրույթի խախտման պատճառով: Օգտագործողը պարտավորվում է ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ՝ պաշտպանելու և գաղտնի պահելու համար «SITRONICS Electro» հավելվածում և/կամ Կայքում տեղադրված տեղեկատվությունը, ներառյալ մուտքը և գաղտնաբառը, այլ անձանց կողմից չարտոնված օգտագործումից և անմիջապես տեղեկացնել Ընկերությանը նման օգտագործման փաստի հայտնաբերման մասին: Օգտագործողը կրում է նման հաղորդագրության բացակայության հետ կապված անբարենպաստ հետևանքների բոլոր ռիսկերը:
8.6. Օգտագործողը պարտավորվում է ինքնուրույն վերահսկել Կայքում և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում սույն Համաձայնագրի պայմանների փոփոխությունները:
8.7. Օգտագործողը պարտավորվում է չօգտագործել որևէ տեխնոլոգիա և չձեռնարկել որևէ գործողություններ, որոնք կարող են վնասել Կայքին և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածին, Ընկերության շահերին և սեփականությանը: Օգտագործողը պարտավորվում է Կայքում և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում գտնվելու ժամանակ օգտագործել արդյունավետ հակավիրուսային ծրագրերով Սարքեր՝ կանխելու վիրուսների և այլ ծրագրերի (լրտեսող ծրագրերի ազդեցությանը և այլն) ներթափանցումը Կայք և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածը:
8.8. Օգտագործողը պարտավորվում է հետևել գործող օրենսդրության այլ դրույթներին, սույն Համաձայնագրի դրույթներին և Ընկերության իրավական պահանջներին:
8.9. Այն դեպքում, երբ Օգտատիրոջ կողմից սույն Համաձայնագրի պայմանների խախտման հետևանքով Ընկերությունը կրել է կորուստներ, այդ թվում՝ երրորդ անձանց կողմից Ընկերության դեմ ներկայացված հայցերի և հայցերի արդյունքում, Օգտագործողը պարտավորվում է լուծել այդ պահանջները և հայցերը ինքնուրույն և իր հաշվին, և ամբողջությամբ փոխհատուցել Ընկերությանը պատճառված Օգտագործողի կողմից սույն Համաձայնագրի պայմանները չկատարելու հետևանքով պատճառված վնասները:
8.10 Սույն Համաձայնագրով նախատեսված իր պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար Օգտագործողը պատասխանատվություն է կրում գործող օրենսդրությանը և սույն Համաձայնագրին համապատասխան:
8.11. Օգտատերը պարտավորվում է տեղեկացնել Ընկերությանը Գրանցման ընթացքում նշված բջջային հեռախոսահամարի և այլ տվյալների փոփոխության դեպքում: Օգտագործողը կրում է նման հաղորդագրության բացակայության հետ կապված անբարենպաստ հետևանքների բոլոր ռիսկերը:

9. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Ընկերությունը Օգտվողին տրամադրում է Կայքի ծառայությունները և «SITRONICS Electro» հավելվածը, ինչպես նաև Կայքում և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում պարունակվող ցանկացած տեղեկատվություն «ինչպես կա» («as is») առանց որևէ երաշխիքի: Սա նշանակում է, ի թիվս այլ բաների, որ Ընկերությունը.
• պատասխանատվություն չի կրում Կայքի արագության և անխափան աշխատանքի, «SITRONICS Electro» հավելվածի, դրանց համատեղելիության համար Օգտատիրոջ Սարքերի ծրագրային ապահովման և օպերացիոն համակարգերի հետ.
• պատասխանատվություն չի կրում Կայքի և «SITRONICS Electro» հավելվածի շահագործման ընթացքում սխալների և/կամ վիրուսների բացակայության, կապի ուղիների ընդհատման և սերվերի ենթակառուցվածքի խափանումների համար միջքաղաքային կապի ուղիների, տվյալների փոխանակման կենտրոնների, համակարգչային կենտրոնների մակարդակում, ինչպես նաև տարածաշրջանային և տեղական կապի գծերի , իրենց պարտավորությունների չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը հեռահաղորդակցության և (կամ) էներգետիկ ցանցերի խափանումների պատճառով, ինչպես նաև երրորդ կողմերի անարդար գործողությունները, որոնք ուղղված են չարտոնված մուտքին և/կամ Կայքի կամ «SITRONICS Electro» հավելվածի անջատմանը : Օգտագործողը համաձայնում և հաստատում է, որ օգտագործում է Կայքը և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածը բացառապես իր ռիսկով:
• պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ Սարքի պատշաճ աշխատանքի համար.
• պատասխանատվություն չի կրում Կայքի ծառայությունների և «SITRONICS Electro» հավելվածի, «SITRONICS Electro» ծառայության Օգտագործողի ակնկալիքներին չհամապատասխանելու համար.
• պատասխանատվություն չի կրում Օգտագործողների գործողությունների համար Կայքում և «SITRONICS Electro» հավելվածում, ինչպես նաև Օգտատերերի կողմից Կայքի և «SITRONICS Electro» հավելվածի, «SITRONICS Electro» ծառայության օգտագործման հետևանքների համար:
9.2. Եթե ​​Օգտատիրոջ Սարքը չի աջակցում Կայքի ցուցադրումն ու շահագործումը, «SITRONICS Electro» հավելվածի ներբեռնումը, ցուցադրումը և շահագործումը, Կայքի ցանկացած Ծառայությունները և «SITRONICS Electro» հավելվածը, Ընկերությունը չի երաշխավորում մուտքի ապահովումը համապատասխան ռեսուրսների և դրանց օգտագործման/լիարժեք օգտագործման հնարավորությունը:
9.3. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում վճարային համակարգերի ժամանակավոր անգործունակության համար, որոնք ապահովում են Օգտատիրոջ վճարումների ընդունումը և փոխանցումը, որոնք առաջացել են Ընկերությունից անկախ պատճառներով, ինչպես նաև ֆորսմաժորային հանգամանքներով:
7.4. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Համաձայնագրի պայմանների խախտման համար, եթե նման խախտումը պայմանավորված է ֆորսմաժորային հանգամանքներով (ֆորսմաժոր), ներառյալ՝ պետական ​​մարմինների և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործողություններն ու որոշումները, հրդեհը, ջրհեղեղը, երկրաշարժը, բնական այլ աղետներ, էլեկտրականության բացակայություն և/կամ համակարգչային ցանցի խափանումներ, գործադուլներ, քաղաքացիական անկարգություններ, ցանկացած այլ հանգամանք, որը կարող է ազդել Ընկերության՝ սույն Համաձայնագրի պայմանների պահպանման վրա:
9.5. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում իր պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար, եթե դա պայմանավորված է Օգտատիրոջ գործողություններով/բացթողումներով, որոնք դուրս են Ընկերության վերահսկողությունից, այդ թվում՝ Օգտատիրոջ սխալ գործողությունների/բացթողումների հետևանքով:
9.6. Ապրանքները և/կամ ծառայությունները, որոնք Օգտագործողին առաջարկվում են վճարովի և/կամ անվճար հիմունքներով երրորդ անձանց կողմից, կարող են ներկայացվել Կայքում և «SITRONICS Electro» հավելվածում: Ընկերությունը դրանց տրամադրման/ ներկայացման հարաբերությունների մասնակից չէ և պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ և/կամ երրորդ կողմերի առաջ դրանց ներկայացման/տրամադրման համար:
9.7. «SITRONICS Electro» Կայքը և Հավելվածը կարող են պարունակել հղումներ դեպի երրորդ կողմերի կայքեր, հավելվածներ և այլ ռեսուրսներ: Երրորդ կողմերի նշված կայքերը, հավելվածները և այլ ռեսուրսները և դրանց նյութերը Ընկերության կողմից չեն ստուգվում ըստ օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության, և Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում դրանց բովանդակության համար:
9.8. Կայքում և «SITRONICS Electro» հավելվածում տեղադրված որևէ կայքի, հավելվածի, ռեսուրսի, ապրանքի կամ ծառայության, առևտրային կամ ոչ առևտրային բնույթի ցանկացած տեղեկատվության հղումը չի հանդիսանում վերը նշվածի հաստատում կամ առաջարկություն Ընկերության կողմից: Եթե ​​Օգտատերը որոշել է գնալ կայքեր, հավելվածներ, ռեսուրսներ, ապրանքներ, երրորդ կողմերի ծառայություններ կամ օգտվել երրորդ կողմի ծրագրերից, ապա նա դա անում է իր ռիսկով:
9.9. Երրորդ կողմերի գործողությունները, ինչպես նաև վճարային համակարգերի, հեռահաղորդակցության օպերատորների գործողությունները Ընկերության գործողությունները չեն, և Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում դրանց համար:
9.10. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում «SITRONICS Electro» հավելվածի, դրա հետ կապված հղումների տեղադրման համար Ընկերության կողմից չթույլատրված (չհաստատված) աղբյուրներում (կեղծված դիմում): Եթե ​​Օգտատերը օգտագործում է կեղծ հավելված, Ընկերությունը որևէ պատասխանատվություն չի կրում նրա առջև նման օգտագործման հետ կապված:
9.11. Օգտագործողը սույնով իրավունք է տալիս Ընկերությանը մշակել իր կողմից տրամադրված անձնական տվյալները Կայքում գրանցվելիս և այն օգտագործելիս, ինչպես նաև իր կողմից տրամադրված «SITRONICS Electro» հավելվածն օգտագործելիս՝ Ընկերությանը ծառայություններ մատուցելու համար, որոնք ուղղված են գանձման Օգտագործողի կողմից տրամադրված մեքենայի քարշային մարտկոցները լիցքավորման համար : Ընկերությունը երաշխավորում է Օգտագործողի անձնական տվյալների բարեխիղճ և օրինական մշակումը սույն Համաձայնագրով նախատեսված նպատակներին համապատասխան:
Վերամշակման իրավունքը տրվում է, ի թիվս այլ բաների, քարշիչ մարտկոցները լիցքավորելու, լիցքավորման վճարներ հավաքագրելու և դեբետագրելու, բանկին դրամական միջոցների դեբետավորման և կրեդիտավորման համար տեղեկատվություն տրամադրելու, օրենքներին և այլ կարգավորող իրավական ակտերին համապատասխանությունն ապահովելու, քանակի վերահսկման և մատուցվող ծառայությունների որակը և Կողմերի և երրորդ անձանց գույքի անվտանգության ապահովումը, ինչպես նաև երրորդ անձանց տեղեկատվություն տրամադրելը դաշնային օրենքներով և այլ կարգավորող իրավական ակտերով նախատեսված դեպքերում:
Անձնական տվյալների ցանկը, որոնց մշակման համար տրվում է համաձայնություն.
- ազգանունը, անունը, հայրանունը (ներառյալ նախորդները);
- անձնագրային տվյալներ կամ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ.
- ծննդյան ամսաթիվը, ծննդյան վայրը;
- քաղաքացիություն;
- տեղեկատվություն բանկային հաշիվների, քարտերի մասին;
- բնակության վայրի հասցեն (գրանցմամբ և փաստացի), նշված բնակության վայրում գրանցման ամսաթիվը.
- հեռախոսահամար;
- կենսաչափական անձնական տվյալներ (անձնական լուսանկար):
Գործողությունների ցանկ, որոնց համար տրված է համաձայնություն.
-Ընկերությունն իրավունք ունի կատարել անձնական տվյալների հետ գործողություններ (գործառնություններ) օրենսդրության պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես՝ հավաքագրում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, պարզաբանում (թարմացում, փոփոխություն), օգտագործում, բաշխում (ներառյալ փոխանցում), ապանձնավորում, արգելափակում, անձնական տվյալների ոչնչացում։
Անձնական տվյալների մշակումը կարող է իրականացվել ավտոմատացման գործիքների միջոցով և առանց դրանց օգտագործման (թղթի վրա):
9.12. Ընկերությունը երաշխավորում է Օգտատիրոջ տվյալների ժամանակին թարմացում՝ նրանց թարմացված տվյալներ տրամադրելու դեպքում:
9.13. Ընկերությունը պատասխանատվություն է կրում Օգտագործողի առաջ միայն Ընկերության պարտավորությունները չկատարելու հետևանքով պատճառված ուղղակի փաստացի վնասի համար՝ Օգտատիրոջ կողմից ընկերությանը «SITRONICS Electro» -ի վերջին օգտագործման համար վճարված բոլոր վճարումների չափով: Ծառայություն (ներառյալ Օգտատիրոջը ծախսերի և տույժերի փոխհատուցումը) մինչև վնասի առաջացումը:
9.14. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում «SITRONICS Electro» հավելվածն Օգտատիրոջ Սարքից երրորդ անձանց կողմից օգտագործելու համար, ինչի կապակցությամբ Օգտատիրոջ Սարքից կատարված բոլոր գործողությունները համարվում են Օգտատիրոջ գործողությունները: Այն դեպքում, երբ որևէ անձ մուտք է ստանում Կայքի ծառայությունները կամ «SITRONICS Electro» հավելվածը և դրանք Օգտատիրոջ անունից օգտագործելու հնարավորություն, Օգտատերը պարտավոր է անհապաղ տեղեկացնել Ընկերությանը գրավոր (էլեկտրոնային փոստով) կամ կապվելով Աջակցության ծառայության հետ: Հակառակ դեպքում, Կայքը կամ «SITRONICS Electro» հավելվածն օգտագործող Օգտատիրոջ անունից կատարվող բոլոր գործողությունները կդիտարկվեն որպես անմիջականորեն Օգտատիրոջ կողմից կատարված գործողություններ:


10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ: ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՎ ՀԵՌՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ:

10.1. Օգտագործողը ընդունում է սույն Համաձայնագիրը՝ կատարելով սույն Համաձայնագրի 4.5 կետում նշված գործողությունները: Օգտատիրոջ կողմից նշված գործողությունները կատարելու ամսաթիվը սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվն է: Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ անորոշ ժամկետով:
10.2. Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխել սույն Համաձայնագրի պայմանները: Համաձայնագրի պայմանների փոփոխություններն իրականացվում են Համաձայնագրի առկա տարբերակի փոփոխման կամ Համաձայնագրի նոր տարբերակի ստեղծման միջոցով և պարտադիր են դառնում Ընկերության և Օգտագործողի համար (ուժի մեջ մտնելու) այն օրվանից, երբ Ընկերությունը հրապարակում է նոր Համաձայնագրի տարբերակը կամ Կայքում և/կամ «SITRONICS Electro» հավելվածում համաձայնագրում կատարված փոփոխությունները: Եթե ​​Օգտագործողը համաձայն չէ փոփոխությունների հետ, նա իրավունք ունի հրաժարվել սույն Համաձայնագրի կատարումից ստորև նշված ձևով, ինչը չի ազատում Օգտագործողին իր պարտավորությունների կատարումից, որոնք ծագել են մինչև Համաձայնագրով նախատեսված հարաբերությունների դադարեցումը, մինչդեռ Օգտատերը պարտավորվում է դադարեցնել Կայքի ծառայություններից և «SITRONICS Electro» հավելվածից օգտվելը և դադարեցնել «SITRONICS Electro» ծառայության օգտագործումը:
10.3. Եթե ​​Օգտատերը չի հրաժարվել Պայմանագրի կատարումից (չի ներկայացրել դիմում (ծանուցում) դադարեցման մասին (կետ 10.5), ապա համարվում է, որ Օգտագործողը կարդացել է, հասկացել, համաձայն է կատարել Համաձայնագիրը նոր տարբերակում կամ փոփոխություններում և անվերապահորեն ընդունում է Համաձայնագրի նշված նոր տարբերակը կամ փոփոխությունները դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից: Օգտագործողը պարբերաբար (բայց ոչ պակաս, քան օրական 1 անգամ) ինքնուրույն վերահսկում է Կայքը և/կամ «SITRONICS Electro» -ն Համաձայնագրի պայմանների փոփոխության դեպքում: Այս պահանջին չհամապատասխանելու վտանգը ամբողջությամբ կրում է Օգտագործողը:
10.4. Ընկերությունը և Օգտագործողը իրավունք ունեն հրաժարվել սույն Համաձայնագրի կատարումից՝ այդ մասին ծանուցելով մյուս Կողմին ոչ ուշ, քան Համաձայնագրի դադարեցման ակնկալվող ամսաթվից յոթ օր առաջ: Միևնույն ժամանակ, Համաձայնագրի դադարեցման նախաձեռնողը պարտավորվում է կատարել Համաձայնագրից բխող իր բոլոր պարտավորությունները ոչ ուշ, քան Համաձայնագրի գործողության դադարեցման օրը:
10.5. Օգտագործողի նախաձեռնությամբ Համաձայնագրի չեղարկումն իրականացվում է սույն Համաձայնագրով նախատեսված ժամկետներում՝ Օգտատիրոջ կողմից Ընկերությանը փոխանցված անձամբ ստորագրված դիմումի (ծանուցագրի) հիման վրա (անձամբ, սուրհանդակով, փոստով):
10.6. Ընկերությունն իրավունք ունի միակողմանի և արտադատական ​​կարգով հրաժարվել Համաձայնագրի կատարումից՝ Օգտատիրոջ կողմից Համաձայնագրով նախատեսված իր պարտավորություններից, հայտարարություններից և երաշխիքներից որևէ մեկի խախտման դեպքում: Այս դեպքում Համաձայնագիրը համարվում է դադարեցված՝ «SITRONICS Electro» հավելվածի միջոցով Օգտատիրոջը ծանուցում (push notification ուղարկելով), sms հաղորդագրություն ուղարկելով կամ տողեկացնոլով էլ.փոստի միջոցով: Եթե ​​ծանուցման պահին էլեկտրական մեքենան լիցքավորվում է, Օգտատերը պարտավորվում է անհապաղ դադարեցնել լիցքավորման գործընթացը:
10.7. Կողմերի չկատարված պարտավորությունների առումով ցանկացած պատճառով դադարեցված Համաձայնագիրը կշարունակի գործել մինչև այդ պարտավորությունների ամբողջական կատարումը:

11. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ ԵՎ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

11.1. Սույն Համաձայնագրով նախատեսված բոլոր վեճերն ու տարաձայնությունները լուծվում են բանակցությունների միջոցով:
11.2. Այն դեպքում, երբ Ընկերությունը և Օգտագործողը բանակցությունների միջոցով 10 (տասը) օրվա ընթացքում որոշում չեն կայացրել, վեճերը և տարաձայնությունները լուծում են ներկայացնում Ընկերության գտնվելու վայրի դատարանը:


12. ՏԱՐԲԵՐ
12.1. Եթե ​​այլ բան ուղղակիորեն նախատեսված չէ սույն Համաձայնագրով, դրա ուժի մեջ մտնելու պահից Ընկերությունը և Օգտագործողը ճանաչում են էլեկտրոնային փոստով ուղարկված փաստաթղթերի իրավական ուժը (Ընկերության էլեկտրոնային փոստի հասցեները, որոնք նշված են կայքում, «SITRONICS Electro» հավելվածում և Օգտագործողի էլեկտրոնային փոստի հասցեները, որոնք նշված են Գրանցման գործընթացում), համաձայնում են, որ այդ փաստաթղթերը համարժեք են թղթի վրա կազմված և համապատասխան անձի ձեռագիր ստորագրությամբ ստորագրված փաստաթղթերին, եթե այլ բան ուղղակիորեն նախատեսված չէ սույն Համաձայնագրով:
12.2. Սույն Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից Ընկերությունը և Օգտագործողը ճանաչում են իրավաբանական ուժը հաղորդագրությունների և գործողությունների համար, որոնք ուղարկվել և կատարվել են, համապատասխանաբար, «SITRONICS Electro» հավելվածի կամ Կայքի օգտագործման միջոցով Օգտատիրոջ անունից, ինչպես նաև օգտագործելով գրանցման ընթացքում օգտագործողի կողմից նշված հեռախոսահամարը:
12.3. Էլեկտրոնային փոստին ուղարկված հաղորդագրությունները հասցեատիրոջ կողմից համարվում են ստացված դրանք ուղարկելու պահին:
12.4. Օգտատերը պարտավորվում է տեղեկացնել Ընկերությանը բջջային հեռախոսահամարի, էլ.փոստի հասցեի և Օգտատիրոջ կողմից Ընկերությանը տրամադրված այլ տվյալների փոփոխության մասին՝ դիմելով Աջակցության ծառայությանը: Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Համաձայնագրի սույն կետում նշված Օգտատիրոջ տվյալների փոփոխության հետ կապված որևէ հետևանքների համար, եթե Օգտագործողը չի տեղեկացրել ընկերությանը Համաձայնագրի սույն կետում նշված հանգամանքների մասին և (կամ) ընկերությանը տրամադրել է սխալ տվյալներ:
12.5. Օգտագործողը ընդունում է, որ Կայքը և «SITRONICS Electro» հավելվածը բավարար են տեղեկատվության ստացման, փոխանցման, մշակման և պահպանման ժամանակ պատշաճ շահագործումն ապահովելու համար, ինչպես նաև պաշտպանելու տեղեկատվությունը չարտոնված մուտքից, հաստատելու դրանց օգտագործմամբ ուղարկված էլեկտրոնային փաստաթղթերի իսկությունը և հեղինակությունը, ինչպես նաև կոնֆլիկտային իրավիճակները լուծելու համար: Օգտագործողը վստահում է Կայքի ծրագրային ապահովմանը և «SITRONICS Electro» հավելվածին:
12.6. «SITRONICS Electro» կայքը և հավելվածը Ընկերության մտավոր սեփականությունն են, ցանկացած օգտագործում թույլատրվում է միայն Ընկերության թույլտվության հիման վրա: Կայքի և «SITRONICS Electro» հավելվածի օգտագործումն առանց Ընկերության թույլտվության այլ միջոցներով և նպատակներով, բացառությամբ պայմանագրով թույլատրվածի, անօրինական է և կարող է հանգեցնել Օգտագործողի պատասխանատվության:
12.7. Այն մասում, որը չի կարգավորվում սույն Համաձայնագրով, Ընկերության և Օգտագործողի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են գործող օրենսդրությամբ:
12.8. Ընկերությունն իրավունք ունի օգտագործելու Ընկերության լիազորված անձի ստորագրության ֆաքսիմիլային վերարտադրությունը (մեխանիկական կամ այլ պատճենահանման միջոցով) ցանկացած փաստաթղթում, ներառյալ սույն Համաձայնագրում և (կամ) հարակից հաղորդագրություններում և ծանուցումներում: Կողմերը ճանաչում են նման փաստաթղթերի իրավական ուժը։
12.9. Կայքի ծառայությունների օգտագործման և «SITRONICS Electro» հավելվածի օգտագործման հետ կապված բոլոր հարցերի դեպքում Օգտատերը կարող է կապվել Աջակցության ծառայության հետ: Ընկերությանը հայց ներկայացնելիս Օգտատերը պետք է ներկայացնի պահանջի վավերականությունը հաստատող փաստաթղթեր, ինչպես նաև նշի Գրանցման ընթացքում իր կողմից տրամադրված տվյալները:
12.10. Օգտագործողը, ով չի ընդունել սույն Համաձայնագրի պայմանները կամ սխալմամբ ընդունել է դրանք, պետք է տեղեկացնի Ընկերությանը այս մասին և իրավունք չունի օգտվել Կայքի ծառայություններից և «SITRONICS Electro» հավելվածից, ինչպես նաև «SITRONICS Electro» Ծառայությունից: .

13. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՌԵԿՎԻԶԻՏՆԵՐ

Գրանցման համար 273.120.1254787
Հիմնադրման տարի 2022
Գրանցման ամսաթիվ 2022-07-27
Գործունեության ժամկետ Անժամկետ
Ստեղծման եղանակ Հիմնադիր(ներ)ի որոշում
Կարգավիճակ Իրավաբանական անձի լուծարման գործընթացում գտնվելու կամ գործունեության (գոյության) դադարման մասին պետական միասնական գրանցամատյանում տեղեկություններ գրառված չեն։
Իրավաբանական անձի ծածկագիր (ՁԿԴ) 53422090
Հարկ վճարողի հաշվառման համար (ՀՎՀՀ) 02870484
Սոցիալական վճարների պարտավորությունների անձնական հաշվի քարտի համար (Ապահովադրի ծածկագիր) 46124787

Հասցե ԱՂԱՅԱՆ Փ. / Շ / 9 / 73 ԲՆ. ԿԵՆՏՐՈՆ 0009 ԵՐԵՎԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ


Պաշտոն Գլխավոր տնօրեն Անուն
Ազգանուն ԱՆԴՐԵՅ ԳՈՒՐԼԵՆՈՎ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ